“DàI Cổ” NGóNG VăN BảN HướNG DẫN LUậT KINH DOANH BảO HIểM 2022

05 nhiều loại Hợp đồng bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2022


QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 08/2022/QH15

Hà Nội, ngày 16 mon 6 năm 2022

LUẬT

KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ Hiếnpháp nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sale bảo hiểm.

Bạn đang xem: “dài cổ” ngóng văn bản hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Phép tắc này qui định về tổ chứcvà vận động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thamgia bảo hiểm; làm chủ nhà nước về chuyển động kinh doanh bảo hiểm.

2. Lao lý này không vận dụng đối vớibảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm tiền gửi và các loại bảo đảm khác do
Nhà nước thực hiện không mang tính chất kinh doanh.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

1. Công ty bảo hiểm, doanhnghiệp tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, công ty lớn môi giới bảo hiểm, tổ chức,cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểmvi mô.

2. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế (sauđây hotline là đưa ra nhánh nước ngoài tại Việt Nam).

3. Văn phòng đại diện thay mặt của doanhnghiệp bảo hiểm nước ngoài, công ty lớn tái bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệpmôi giới bảo đảm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm quốc tế tại Việt
Nam (sau đây hotline là văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam).

4. Bên mua bảo hiểm, fan đượcbảo hiểm, bạn thụ hưởng.

5. Cơ quan làm chủ nhà nước vềhoạt động marketing bảo hiểm.

6. Tổ chức, cá thể có liên quanđến vận động kinh doanh bảo hiểm.

Điều 3. Áp dụng
Luật marketing bảo hiểm, hiện tượng khác có tương quan và tập tiệm quốc tế

1. Ngôi trường hợp cách thức khác ban hànhsau ngày Luật này có hiệu lực thi hành cần quy định khác với qui định của Luậtnày về hòa hợp đồng bảo hiểm, thành lập, tổ chức hoạt động, vận động nghiệp vụ,tài chính, hạch toán kế toán tài chính và báo cáo tài chính, kĩ năng thanh toán và biệnpháp can thiệp so với doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, chinhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm thì đề nghị xác định rõ ràng nội dung tiến hành hoặc khôngthực hiện tại theo vẻ ngoài của hình thức này.

2. Các bên tham gia hòa hợp đồng bảohiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hoàn toàn có thể thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tếtrong trường vừa lòng có tối thiểu một trong các bên tham gia là tổ chức, cá thể nướcngoài hoặc những bên gia nhập là tổ chức Việt Nam, công dân vn nhưng đối tượngbảo hiểm hoặc việc thực hiện hợp đồng sống nước ngoài. Trường hợp hậu trái của vấn đề áp dụngtập quán quốc tế trái với những nguyên tắc cơ bạn dạng của pháp luật Việt nam thì phápluật vn được áp dụng.

Điều 4. Giảithích tự ngữ

Trong phương pháp này,các từ ngữ sau đây được phát âm như sau:

1. Hoạt độngkinh doanh bảo hiểm bao gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm,nhượng tái bảo hiểm và các chuyển động có liên quan đến chuyển động kinhdoanh bảo hiểm bao hàm đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụphụ trợ bảo hiểm.

2. Kinh doanhbảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi tế bào chấpnhận rủi ro khủng hoảng của người được bảo hiểm, bên trên cơ sở mặt mua bảo hiểm đóng giá tiền bảohiểm để công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảohiểm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô bồi thường,trả tiền bảo đảm khi xảy ra sự kiện bảo đảm theo thỏa thuận trong thích hợp đồng bảohiểm.

3. Ghê doanhtái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn táibảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế tại việt nam nhận một khoản tầm giá tái bảo đảm củadoanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt
Nam khác, doanh nghiệp bảo đảm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo đảm nướcngoài, tổ chức bảo hiểm quốc tế để cam đoan bồi thường cho các trách nhiệm đãnhận bảo hiểm.

