Dạy Học Theo Chủ Đề Tích Hợp Môn Vật Lý, Dạy Học Theo Chủ Đề Môn Vật Lý 7, 7

*

Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, sau khi Quốc hội thông qua Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới, trong đó tăng cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề cần ưu tiên.

Bạn đang xem: Dạy học theo chủ đề tích hợp môn vật lý

Việc nâng cao chất lượng giáo dục phải được thực hiện gắn liền với việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới về phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học.

Trong những năm gần đây vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đã và đang được áp dụng ở tất cả các cấp học phổ thông. Là một giáo viên dạy Vật lý ở trường THPT, hưởng ứng phong trào đổi mới giáo dục tôi đã áp dụng vào thực tế giảng dạy bộ môn của mình.

Xem thêm: Danh mục sản phẩm big c app, hướng dẫn đặt hàng qua hotline

Với những lý do nêu trên tôi xin mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Dạy học tích hợp liên môn một số nội dung môn Vật Lí lớp 10 – lớp 11 ở trường THPT nhằm phát huy năng lực học sinh”.

 


23 trangthuychi0110917

1. MỞ ĐẦU1.1. Lý do chọn đề tài:Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, sau khi Quốc hội thông qua Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới, trong đó tăng cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề cần ưu tiên.Việc nâng cao chất lượng giáo dục phải được thực hiện gắn liền với việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới về phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học.Trong những năm gần đây vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đã và đang được áp dụng ở tất cả các cấp học phổ thông. Là một giáo viên dạy Vật lý ở trường THPT, hưởng ứng phong trào đổi mới giáo dục tôi đã áp dụng vào thực tế giảng dạy bộ môn của mình.Với những lý do nêu trên tôi xin mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Dạy học tích hợp liên môn một số nội dung môn Vật Lí lớp 10 – lớp 11 ở trường THPT nhằm phát huy năng lực học sinh”.1.2. Mục đích nghiên cứu:Bằng phương pháp lồng ghép, tích hợp các môn học có liên quan gây hứng thú học tập cho học sinh.1.3. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 10 và 11 Trường THPT Thạch Thành 2.1.4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết; - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin; - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Thế nào là dạy học theo chủ đề tích hợp.Dạy học tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch.Tích hợp cũng có nhiều hình thức ví dụ như thông qua bài học của bộ môn nào đó ta có thể lồng ghép các nội dung giáo dục như: đạo đức, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tình yêu quê hương đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo...Trong đề tài này tôi đưa ra kinh nghiệm tích hợp liên môn tức là cách giải quyết tình huống dựa vào kiến thức của nhiều môn học. Dạy học liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác.Trường hợp nội dung kiến thức có tính liên môn cao hơn thì sẽ tách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy học các bộ môn liên quan.Các bước tiến hành một bài học có tình huống tích hợp liên môn:- Mục tiêu dạy học.- Đối tượng dạy học của bài học- Ý nghĩa của bài học.- Thiết bị dạy học, học liệu.- Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học2.1.2. Mục tiêu của dạy học tích hợp liên môn- Hình thành và phát triển năng lực của học sinh nhất là năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn.- Tạo mối quan hệ giữa các môn học với nhau và với kiến thức thực tiễn.- Tránh trùng lặp về nội dung thuộc các môn học khác nhau.- Phối hợp sự đóng góp để giải quyết một tình huống. 2.1.3. Tại sao phải dạy học tích hợp liên môn
Thứ nhất, do mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên và xã hội đều ít nhiều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đều có các mối quan hệ biện chứng. Vì vậy để nhận biết và giải quyết các sự vật, hiện tượng cần huy động tổng hợp các kiến thức kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau.Thứ hai, trong quá trình phát triển của khoa học và giáo dục, nhiều kiến thức kĩ năng chưa cần thiết trở thành một môn học trong nhà trường nhưng lại rất cần chuẩn bị cho học sinh để họ có thể đối mặt với những thách thức trong cuộc sống, do đó cần tích hợp các kiến thức kĩ năng đó qua các môn học.Thứ ba, do tích hợp mà các kiến thức gần nhau, liên quan với nhau sẽ được nhập vào cùng một môn học tránh được sự trùng lặp không cần thiết về nội dung giữa các môn học.Dạy học tích hợp liên môn là dạy học cho học sinh biết tổng hợp kiến thức kỹ năng ở nhiều môn học để giải quyết các nhiệm vụ học tập và hình thành năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn. Dạy học theo chủ đề tích hợp khuyến khích giáo viên tham gia đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt là giáo viên các bộ môn: Lịch Sử, Địa Lý, Sinh Học, Vật Lí...đã chủ động nghiên cứu phối hợp với đồng nghiệp để tích hợp kiến thức liên môn và giải quyết một vấn đề. 2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1.Đối với học sinh- Các chủ đề tích hợp liên môn có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn đối với học sinh tạo hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc.- Các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. - Trong quá trình giảng dạy thực tế ở các lớp khối 10 và khối 11 trường THPT Thạch Thành 2, tôi nhận thấy chất lượng học tập của các e học sinh không đồng đều, càng về những lớp sau kết quả học tập càng kém hơn, các e chưa tập trung chú ý vào học tập. Cụ thể trong năm học 2017-2018 và 2018- 2019 kết quả học tập của các lớp như sau: Khối lớp 10TTLớp
Ban đầu có thể gặp khó khăn do phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác. Tuy nhiên khó khăn này chỉ là bước đầu và có thể khắc phục vì hai lí do:Một là, trong quá trình dạy học môn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác. Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh không chỉ ở trong lớp học,mà cả ở ngoài lớp học.Vì vậy, giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học. 2.2.3. Những khó khăn gặp phải trong dạy học tích hợp liên môn.-Trước hết, khó khăn của giáo viên hiện nay là tâm lí ngại thay đổi. Về thực chất thì không có nhiều khó khăn cả về kiến thức lẫn phương pháp dạy học và cơ sở vật chất. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo tích hợp nhiều nội dung giáo dục vào quá trình dạy học các môn học trong trường phổ thông như: giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia, tài nguyên và môi trường về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu.vv.- Một số nội dung kiến thức có liên quan đến nhiều môn học đều được đưa vào chương trình của các môn học đó gây ra sự chồng chéo, quá tải. Đồng thời, thời điểm dạy học các kiến thức đó ở các môn học khác nhau là khác nhau, thuật ngữ sử dụng cũng khác nhau, gây khó khăn cho học sinh.- Hình thức dạy học tích hợp liên môn không được trải nghiệm trong trương trình đào tạo giáo viên do đó việc áp dụng hình thức dạy học này vào thực tê đối với giáo viên đang còn gặp khó khăn: ví dụ như: bản thân chưa hiểu về dạy học tích hợp, nhầm lẫn giữa tích hợp liên môn và đa môn, chưa biết lồng nghép giáo dục các vấn đề ngoài SGK...2.3. Các giải pháp đưa ra nhằm giải quyết vấn đề
Trên cơ sở lí luận như vậy, tôi đã vận dụng và đưa ra một số ví dụ kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết một số nội dung kiến thức dạy học Vật Lí ở lớp 10 và lớp 11 THPT.I. Ảnh hưởng của sự chuyển thể của các chất đối với con người, khí hậu và sự phân bố sinh vật trên Trái đất – bài 38, 39 sách giáo khoa Vật Lí 10.Sự chuyển thể là một hiện tượng vật lí có nhiều ảnh hưởng trong tự nhiên và cuộc sống. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu trong các lĩnh vực Hóa Học,Sinh Học,Địa Lí.Đối với môn Hóa Học, nhiệt chuyển thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học, đến sự dịch chuyển cân bằng và đến cấu tạo chât.Đối với môn Sinh Học, sự chuyển thể( nhiệt độ và độ ẩm) được xem là yếu tố sinh thái ảnh hưởng lớn nhất đối với động vật, thực vật và con người. Đối với môn Địa Lí, sự chuyển thể là các yếu tố chính hình thành nên khí hậu, là yếu tố tạo nên vòng tuần hoàn của nước, là cơ sở để giải thích các hiện tượng mây, mưa, sương mù, hiện tượng “ toát mồ hôi” của nền nhà vào những ngày nồng ẩm.I.1. Mục tiêu dạy học của chủ đề-Về kiến thức a. Môn Vật lí - Nêu được các khái niệm về sự nóng chảy, sự đông đặc - Nêu được các khái niệm về sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự sôi. - Viết được công thức nhiệt nóng chảy của vật. - Phân biệt hơi khô và hơi bão hòa - Viết được công thức nhiệt hóa hơi Q = L.m - Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại của không khí. -Trình bày được vòng tần hoàn lớn của nước trên Trái đất.b. Môn Sinh học- Phân tích được sự ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến sự phân bố, sinh trưởng và phát triển ở động vật, thực vật.- Nêu được những ảnh hưởng của sự chuyển thể đến con người.c. Môn Địa lí- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến mưa.- Trình bày và giải thích được sự phân bố lượng mưa trên Trái đất.Về kĩ năng- Vận dụng được các công thức Q = L.m và Q = λ.m để giải các bài tập- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của các phân tử.- Giải thích được trạng thái hơi bão hòa dựa trên sự cân bằng động của bay hơi và ngưng tụ.- Trình bày được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khỏe con người, sự phân bố và đời sống động thực vật.Về thái độ, tình cảm - Yêu thích các môn khoa học - Hợp tác tích cự trong hoạt động nhóm - Ý thức vận dụng các kiến thức học được để giải quyết các vấn đề thực tiễn.I.2 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề- Biết cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi- Áp dụng một số kinh nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. - Phát hiện được độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống con người và đề xuất một số biến pháp làm hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm không khí khi trời hanh, trời nồm.I.3.Kế hoạch dạy học: Tìm hiểu: Sự chuyển thể của các chất ảnh hưởng như thế nào đối với con người, khí hậu và phân bố sinh vật trên Trái Đất?