4. Nhượng táibảo hiểm là buổi giao lưu của doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm,chi nhánh nước ngoài tại việt nam chuyển giao một phần trách nhiệm đã nhận được táibảo hiểm cho khách hàng bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, trụ sở nướcngoài tại nước ta khác, doanh nghiệp bảo đảm nước ngoài, công ty lớn tái bảohiểm nước ngoài, tổ chức triển khai bảo hiểm nước ngoài trên cơ sở thanh toán giao dịch phí nhượngtái bảo hiểm.

5. Chuyển động đạilý bảo hiểm là 1 hoặc một số hoạt động theo ủy quyền của khách hàng bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗcung cấp bảo hiểm vi mô, bao gồm: tư vấn thành phầm bảo hiểm; ra mắt sản phẩmbảo hiểm; xin chào bán thành phầm bảo hiểm; thu xếp bài toán giao phối kết hợp đồng bảo hiểm;thu giá tiền bảo hiểm; thu thập hồ sơ để giao hàng việc giải quyếtbồi thường, trả tiền bảo hiểm.

6. Hoạt độngmôi giới bảo đảm là chuyển động cung cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảohiểm về loại hình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, chương trình bảo hiểm, điều kiện,điều khoản, mức giá bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chinhánh quốc tế tại Việt Nam; các vận động liên quan tới sự việc đàm phán, thu xếpgiao kết và tiến hành hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm.

7. Thương mại & dịch vụ phụtrợ bảo hiểm bao hàm tư vấn, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảohiểm, thẩm định tổn thất bảo hiểm, cung cấp giải quyết bồi thường bảo hiểm. Dịchvụ phụ trợ bảo hiểm không bao gồm việc doanh nghiệp lớn bảo hiểm, doanh nghiệp lớn táibảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểmvi mô tự thực hiện để triển khai vận động kinh doanh bảo hiểm, marketing táibảo hiểm của chính tổ chức triển khai đó.

8. Support làhoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn về chương trình bảo hiểm, thành phầm bảo hiểm,quản trị khủng hoảng rủi ro bảo hiểm, đề phòng, giảm bớt tổn thất bảo hiểm.

9. Đánh giá chỉ rủiro bảo đảm là chuyển động nhận diện, phân loại, review tính chấtvà mức độ rủi ro, nhận xét việc quản ngại trị khủng hoảng rủi ro về con người, tài sản, tráchnhiệm dân sự làm cửa hàng tham gia bảo hiểm, tái bảo hiểm.

10. Tính toánbảo hiểm là chuyển động thu thập, đối chiếu số liệu thống kê, tính giá thành bảohiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, khả năng thanh toán, tiến công giá công dụng hoạt độngkinh doanh, xác minh giá trị công ty để bảo đảm bình an tài thiết yếu củadoanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt
Nam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô.

11. Giám địnhtổn thất bảo hiểm là chuyển động xác định hiện trạng, nguyên nhân, nút độtổn thất và tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm đại lý giảiquyết bồi hoàn bảo hiểm.

12. Cung cấp giảiquyết bồi thường bảo hiểm là hoạt động hỗ trợ bên mua bảo hiểm, ngườiđược bảo hiểm, tín đồ thụ hưởng hoặc công ty bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảohiểm, đưa ra nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vimô tiến hành các thủ tục giải quyết và xử lý bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

13. Bảo hiểmnhân thọ là loại hình bảo hiểm đến trường hợp ngườiđược bảo đảm sống hoặc chết.

14. Bảo hiểmphi nhân lâu là mô hình bảo hiểm cho phần đông thiệthại về tài sản và đầy đủ tổn thất khác hoặc trọng trách dân sự so với người thứba.

15. Bảo đảm sứckhỏe là mô hình bảo hiểm cho trường vừa lòng ngườiđược bảo đảm bị mến tật, tai nạn, nhỏ xíu đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe.

16. đúng theo đồng bảo đảm làsự văn bản giữa mặt mua bảo đảm và công ty lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chứctương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo đảm phải đóng phíbảo hiểm, công ty bảo hiểm, chi nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểmvi mô đề nghị bồi thường, trả tiền bảohiểm theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng.