Nội dung được tổ chức dưới dạng các chủ đề (dự án). GV có thể hướng dẫn, cho HS thảo luận để đưa ra 3 chủ đề (dự án) là: Sự chuyển thể và độ ẩm không khí đối với khí hậu; Sự chuyển thể và độ ẩm không khí đối với động thực vật; Sự chuyển thể và độ ẩm không khí đối với con người.Thảo luận làm nảy sinh các ý tưởng của chủ đề, hướng dẫn HS lựa chọn chủ đề (dự án) và lập kế hoạch thực hiện chủ đề(dự án),chia lớp thành các nhóm để tìm hiểu từng chủ đề, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.Các nhóm học sinh trình bày chủ đề và đánh giá chủ đề.Chủ đề 1: Sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí đối với khí hậu-Câu hỏi nội dung: +Các hiện tượng thiên tai (sương mù, mưa, mưa đá, bão...) trong tự nhiên chủ yếu do các hiện tượng vật lý nào gây nên? Hãy nêu các hiểu biết của em về hiện tượng bão và các ảnh hưởng của nó đến đời sống con người. +Biến đổi khí hậu là gì? +Nêu nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và các tác hại của biến đổi khí hậu đến đời sống con người? + Con người phải làm gì để kiểm soát được tình trạng biến đổi khí hậu góp phần làm giảm biến đổi khí hậu?-Ý tưởng chung của dự án: Tìm hiểu về khí hậu và ảnh hưởng của nó đến đời sống con người.-Sản phẩm dự án là bài trình diễn,hoặc trang web hoặc poster về:+ Các hiện tượng thiên tai trong tự nhiên do sự bay hơi và sự ngưng tụ tạo nên. Hiện tượng bão.+ Một số biện pháp cảnh báo và phòng tránh thiên tai.+ Biến đổi khí hậu. Nguyên nhân gây nên biến đổi khí hậu và các tác hại của biến đổi khí hậu đến đời sống con người.Các biện pháplàm giảm thiểu sự biến đổi khí hậu- Nguồn hỗ trợ HS thực hiện dự án +Sách giáo khoa lớp 10, 11 các môn: Vật lí,Sinh học, Địa lí +Địa chỉ các trang web www.tusach.thuvienkhoahoc.com;Nội dung tích hợp liên môn được thể hiện:Môn Vật lí:-Sự chuyển thể của các chất (nước): +Bao gồm các quá trìnhg nóng chảy (từ băn tuyết sang nước lỏng) sự bay hơi (từ nước lỏng sang hơi nước) ở các điều kiện nhiệt độ áp suất khác nhau. Đồng thời với quá trình nóng chảy và bay hơi là quá trình đông dặc và quá trình ngưng tụ. + Nhiệt nóng chảy của các chất. Q= L.m-Sự bay hơi của chất lỏng +Sự bay hơi chỉ diễn ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng và xảy ra ở mọi nhiệt độ. +Hơi khô và hơi bão hòa. Môn Sinh học: -Biến đổi khí hậu đang diễn ra trên trái đất: hiệu ứng nhà kính, hiện tượng bang tan, các hiện tượn thời tiết cự đoan: lũ lụt, hạn hán-Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và các tác hại của biến đổi khí hậu đến đời sống con người.-Con người phải làm gì để kiểm soát được tình trạng biến đổi khí hậu góp phần làm giảm biến đổi khí hậu. Môn Địa lí:- Các nhân tố ảnh hưởng đến mưa, nguyên nhân hình thành nên mưa. Hiện tượng xuất hiện các cơn bão.- Sự phân bố lượng mưa trên Trái đất.Chủ đề 2: Sự chuyển thể các chất và độ ẩm của không khí đối với đời sống động thực vật-Câu hỏi nội dung:+Sự phân bố,sinh trưởng và phát triển của động thực vật trên trái đất phụ thuộc vào các yếu tố nào?+Sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí có ảnh hưởng thế nào đến sự phân bố, sinh trưởng và phát triển của động thực vật?+ Lấy ví dụ về sự ảnh hưởng của sự chuyển thể và độ ẩm không khí đến sự phân bố, phát triển của động thực vật?+ Con người phải làm gì để kiểm soát được ảnh hưởng bất lợi đối với đời sống của cây trồng vật nuôi?-Ý tưởng chung của dự án: Tìm hiểu về ảnh hưởng của khí hậu đến sự phát triển của động thực vật-Sản phẩm dự án là bài trình diễn, hoặc trang web hoặc poster về: + Các ảnh hưởng của sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí đến sự phân bố,sinh trưởng và phát triển của động thực vật trên Trái Đất + Một số biện pháp để bảo vệ động,thực vật trước những tác động có hại của sự chuyển thể đồng thời phát huy được những ưu điểm của sự chuyển thể và độ ẩm không khí đối với đời sống thực vật-Nguồn hỗ trợ HS thực hiện dự án + Sách giáo khoa lớp 10 các môn: Vật lý +Sách giáo khoa lớp 9, lớp 11 các môn: Sinh học + Địa chỉ các trang web: https://voer.edu.vn; www.khoahoc.com.vn