17. Doanh nghiệpbảo hiểm là công ty lớn được thành lập, tổ chức triển khai và chuyển động theo quy địnhcủa nguyên lý này và công cụ khác gồm liên quanđể sale bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượngtái bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm doanh nghiệp bảo đảm nhân thọ,doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo đảm sức khỏe.

18. Doanh nghiệptái bảo đảm là công ty lớn được thành lập, tổ chức triển khai và chuyển động theo quyđịnh của pháp luật này và luật pháp khác có tương quan để marketing tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm.

19. Chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài làđơn vị phụ thuộc của bạn bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, không tồn tại tưcách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài đảm bảo vàchịu trách nhiệm về gần như nghĩa vụ, cam kết trong thời gian hoạt động tại Việt
Nam.

20. Chi nhánhdoanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài là solo vị phụ thuộc vào của doanh nghiệptái bảo đảm nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được công ty lớn tái bảohiểm nước ngoài đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về phần đa nghĩa vụ, khẳng định trong thờigian vận động tại Việt Nam.

21. Doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và chuyển động theoquy định của hình thức này và lý lẽ khác có liên quan để thực hiệncác vận động môi giới bảo hiểm.

22. Bảo hiểmvi tế bào là bảo hiểm nhắm tới các cá nhân, hộ mái ấm gia đình có thu nhập thấp nhằmbảo vệ họ trước những rủi ro khủng hoảng về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

23. Tổ chức triển khai tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô là tổchức gồm tư giải pháp pháp nhân, hạch toán độc lập, do các thành viên hoặc tổ chức đạidiện thành viên thành lập để triển khai bảo hiểm vi mô khôngvì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục tiêu tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau thân cácthành viên tham gia bảo đảm trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ tài bao gồm và tựchịu trách nhiệm trước lao lý trong phạm vi tài sản hình thành tự hoạt độngbảo hiểm vi mô.

24. Mặt mua bảohiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty lớn bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗcung cấp bảo đảm vi mô với đóng giá thành bảo hiểm.

25. Bạn đượcbảo hiểm là tổ chức, cá thể có tài sản, trọng trách dân sự, sức khỏe,tính mạng, nhiệm vụ hoặc công dụng kinh tế được bảo hiểm theo vừa lòng đồng bảo hiểm.

26. Tín đồ thụhưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểmchỉ định để thừa nhận tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong vừa lòng đồng bảo hiểm.

27. Sự khiếu nại bảohiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hợp tác hoặc điều khoản quy địnhmà lúc sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô nên bồi thường,trả tiền bảo đảm theo thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng bảo hiểm.

28. Phí bảo hiểm làkhoản chi phí mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho khách hàng bảo hiểm, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểmvi mô theo mức sử dụng của điều khoản hoặc do những bên thỏa thuận trong đúng theo đồng bảohiểm.

29. Đồng bảo đảm là trường hợp các doanh nghiệp bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cùng thống nhấtgiao kết với mặt mua bảo hiểm trên một đúng theo đồng bảo hiểm, trong số đó các doanhnghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế nhậnphí bảo hiểm và bồi thường, trả tiềnbảo hiểm theo tỷ lệ đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5.Chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. đơn vị nước bảo đảm quyền, lợi íchhợp pháp của các tổ chức, cá thể tham gia bảo đảm và các tổ chức hoạt độngkinh doanh bảo hiểm.

2. Công ty nướckhuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệptái bảo hiểm, chi nhánh quốc tế tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung ứng bảohiểm vi tế bào nghiên cứu, cách tân và phát triển sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng technology tiên tiếntrong chuyển động kinh doanh bảo hiểm.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điềukiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, trụ sở nướcngoài trên Việt Nam, tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô chi tiêu trở lại nềnkinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị trường bảo hiểm.

4. Bên nướckhuyến khích, sinh sản điều kiện đối với việc triển khai và thâm nhập các sản phẩm bảohiểm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các thành phầm bảo hiểm vi mô và các sảnphẩm bảo đảm vì kim chỉ nam an sinh, buôn bản hội.

Điều 6.Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng dịch vụ thương mại bảo hiểm

1. Tổ chức, cánhân trên Việt Nam mong muốn tham gia bảo đảm chỉ được tham gia bảo đảm tạidoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài,tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi tế bào được cấp giấy phép ra đời và hoạt độngtại Việt Nam, trừ trường đúng theo sử dụng thương mại & dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo điều ước thế giới mà nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa nước ta làthành viên.

2. Chính phủ nước nhà quy định chi tiết việc cung ứng và sử dụng thương mại dịch vụ bảo hiểmqua biên giới, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới, thương mại dịch vụ phụ trợ bảo hiểmqua biên giới cân xứng với những điều ước nước ngoài mà nước cộng hòa xóm hội chủnghĩa việt nam là thành viên.

Điều 7. Cácloại hình bảo hiểm

1. Những loại hìnhbảo hiểm bao gồm:

a) bảo hiểm nhânthọ;

b) bảo đảm sứckhỏe;

c) bảo hiểm phinhân thọ.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết các nghiệp vụ bảo hiểm khớp ứng với cácloại hình bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Bảohiểm bắt buộc

1. Bảo hiểm bắtbuộc là thành phầm bảo hiểm nhằm mục tiêu mụcđích bảo đảm lợi ích công cộng, môi trường xung quanh và an ninh xã hội.

2. Bảo hiểm bắtbuộc bao gồm:

a) bảo hiểm bắtbuộc trách nhiệm dân sự của nhà xe cơ giới;

b) bảo hiểm cháy,nổ bắt buộc;

c) bảo hiểm bắtbuộc trong hoạt động chi tiêu xây dựng;

d) bảo hiểm bắtbuộc dụng cụ tại cơ chế khác đáp ứng quy định tại khoản 1Điều này.

3. Tổ chức, cánhân thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nhiệm vụ mua bảo hiểm bắt buộcvà được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại công ty lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.

4. Công ty bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế được phép triểnkhai bảo hiểm bắt buộc ko được không đồng ý bán lúc tổ chức, cá nhân đáp ứng đủđiều khiếu nại mua bảo đảm bắt buộc theo qui định của pháp luật.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể về đk bảohiểm, mức mức giá bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộcquy định trên khoản 2 Điều này.

Điều 9. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. Chuyển động kinh doanh bảo hiểm, marketing táibảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo đảm khi khôngcó giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Chuyển động kinh doanh bảo hiểm, sale táibảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạm vi được cấpphép.

3. Vận động đại lý bảo hiểm, hoạt động dịch vụphụ trợ bảo hiểm khi không thỏa mãn nhu cầu điều kiện chuyển động theo phương pháp của phápluật.

4. Tiến hành các hành động gian lậnbao gồm:

a) Thông đồng với người thụ hưởngđể giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

b) giả mạo tài liệu, cầm cố ý làmsai lệch thông tin trong hồ sơ yêu ước bồi thường, trả chi phí bảo hiểm;

c) giả mạo tài liệu, cầm ý làmsai lệch tin tức để không đồng ý bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự khiếu nại bảo hiểmđã xảy ra;

d) Tự gây thiệt sợ về tài sản,sức khỏe của bản thân mình để hưởng quyền hạn bảo hiểm.

5. Đe dọa, ép buộc giao kết hợpđồng bảo hiểm.

Điều 10. Tổchức làng mạc hội - nghề nghiệp và công việc trong chuyển động kinh doanh bảo hiểm

1. Tổ chức xã hội- nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo đảm được thành lập, hoạt độngtheo luật của lao lý về hội, tất cả trách nhiệm tuân thủ quy định của phápluật về hoạt động kinh doanh bảo đảm và chịu đựng sự tính toán của bộ Tài chính.

2. Tổ chức triển khai xã hội- công việc và nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tất cả trách nhiệm phát hành bộquy tắc đạo đức nghề nghiệp, những quy tắc, chuẩn chỉnh mực để áp dụng chung cho cácthành viên của tổ chức; phối hợp với cơ quan thống trị nhà nước về hoạt động kinhdoanh bảo hiểm trong bài toán tuyên truyền, phổ biến điều khoản về marketing bảo hiểm.