Chủ đề 3: Sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí đối với con người-Câu hỏi nội dung: + Sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí có ảnh hưởng thế nào đối với sức khỏe và đời sống con người? + Con người phải làm gì để bảo vệ sức khỏe khi trời quá nóng, quá lạnh, hoặc khi thời tiết khô hanh, ẩm thấp? + Làm thế nào đê khắc phục tình trạng độ ẩm quá thấp hoặc quá cao trong cuộc sống hàng ngày? + Con người đã áp dụng như thế nào các đặc điểm của sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí vào các lĩnh vực phục vụ cho cuộc sống của mình.-Ý tưởng dự án: Tìm hiểu về ảnh hưởng của sự chuyển thể và độ ảm của không khí tới sức khỏe và đời sống con người.Sản phẩm dự án là bài trình chiếu về:+ Ảnh hưởng của sự chuyển thể của các chất và độ ẩm không khí đến sức khỏe và đời sống con người.+ Một số biện pháp khắc phục những ảnh hưởng không tốt của sự chuyển thể và độ ẩm của không khí đối với đời sống và sưc khỏe con người.+ Một số ứng dụng của sự chuyển thể và độ ẩm không khí vào lĩnh vực cuộc sống.-Nguồn hỗ trợ học sinh thực hiện dự án+Sách giáo khoa Vật lí 10+Sách giáo khoa Sinh học 11+Địa chỉ các trang Web:+www. Khoahoc.com.vn; www.suwckhoe.com.vn
II. Dạy học tích hợp liên môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán học giảng dạy về “Sấm sét” trong bài “Dòng điện trong chất khí” Vật Lý 11. Bài “dòng điện trong chất khí”- Tiết 32,33-sách giáo khoa vật lý 11, giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng kiến thức liên môn để tìm hiểu về sấm sét và lợi ích của sấm sét.II.1 Mục tiêu dạy học.a) Về kiến thức. - Môn vật lý:+ Học sinh hiểu được các kiến thức về sự hình thành tia lửa điện.+ Học sinh hiểu được quá trình hình thành sét. - Môn hóa học:+ Học sinh biết được các phản ứng hóa học xảy ra trong không khí khi có tia lửa điện. - Môn sinh học:+ Học sinh biết được tác dụng của khí Ôzôn với môi trường không khí.+ Học sinh biết được tác dụng của các gốc NO -3, NH +4 được tạo ra với sự phát triển của thực vật trên trái đất.b) Về kỹ năng. - Môn vật lý:+ Biết cách phòng chống và tuyên truyền các biện pháp phòng chống Sét khi có mưa dông.+ Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng phóng điện trong không khí.- Môn hóa học:+ Vận dụng được các phản ứng hóa học xảy ra trong không khí khi có tia lửa điện trong sản xuất nông nghiệp. - Môn sinh học: + Có kỹ năng xác định thời điểm gieo cấy để tận dụng nguồn đạm trong bầu khí quyển nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường. - Môn Toán: + Tính toán được một cách tương đối lượng đạm do tự nhiên cung cấpc) Về tư duy, thái độ.+ Có tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc.+ Yêu thích, say mê trong nghiên cứu khoa học.+ Biết cách ứng dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống nâng cao năng suất lao động.Thông qua dự án sẽ giúp cho học sinh biết vận dụng kiến thức liên môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, vào giải thích được một vài hiện tượng trong thực tế liên quan đến sét, tính toán được một vài thông số liên quan để áp dụng vào trong thực tiễn đời sống và sản xuất. d. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề+ Biết được tác dụng của hiện tượng sét trong thực tế đối với sự phất triển của sinh vật.+ Biết cách phòng chống các tác hại của sét gây ra đối với con người.+ Biết cách làm việc nhóm, tập thể.e. Thiết bị dạy học, học liệu.+ Máy chiếu đa năng, trình chiếu powerpoint.+ Máy vi tính.+ Sách giáo khoa vật lý 11.+ Các nguồn thông tin, tài liệu về sét.+ Hình vẽ minh họa về cột thu lôi chống sét.II.2.Kế hoạch dạy học: a) Mục tiêu về kiến thức:+ Học sinh hiểu được các kiến thức về điều kiện và sự hình thành tia lửa điện.+ Biết được các phản ứng hóa học xảy ra trong không khí khi có Sấm sét.+ Hiểu được tác dụng của Ôzôn với môi trường, tác dụng của các gốc NO-3, NH +4 được tạo ra với sự phát triển của thực vật trên trái đất.b) Phương pháp: thuyết trình, giảng giải nêu vấn đề, kết hợp thảo luận nhóm.Tìm hiểu:Ảnh hưởng của sét đối với sự phất triển của sinh vật trong bài “ Sự dẫn điện trong chất khí” SGK Vật lí lớp 11.Nội dung được tổ chức dưới dạng các chủ đề (dự án). GV có thể hướng dẫn, cho HS thảo luận để đưa ra 2 chủ đề là: Sự hình thành sét trong tự nhiên và các quá trình diễn ra trong quá trình hình thành sét; Ảnh hưởng của sét đối với sinh vật- giải thích các hiện tượng tự nhiên liên quan đến sét.Chủ đề 1: Sự hình thành sét trong tự nhiên và các quá trình diễn ra trong quá trình hình thành sét-Câu hỏi nội dung:+ Đặc điểm về tính dẫn điện của chất khí là gì? Bản chất dòng điện trong chất khí?+ Nguyên nhân dẫn đến sự dẫn điện trong chất khí? Cách tạo ra hạt tải điện trong chất khí?+ Cách tạo ra hạt tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực?+ Nguyên nhân dẫn đến hình thành sét?+ Các quá trình phản ứng của các chất diễn ra trong quá trình hình thành sét?+Tại sao về mùa hè thường hay có mưa dông, sấm sét và sau những cơn mưa này thường thấy không khí rất là trong lành?\+ Cách phòng chống khi có sét trong mưa dông.?+ Cách tạo cột thu lôi chống sét.-Ý tưởng chung của dự án: Tìm hiểu về quá trình dẫn điện trong chất khí( sét) và ảnh hưởng của sét đến sinh vật.-Sản phẩm dự án là bài trình diễn,hoặc tran
Tài liệu đính kèm:

Nghiên cứu phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn vật lí nới chung và trong môn vật lí 10 nới riêng.

Và cụ thể nghiên cứu phương pháp dạy học tích hợp vào bài “Lực ma sát” Vật lí 10, tổ chức dạy học thực nghiệm đối với học sinh trường THPT Tạ Uyên, từ đó rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp trong môn Vật Lí. Từ những kết quả đã nghiên cứu trong thực tiễn giảng dạy để đánh giá khả năng vận dụng phương pháp vào trong chương trình dạy học vật lí THPT.

 


*
36 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 1719 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Bài 13: Lực ma sát - Vật lí 10 cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

hi quẹt diêm thì que diêm bốc cháy ?
Thuốc ở đầu que diêm chứa các chất oxi hóa mạnh như K2Cr2O7, KCl
O3, Mn
O2... và các chất khử như S, tinh bột... Thuốc ở vỏ bao diêm chứa P đỏ, Sb2O3... Để tăng độ ma sát người ta trộn bột thủy tinh nghiền mịn vào cả hai thứ thuốc trên. Khi quẹt que diêm, những hạt nhỏ P tác dụng với các chất oxi hóa, phản ứng tỏa nhiều nhiệt làm cháy thuốc ở đầu que diêm, rồi sau đó que diêm bốc cháy theo.g. Môn Toán: Các phép tính, phép tổng hợp và phân tích các véc tơ, tổng của hai vec tơ đối nhau.h. Môn Tin học: Ứng dụng CNTT, phần mềm Word, Power Point trong soạn giảng, trình duyệt web tìm thông tin,... i. Giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và hiệu quả, Chống biến đổi khí hậu, Giáo dục an toàn giao thông...2. Kĩ năng:- Vận dụng được công thức tính lực ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản.- Giải thích được vai trò của lực ma sát nghỉ đối với việc đi lại của con người, động vật và xe cộ.- Bước đầu biết đề xuất giả thuyết một cách hợp lí và đưa ra phương án thí nghiệm để kiểm tra giải quyết. Tiến hành thí nghiệm, thu thập, xử lí số liệu thực nghiệm để rút ra nhận xét và kết luận.- Báo cáo và thảo luận về các kết quả thí nghiệm và kết luận đưa ra.- Kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn KCN, Sinh học, Toán học, Lịch sử, Hóa học, Thể dục thể thao, giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông ... trong học tập và vận dụng vào đời sống để giải quyết các vấn đề thực tiễn và có năng lực sáng tạo, NCKH của học sinh.- Phát triển năng lực:+ Phát triển các năng lực sử dụng kiến thức: Nêu được điều kiện xuất hiện và đặc điểm của lực ma sát cũng như sự phụ thuộc của chúng vào vào các yếu tố bề mặt, áp lực. Sử dụng được kiến thwucs đẻ giải các bài toán liên quan đến lực ma sát, giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến vai trò của lực ma sát+ Phát triển năng lực phương pháp của học sinh: Với mỗi vấn đề, học sinh cần đề ra phương pháp giải quyết hợp lí và tối ưu nhất (lên kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả).+ Năng lực trao đổi thông tin: Thực hiện trao đổi, thảo luận với các thành viên trong nhóm, trong lớp để thực hiện nhiệm vụ, phân công công việc hợp lí để có hiệu quả cao nhất.+ Năng lực xã hội: Học sinh được giao tiếp, làm việc theo nhóm, rèn luyện khả năng trình bày trước đám đông, kỹ năng bảo vệ ý kiến của cá nhân.+ Năng lực tự học.+ Năng lực điều tra, nghiên cứu khoa học (tăng cường khả năng trích dẫn nguồn khi nghiên cứu).+ Năng lực chế tạo mô hình, sản phẩm ứng dụng.+ Năng lực ứng dụng CNTT, sử dụng phương tiện mới.+ Năng lực thuyết trình trước nhiều người.3. Thái độ:- Yêu thích môn vật lí, có lòng yêu khoa học, tích cực tự giác trong học tập.- Có tinh thần hợp tác, tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp cũng như ở nhà.- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong các hoạt động.- Giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng trong thực tế - Góp phần bước đầu giúp học sinh say sưa với KHCN, có liên hệ ứng dụng rộng rãi kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.- Có ý thức sử dụng các nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có ý thức phòng chống thiên tai, phòng chống hiện tượng nóng ấm toàn cầu, tích cực sử dụng nguồn năng lượng tái tạo – xanh – sạch, bảo vệ môi trường đang bị huỷ hoại hiện nay. - Chấp hành tốt pháp luật và cẩn trọng khi tham gia giao thông. - Khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng chiến đấu dũng cảm, sáng tạo để bảo vệ Tổ quốc.II. Chuẩn bị, phương pháp.1. Chuẩn bị:a. Giáo viên- Giáo án, bài giảng trình chiếu; clip kĩ năng tạo lửa khi bị lạc lâu trong rừng, clip kéo pháo trong chiến dịch điện biên phủ, ..; phiếu học tập; bài kiểm tra 15 phút.b. Học sinh- Ôn tập phần lực ma sát đã học ở lớp 8. Hoạt động nhóm trước ở nhà để hoàn thành các phiếu học tập2. Phương pháp: - Nêu vấn đề - tạo tình huống, thuyết trình, hướng dẫn, gợi ý, đàm thoại, cho HS tự nghiên cứu, học nhóm trên lớp và hoạt động nhóm ở nhà.- Phương pháp vấn đáp, đàm thoại- Phương pháp phòng tranh
III. Tiến trình dạy học.1. Ổn định, tổ chức lớp.2. Kiểm tra bài cũ.3. Bài mới.Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1. Đặt vấn đề