Điều 11. Cơsở dữ liệu về chuyển động kinh doanh bảo hiểm

1. Công ty nướcđầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyển động kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tàichính phụ trách xây dựng, làm chủ và quản lý và vận hành cơsở dữ liệu về chuyển động kinh doanh bảo đảm nhằm giao hàng hoạt động thống trị nhà nước,bảo vệ quyền, tác dụng hợp pháp của các phía bên trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2. Doanhnghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài tại Việt Nam,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm,tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô bao gồm trách nhiệm tin báo về bên mua bảo hiểm, fan được bảohiểm, đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm, đại lý phân phối bảo hiểm và tin tức khác có tương quan để xâydựng cơ sở dữ liệu về vận động kinh doanh bảo hiểm.

3. Câu hỏi thu thập, sử dụng, lưugiữ và tin báo cơ sở dữ liệu về vận động kinh doanh bảo đảm phải bảođảm bảo mật, an ninh thông tin, tuân hành các dụng cụ của luật pháp về bảo vệ đờisống riêng tư, kín đáo cá nhân, kín gia đình, kín kinh doanh.

Xem thêm: Chế Độ Ăn Healthy Là Gì - 9 Nguyên Tắc Cần Lưu Ý Khi Theo Chế Độ Ăn Healthy

Cơ quan công ty nước, tổ chức khác,cá nhân yêu cầu sử dụng tin tức được hỗ trợ đúng mục tiêu và ko được cung cấpcho bên thứ cha mà không có sự thuận tình của bên mua bảo hiểm, fan được bảohiểm, trừ trường hợp cung cấp theo phương tiện của pháp luật.

4. Cơ sở dữ liệu về hoạt độngkinh doanh bảo hiểm được liên kết với những cơ sở dữ liệu đất nước và cửa hàng dữ liệuchuyên ngành khác.

5. Chínhphủ quy định cụ thể về xây dựng, thu thập, sử dụng, lưu giữ, làm chủ và cungcấp thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, việc kết nối giữacơ sở tài liệu về chuyển động kinh doanh bảo đảm với những cơ sở tài liệu quốc giavà cơ sở tài liệu chuyên ngành khác.

Điều 12. Ứngdụng technology thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Việc ứng dụng technology thôngtin trong vận động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích sau đây:

a) nâng cấp hiệu trái hoạt độngkinh doanh bảo hiểm, bao gồm: xây dựng, xây cất sản phẩm bảo hiểm, nhận xét rủiro, thẩm định, giao phối hợp đồng, làm chủ hợp đồng, giám định tổn thất, giải quyếtbồi thường, trả chi phí bảo hiểm; quản ngại trị công ty lớn và phương thức cung cấp dịchvụ, thành phầm bảo hiểm;

b) tiến bộ hóa công tác thống kê,báo cáo; giảm giảm giấy tờ thủ tục hành chính; tạo ra hệ thống technology thông tin vàcơ sở tài liệu về chuyển động kinh doanh bảo đảm nhằm giao hàng công tác quản lý,giám sát, phân tích, dự báo về thị phần bảo hiểm với phòng, chống gian lậu bảohiểm.

2. Câu hỏi ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động kinh doanh bảo đảm phải tuân thủ quy định của phương tiện này,pháp giải pháp về thanh toán giao dịch điện tử, technology thông tin, an toàn mạng, phòng, chốngrửa tiền và lý lẽ khác của lao lý có liên quan.

3. Cơ quan chính phủ quy định các vấn đềmới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinhdoanh bảo hiểm.

Điều 13.Yêu mong về ứng dụng technology thông tin trong vận động kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp bảohiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế tại Việt Nam, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm dữ thế chủ động thiết lập, gia hạn và vận hànhhệ thống công nghệ thông tin cân xứng với quy mô chuyển động và thỏa mãn nhu cầu yêu ước tốithiểu sau đây:

1. Có khối hệ thống máy chủ, hệ thốngphần mềm cùng các chiến thuật kỹ thuật để cập nhật, thống kê, xử lý, tàng trữ thôngtin thỏa mãn nhu cầu yêu cầu quản lý hoạt động marketing bảo hiểm, thỏa mãn nhu cầu yêu ước anninh mạng, an ninh thông tin mạng;

2. Gồm hệ thống technology thông tintạo dễ dãi cho câu hỏi điều hành, kiểm soát điều hành rủi ro của chúng ta và công táckiểm tra, giám sát và đo lường của ban ngành quản lý;

3. Có phương án về công nghệ thôngtin để tham gia phòng tồi tệ và đảm bảo không bị cách trở hoạt đụng kinh doanh.

Điều 14.Cung cấp dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường xung quanh mạng

1. Tổ chức, cá nhân được phép cungcấp dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng bao gồm:

a) doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗcung cấp bảo hiểm vi mô;

b) Đại lý bảo hiểm;

c) công ty môi giới bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá thể cung cấp dịchvụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng tiến hành các luật pháp sau đây:

a) doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗcung cấp bảo đảm vi tế bào được chủ động lựa chọn các hình thứccung cấp cho dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường mạng;

b) Đại lý bảo đảm chỉ được cung cấpdịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường xung quanh mạng vào phạm vi hòa hợp đồng đại lý bảohiểm;

c) công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểm vimô thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môitrường mạng phải phụ trách với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịchvụ, thành phầm bảo hiểm kia làm ảnh hưởng đến quyền, ích lợi hợp pháp của bên muabảo hiểm;

d) Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồngbảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng tất cả trách nhiệm hỗ trợ trung thực, đúng chuẩn cácthông tin theo điều khoản tại Điều 22 của luật này.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu quy địnhchi tiết Điều này.

Chương II

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Mục 1. QUY ĐỊNHCHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Điều 15. Hợpđồng bảo hiểm

1. Các loại hòa hợp đồng bảo hiểm baogồm:

a) thích hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

b) đúng theo đồng bảo đảm sức khỏe;

c) thích hợp đồng bảo đảm tài sản;

d) hợp đồng bảo đảm thiệt hại;

đ) hòa hợp đồng bảo đảm trách nhiệm.

Hợp đồng bảo hiểm quy định tại cácđiểm c, d và đ khoản này thuộc mô hình bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Công ty lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểm có thểthỏa thuận giao ước một các loại hợp đồng bảo hiểm hoặc kết hợp nhiều nhiều loại hợp đồngbảo hiểm biện pháp tại khoản 1 Điều này và bảo đảm an toàn phù phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 63 của vẻ ngoài này.

3. Vừa lòng đồng bảo đảm hàng hải đượcthực hiện nay theo quy định của cục luật mặt hàng hải;nội dung không phương tiện tại Bộluật hàng hải thì triển khai theo lý lẽ của luật này.

4. Nội dung liên quan đến đúng theo đồngbảo hiểm ko được phương tiện trong biện pháp này thì thực hiện theo quy định của bộ luật Dân sự.

Điều 16.Nguyên tắc giao kết và triển khai hợp đồng bảo hiểm

Việc giao ước và thực hiện hợp đồngbảo hiểm phải vâng lệnh các lý lẽ cơ phiên bản của luật pháp dân sự và những nguyêntắc sau đây:

1. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối:các bên tham gia đúng theo đồng bảo đảm phải cung ứng thông tin, triển khai các quyềnvà nghĩa vụ một bí quyết trung thực nhất, trên cơ sở tin tưởng hoàn hảo và tuyệt vời nhất lẫn nhautrong quy trình giao kết và triển khai hợp đồng bảo hiểm;

2. Nguyên tắc quyền lợi có thể đượcbảo hiểm: bên mua bảo hiểm phải bao gồm quyền lợi có thể được bảo hiểm tương xứng với từngloại hòa hợp đồng bảo đảm theo giải pháp của chính sách này;

3. Nguyên lý bồi thường: số tiềnbồi thường mà fan được bảo hiểm nhận được không vượt thừa thiệt sợ thực tếtrong sự khiếu nại bảo hiểm, trừ trường hợp tất cả thỏa thuậnkhác trong vừa lòng đồng bảo hiểm;

4. Bề ngoài thế quyền: người đượcbảo hiểm có trách nhiệm chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanhnghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế quyền yêu cầu tín đồ thứ cha có hành vigây thiệt hại phụ trách bồi trả trong phạm vi số tiền bồi thường bảo hiểm.Nguyên tắc này sẽ không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với hợp đồng bảohiểm mức độ khỏe;

5. Nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên: rủiro được bảo hiểm phải là những rủi ro bất ngờ, khó lường trước được.