Cho học sinh trải nghiệm: Thử đẩy chiếc tủ đựng sách của lớp.Tủ sẽ chuyển động như thế nào?
Tại sao muốn tủ chuyển động cần phải có nhiều người đẩy và phải duy trì lực đẩy ấy? Nhận xét câu trả lời của học sinh. Yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức về ma sát đã học ở lớp 8: Có mấy loại ma sát. Ma sát có lợi hay có hại?
Tích hợp kiến thức toán
Lực là đại lượng véc tơ. Một véc tơ các những đặc điểm gì?
Đặc điểm của 2 véc tơ có tổng bằng 0?
Cho học sinh trải nghiệm thực tế rồi nêu kết quả.Có 3 trường hợp:+ Nếu lực đẩy nhỏ thì tủ chưa chuyển động+ Có lực đẩy đủ lớn thì tủ mới chuyển động và cần duy trì lực này để tủ tiếp tục chuyển động.+ Thôi tác dụng lực đẩy thì tủ chuyển động chậm dần và dừng lại.- Muốn tủ chuyển động được thì lực đẩy phải lớn hơn lực ma sát. Vì vậy cần nhiều người cùng đẩy.Nhắc lại kiến thức đã học:- Có ba loại lực ma sát: Lực ma sát trượt, Lực ma sát lăn, Lực ma sát nghỉ.- Tùy vào hoàn cảnh, có lúc lực ma sát có lợi, có lực lực ma sát lại có hại.Véc tơ có 4 đặc điểm:- Điểm đặt. - Phương- Chiều - Độ lớn
Đó là 2 véc tơ cùng phương, cùng độ lớn, cùng gốc và ngược chiều.Có 3 loại ma sát:- Lực ma sát trượt.- Lực ma sát lăn.- Lực ma sát nghỉ.Hoạt động 2. Tìm hiểu về lực ma sát trượt
Trong trường hợp các em vừa trải nghiệm, lực ma sát xuất hiện gọi là ma sát trượt. Vậy lực ma sát trượt xuất hiện khi nào?
Lực ma sát trượt có đặc điểm gì? Đo lực ma sát trượt như thế nào? Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào? Mời nhóm 1 báo cáo kết quả nhóm.Từ kết quả làm việc của nhóm 1 thấy lực ma sát trượt xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc, ngược chiều với chuyển động. Hãy xác định phương, chiểu của lực ma sát?
Và nhận thấy độ lớn lực ma sát trượt không phụ: v, S mà phục thuộc vào tình trạng, bản chát bề mặt tiếp xúc và áp lực N.Sử dụng kiến thức thực tếVậy lực ma sát trượt có ứng dụng như thế nào trong đời sống? Nhóm 1 trình bày.Tích hợp kiến thức môn Lịch Sử
Như các em đã biết, việc tìm ra lửa là bước đột phá quan trọng của sự tiến hóa của con người.Người nguyên thủy đã tạo ra lửa bằng cách nào? Vì sao?* Tích hợp kiến thức môn hóa học
Ngày nay, việc sử dụng và tạo ra lửa rất đơn giản. Các em quan sát cô làm thí nghiệm với bao diêm
Em hãy vận dụng kiến thức môn hóa học để giải thức vì sao dùng diêm quẹt vào vỏ hộp diêm thì que diêm bốc cháy?
Như vậy ma sat trượt được ứng dụng nhiều trong đời sống.Học sinh xác định được:Ma sát trượt xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt vật khác
Nhóm 1 báo cáo kết quả.- Đo lực ma sát trượt bằng cách dùng lực kế kéo vật trượt đều trên mặt sàn nằm ngang.Thay đổi một thông số để đo độ lớn lực ma sát trượt.Biểu diễn được
Ghi nhận
Nhóm 1 cử một bạn trình bày ý tưởng của nhóm Máy mài
Học sinh vận dụng kiến thức môn lịch sử và đưa ra được con người đã lấy hai hòn đá cọ sát vào nhau, do ma sát sinh ra nhiệt, đến một thời điểm thì nó tạo ra lửa.Vận dụng kiến thức môn hóa học
Thuốc ở đầu que diêm chứa các chất oxi hóa mạnh như K2Cr2O7, Kcl
O3, Mn
O2 và các chất khử như S, tinh bột Thuốc ở vỏ bao diêm chứa P đỏ, Sb2O3 Để tăng độ ma sát người ta trộn bột thủy tinh nghiền mịn vào cả hai thứ thuốc trên. Khi quẹt que diêm, những hạt nhỏ P tác dụng với các chất oxi hóa, phản ứng tỏa nhiều nhiệt làm cháy thuốc ở đầu que diêm, rồi sau đó que diêm bốc cháy theo.I. Lực ma sát trượt1. Sự xuất hiện:- Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt vật khác.2. Cách đo lực ma sát trượt:Dùng lực kế kéo song song với mặt sàn sao cho vật chuyển động thẳng đều. Số chỉ của lực kế bằng với lực ma sát.3. Độ lớn lực ma sát trượt:- Không phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của vật và diện tích bề mặt tiếp xúc.- Phục thuộc vào tình trạng và bản chất bề mặt tiếp xúc.- Tỉ lệ với áp lực NVới μ là hệ số ma sát trượt.Hoạt động 3. Tìm hiểu về các loại lực ma sát khác
Giáo viên cho học sinh trải nghiệm việc đẩy tủ sách nếu cho bánh xe lăn, rồi nêu nhận xét?
Như vậy, trong trường hợp này ta thấy lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.Tích hợp kiến thức lịch sử và du lịch
Giáo viên cung cấp cho học sinh hình ảnh về thành nhà Hồ rồi yêu cầu học sinh hoạt động nhóm, trả lời các câu hỏi trong phiếu bài học 1. (Phần phụ lục)Nhận xét các câu trả lời của các nhóm.Hình ảnh các em vừa thảo luận là hình ảnh thành nhà Hồ được xây dựng vào năm 1397, ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Những tảng đá lớn ấy được vận chuyển bằng con lăn đến xây thành. Vì vậy năm 2011, thành nhà Hồ được Unesco công nhận là di sản văn hóa nhân loại.Tích hợp kĩ năng sống
Với vai trò và trách nhiệm của người học sinh, em cần làm gì đối với các di tích văn hóa, di tích lịch sử?
Như vậy để giảm tác hại, ta có thể chuyển từ ma sát trượt sang ma sát lăn. Vậy ma sát lăn có các đặc điểm gì?
Trong giai đoạn đầu, khi lực đẩy còn nhỏ, tại sao tủ chưa chuyển động?
Do có ma sát nghỉ làm vật chưa thể chuyển động. Vậy khi nào vật chuyển động?