Điều 17. Nộidung của thích hợp đồng bảo hiểm

1. Hòa hợp đồng bảo hiểm phải gồm nhữngnội dung đa phần sau đây:

a) bên mua bảo hiểm, fan được bảohiểm, người thụ tận hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặcchi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài;

b) Đối tượng bảo hiểm;

c) Số tiền bảo hiểm hoặc giá chỉ trịtài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn nhiệm vụ bảo hiểm;

d) Phạm vi hoặc quyền hạn bảo hiểm;quy tắc, điều kiện, luật pháp bảo hiểm;

đ) Quyền và nghĩa vụ của doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bênmua bảo hiểm;

e) Thời hạn bảo hiểm, thời gian cóhiệu lực của vừa lòng đồng bảo hiểm;

g) Mức chi phí bảo hiểm, phương thứcđóng tầm giá bảo hiểm;

h) cách thức bồi thường, trả tiềnbảo hiểm;

i) Phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnhchi ngày tiết khoản 1 Điều này so với hợp đồng bảo đảm nhân thọ với hợp đồng bảo hiểmsức khỏe.

Điều 18.Hình thức, vật chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lậpthành văn bản. Dẫn chứng giao phối kết hợp đồng bảo đảm là hòa hợp đồng, giấy hội chứng nhậnbảo hiểm, đối chọi bảo hiểm hoặc vẻ ngoài khác theo phương pháp của pháp luật.

Điều 19. Điềukhoản thải trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Điều khoản sa thải trách nhiệmbảo hiểm quy định những trường hợp doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ quốc tế không nên bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

2. Trường phù hợp có quy định loạitrừ nhiệm vụ bảo hiểm, công ty bảo hiểm, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải qui định rõ trong hòa hợp đồng bảohiểm, phải phân tích và lý giải rõ ràng, đầy đủ và có dẫn chứng xácnhận việc bên mua bảo đảm đã được công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài giải thích vừa đủ và làm rõ nội dung này khigiao kết hợp đồng bảo hiểm.

3. Ngôi trường hợp có sự kiện bất khảkháng hoặc trở hổ hang khách quan tiền dẫn đến bên mua bảo đảm chậmthông báo sự kiện bảo đảm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ quốc tế không được vận dụng điều khoản thải trừ trách nhiệmbảo hiểm về vấn đề chậm thông báo.

Điều 20.Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có các quyền sau đây:

a) thu tiền phí bảo hiểm theo thoả thuậntrong vừa lòng đồng bảo hiểm;

b) yêu thương cầu bên mua bảo hiểm cung cấpđầy đủ, chân thực mọi tin tức có tương quan đến việc giao kết và tiến hành hợpđồng bảo hiểm;

c) Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm quy địnhtại khoản 2 Điều 22 hoặc solo phương xong thực hiện đúng theo đồngbảo hiểm hình thức tại Điều 26 của cách thức này;

d) từ chối bồi thường, trả chi phí bảohiểm trong trường thích hợp không ở trong phạm vi trọng trách bảo hiểm hoặc trường hợploại trừ trọng trách bảo hiểm theo văn bản thoả thuận trong phù hợp đồng bảo hiểm;

đ) yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụngcác phương án đề phòng, giảm bớt tổn thất theo quy định của vẻ ngoài này với quy địnhkhác của điều khoản có liên quan;

e) yêu thương cầu bạn thứ cha bồi trả sốtiền nhưng doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nướcngoài vẫn bồi thường cho tất cả những người được bảo hiểm so với thiệt sợ về tài sản;lợi ích kinh tế hoặc nghĩa vụ tiến hành hợp đồng hoặc nghĩa vụtheo pháp luật; trách nhiệm dân sự do bạn thứ bố gây ra;

g) Quyền không giống theo pháp luật củapháp luật.