Tương tự với các lực ma sát khác, độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại cũng tỉ lệ với áp lực NHọc sinh trải nghiệm, nhận xét khi cho bánh xe lăn thì chỉ cần lực đẩy nhỏ đã làm tủ chuyển động.Sử dụng kiến thức môn Lịch sử và vật lí để trả lời phiếu học tập
Học sinh làm việc nhóm để thực hiện phiếu học tập 1.Sau đó treo kết quả nhóm, cử đại diện nhóm trình bày.Ghi nhận
Học sinh làm việc các nhân
Trả lời: Chúng ta cần trực tiếp bảo vệ và tuyên truyền để nhiều người cùng tham gia bảo vệ, xây dựng và phát huy những truyền thống văn hóa, lịch sử của cha ông.- Lực ma sát lăn xuất hiện khi vật lăn trên bề mặt vật khác.- Độ lớn ma sát lăn:Do có lực ma sát nghỉ.Khi lực đẩy tăng thì lực ma sát nghỉ tăng. Khi thì tủ bắt đầu chuyển động.Ghi nhận
II. Lực ma sát lăn- Lực ma sát lăn xuất hiện khi vật lăn trên bề mặt vật khác.- Độ lớn ma sát lăn:III. Lực ma sát nghỉ- Lực ma sát nghỉ xuất hiện Khi vật có xu hướng chuyển động nhưng chưa thể chuyển động.Hoạt động 4. Vai trò của ma sát* Sử dụng kiến thức liên môn lịch sử
Chiếu cho học sinh xem đoạn video.Đây là hình ảnh liên quan đến thời kì lịch sử nào? Việc làm của các chú bộ đội có tác dụng như thế nào?* Tích hợp kĩ năng kể truyện
Cho học sinh quan sát về hình ảnh sau:Hãy cho biết người anh hùng này tên là gì? Hãy kể câu chuyện về sự anh dũng hi sinh của anh?
Như vậy, sự hi sinh anh dũng của anh Tô Vĩnh Diện thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và dân tộc. Các em hãy học tập tấm gương sáng ngời của anh để học tập và xây dựng đất nước ngày càng giầu đẹp.Tích hợp kiến thức môn KCN, giáo dục an toàn giao thông
Đối với các phương tiện giao thông, hệ thống phanh có vai trò quan trọng. Vậy hệ thống phanh xe có đặc điểm và vai trò như thế nào? Cô mời nhóm 2 trình bày kết quả của nhóm.Từ kết quả trên các em thấy, ma sát xuất kiện khi vành xe trượt trên má phanh giúp xe dừng lại. Tích hợp kiến thức môn sinh học
Như các em đã biết, để con người và các loài động vật khác di chuyển được là nhờ vào hẹ vận động. Vậy hệ vận động của con người có cấu tạo như thế nào? Vai trò và nhiệm vụ của các khớp nối trong cơ thể con người như thế nào Để trả lời câu hỏi đó, cô mời nhóm 3 trình bày kết quả.Các em nhóm khác có câu hỏi nào không?
Từ đó chúng ta thấy lực ma sát vừa có lợi, vừa có hại.Tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, môn địa lí
Thông qua kết quả trên các em thấy trong quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông đường bộ, ma sát giữa bánh xe và mặt đường, giữa các bộ phận cơ khí với nhau, ma sát giữa phanh xe và vành bánh xe làm phát sinh các bụi cao su, bụi khí và bụi kim loại. Vậy ma sát có ảnh hưởng gì đến môi trường và sự biến đổi khí hậu tàn cầu? Mời nhóm 4 trình bày kết quả.Từ kết quả trình bày của nhóm 4 cho thấy Ma sát có ảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Các em hãy biết sử dụng năng lượng hiệu quả nhé. Một động tác tắt đèn khi ra khỏi phòng là biểu hiện rõ nét của chống biển đổi khí hậu và bảo vệ môi trường các em nhé.Xem video về kéo pháo trong chiến dịch điện biên phủ năm 1954, rồi trả lời.: Các chú bộ đội đã lấy những miếng gỗ để chèn bánh pháo sau mỗi lần kéo pháo nhích lên, việc chèn miếng gỗ giúp tăng ma sat nghỉ để xe không bị lao xuống dốc. Quan sát hình ảnh và trả lời
Đây là anh hùng Tô Vĩnh Diện. Khi kéo pháo vào trận địa của chiến dịch Điện biên phủ năm 1954, nửa chừng, dây tời bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc, anh bình tĩnh giữ càng, lái cho pháo thẳng đường. Nhưng pháo lao nhanh, người lái càng phía ngoài bị càng pháo đánh văng ra, pháo lao về phía vực sâu. Tô Vĩnh Diện hô anh em: "Thà hy sinh, quyết bảo vệ pháo", đồng thời bất chấp nguy hiểm, bám chắc càng pháo và nhanh chóng lợi dụng một gốc cây làm bàn đạp, nhoài hẳn người gần như nằm trên mặt dốc, đẩy càng, hướng pháo đâm vào vách núi. Cản được pháo không lăn xuống vực, nhưng bánh pháo chèn ngang người anh, nhờ đó đơn vị kịp ghìm giữ pháo dừng lại. Tô Vĩnh Diện anh dũng hy sinh.Nhóm 2 trả lời- Hệ thống phanh xe- Vai trò và ý nghĩa của xe đạp điện.- Cách làm giảm tai nạn do xe đạp điện
Nhóm 3 sử dụng kiến thức môn sinh và trả lời được:- Cấu tạo của khớp tay, khớp chân- Vai trò của dịch khớp- Các hạn chế các bệnh về khớp
Các nhóm khác nêu câu hỏi
Đại diện nhóm 3 trả lời
Nhóm 4 trả lời:- Tác dụng của ma sát- Tác hại của ma sát- Ảnh hưởng của khói bụi đối với môi trường và con người.- Ảnh hưởng của nước thải nhà máy gạch đối với môi trường.- Cách khác phục ảnh hưởng của ma sát đến môi trường và khí hậu.IV. Vai trò của ma sát- Trong cơ thể con người, dịch khớp làm giảm ma sát giữa các khớp, do vậy làm cho các đầu sụn, đầu xương không bị bào mòn mà vận hành nhịp nhàng, trơn tru.Ma sát vừa có lợi, vừa có hại:- Có lợi: Giúp con người cầm nắm được mọi vật, di chuyển được trên mặt đất...- Có hại: Làm bào mòn các bề mặt tiếp xúc, sinh ra bụi....Hoạt động 5. Bài tập vận dụng, củng cố
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giáo viên phát phiếu học tập số 2Giải thích các hiện tượng sau và cho biết ma sát có lợi hay có hại?
Giáo viên phát phiếu học tập 3Một xe ô to có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h trên mặt đường nằm ngang thì lái xe nhìn thấy một các hố cách đó 100m. Người lái xe bắt đầu hãm phanh, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường làm 0,3, xe bắt đầu chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại. a. Hỏi xe có bị húc phải chiếc hố không? Vì sao?b. Để xe không húc phải hố thì vận tốc của xe lúc hảnh phanh tối đa là bao nhiêu?
Giáo viên gọi học sinh nhóm làm nhanh nhất trình bày
Từ kết quả của nhóm, giáo viên tích hợp Giáo dục an toàn giao thông
Từ kết quả trên thấy, nếu đi trên đường với vận tốc quá lớn, người lái xe rất khó xử lí tình huống khi gặp sự cố. Vì vậy, khi các em tham gia giao thông trên đường thì đi với tốc độ vừa phải. Nhất là, hiện nay các em đang dùng xe đạo điện, xe máy điện. Các em nên đi với tốc độ trung bình là 20km/h đến 25 km/h là an toàn nhất.Học sinh thảo luận nhóm và đưa ra đáp án1. Lực ma sát có ích. Vì lực ma sát nghỉ của chân người với sàn nhà rất nhỏ2. Lực ma sát có ích. Vì lực ma sát trượt giữa lốp xe và đất bùn nhỏ3. Ma sát có hại. Vì ma sát trượt giày trên mặt đường làm mòn đế4. Ma sát có ích. Vì lốp ô tô có khía sâu hơn để tăng ma sát trượt của lốp trên mặt đường khi hãm phanh giúp xe dừng lại nhanh hơn 5. Ma sát có ích. Vì bôi nhựa thông làm tăng ma sát trượt giữa dây cung với dây đàn làm tiếng đàn phát ra to hơn Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập 3Giáo viên: Như vậy qua bài học, các em cần nắm vững đặc điểm của lực ma sát, vai trò của ma sát và ảnh hưởng của ma sát đến con người, sinh vật, môi trường... Bài học chúng ta kết thúc ở đây.4. Giao nhiệm vụ về nhà- Làm bài tập SGK- Chuẩn bị bà Lực Hướng Tâm.IV. Rút kinh nghiệm
V. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC1. Hiệu quả kinh tế:- Sáng kiến đưa ra sẽ giúp làm lợi cho cơ quan quản lí giáo dục một khoản kinh phí lớn: Tiết kiệm chi phí đào tạo giáo viên về dạy học tích hợp, dạy học trải nghiệm- Sáng kiến đưa ra ý tưởng để giáo viên Vật lí tham khảo, tiết kiệm kinh phí đi lại, học tập nâng cao tay nghề và phương pháp.2. Hiệu quả xã hội:- Sáng kiến của tôi sẽ giúp cho các đồng nghiệp trong cơ quan có tài liệu tham khảo và rút kinh nghiệm, học tập nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn tốt hơn.- Việc tổ chức dạy học dự án giúp cho học sinh được chủ động trong việc tiếp thu tri thức khoa học, có tinh thần hợp tác nhóm, được năng động và sáng tạo trong giải quyết các tình huống. Từ đó hình thành được nhiều phẩm chất tốt, nhiều năng lực cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.- Việc tổ chức dạy, học theo chủ đề tích hợp liên môn yêu cầu người giáo viên phải thường xuyên học tập và trau dồi kiến thức của nhiều lĩnh vực, có sự am hiểu nhiều vấn đề. Vì vậy, người giáo viên phải năng động, luôn cố gắng học hỏi để đáp ứng nhu cầu của người học.- Việc tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn sẽ giúp đào tạo cho xã hội nhiều nhân lực có năng lực làm việc chủ động, làm việc có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác và nâng cao năng suất lao động.- Việc tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp giúp cho học sinh tự tìm tòi học hỏi và nhận biết được các yêu cầu của xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân và cộng đồng, có tinh thần yêu thương giúp đỡ tạo ra các công dân có năng lực làm việc, hợp tác, sáng tạo trong tương lai.IV. ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG1. Điều kiện để áp dụng sáng kiến:- Sáng kiến dùng để áp dụng trong giảng dạy ở cấp THPT nói chung, giảng dạy môn Vật Lí nói riêng.2. Kết quả áp dụng:- Đối với trường THPT Tạ Uyên chúng tôi đã thử nghiệm và áp dụng tại các lớp chúng tôi đang giảng dạy. Kết quả thu được là điều khuyến khích và là động lực để chúng tôi tiếp tục xây dựng các dự án khác.a. Về thái độ đối với môn Vật lí:Kết quả khảo sát đầu năm học:Lớp10A (39)10B (37)10D (37)Tổng
Tỉ lệ %Số học sinh thích môn vật lí12682623%Số học sinh thấy bình thường1210133531%Số học sinh sợ môn vật lí1521165246%Kết quả khảo sát cuối học kì I:Lớp10A (39)10B (37)10D (37)Tổng
Tỉ lệ %Số học sinh thích môn vật lí2624257566,4%Số học sinh thấy bình thường1211103329,2%Số học sinh sợ môn vật lí12254,4%Từ kết quả thăm dò ý kiến của học sinh sau khi thực hiện dự án, tôi thấy việc dạy học tích hợp trong môn vật lí giúp cho học sinh yêu thích bộ môn vật lí hơn. Việc thực hiện dự án trong môn Vật lí giúp môn học không còn khô cứng như các em nghĩ, nó giúp các em linh hoạt, sáng tạo và có nhiều trải nghiệm thực tế hơn.b. Về chất lượng giảng dạy:Bài kiểm tra 15 phút của 39HS lớp 10 A. Bài kiểm tra yêu cầu HS nắm bắt kiến thức cơ bản của bài học, đồng thời có liên hệ thực tế (ví dụ: tính gia tốc, quãng đường, thời gian chuyển động của xe.).Kết quả kiểm tra như sau: Điểm
Giỏi (8 10)Khá (6,5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.