2. Công ty lớn bảo hiểm, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế có các nghĩa vụ sau đây:

a) cung ứng cho bên mua bảo hiểm bảnyêu cầu bảo hiểm, bảng thắc mắc liên quan đến khủng hoảng rủi ro được bảohiểm, đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, luật pháp bảo hiểm;

b) giải thích rõ ràng, tương đối đầy đủ chobên mua bảo hiểm về quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm, điều khoản sa thải trách nhiệm bảo hiểm,quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm khigiao kết hợp đồng bảo hiểm;

c) cung cấp cho mặt mua bảo đảm bằngchứng giao phối hợp đồng bảo đảm quy định trên Điều 18 của Luậtnày;

d) cấp hóa đơn thu phí bảo hiểmcho mặt mua bảo đảm theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng bảo đảm và lý lẽ củapháp luật có liên quan;

đ) Bồi thường, trả chi phí bảo hiểmkhi xẩy ra sự khiếu nại bảo hiểm;

e) lý giải bằng văn bản lý vị từchối bồi thường, trả chi phí bảo hiểm;

g) Phối hợp với bên mua bảo đảm đểgiải quyết yêu cầu của fan thứ bố đòi bồi thường về đông đảo thiệt hại thuộctrách nhiệm bảo đảm khi xảy ra sự khiếu nại bảo hiểm;

h) tàng trữ hồ sơ đúng theo đồng bảo hiểmtheo phương pháp của pháp luật;

i) Bảo mật tin tức do mặt mua bảohiểm, người được bảo đảm cung cấp, trừ trường phù hợp theo yêu ước của cơ quan nhànước bao gồm thẩm quyền hoặc được sự gật đầu đồng ý của bên mua bảo hiểm, tín đồ được bảo hiểm;

k) nghĩa vụ khác theo lao lý củapháp luật.

Điều 21. Quyềnvà nghĩa vụ của mặt mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo đảm có các quyền sau đây:

a) chọn lọc doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế để giao phối hợp đồng bảohiểm;

b) Yêu mong doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp phiên bản yêu mong bảohiểm, bảng câu hỏi liên quan đến khủng hoảng được bảo hiểm, đối tượng người sử dụng bảo hiểm, quytắc, điều kiện, lao lý bảo hiểm và lý giải các điều kiện, quy định bảohiểm;

c) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài hỗ trợ bằng chứnggiao kết hợp đồng bảo hiểm quy định trên Điều 18 của nguyên lý này;

d) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế cấp hóa đơn thu tiền phí bảohiểm theo thỏa thuận trong phù hợp đồng bảo đảm và lao lý của quy định có liênquan;

đ) Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm quy địnhtại khoản 3 Điều 22 cùng Điều 35 hoặc đối chọi phương chấm dứt thựchiện hợp đồng bảo đảm quy định tại Điều 26 của nguyên lý này;

e) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bồi thường, trả tiền bảohiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm;

g) chuyển giao hợp đồng bảo hiểmtheo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;

h) Quyền không giống theo vẻ ngoài củapháp luật.

2. Bên mua bảo hiểm có những nghĩa vụ sau đây:

a) Kê khai đầy đủ, trung thựcmọi thông tin có liên quan đến phù hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu củadoanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài;

b) Đọc và làm rõ điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền, nhiệm vụ của bên mua bảo hiểmkhi giao kết hợp đồng bảo đảm và câu chữ khác của vừa lòng đồng bảo hiểm;

c) Đóng phí bảo đảm đầy đủ, đúnghạn theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng bảo hiểm;

d) Thông báo cho bạn bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế những trường hợpcó thể có tác dụng tăng khủng hoảng rủi ro hoặc giảm khủng hoảng hoặc làm cho phát sinhthêm trách nhiệm của chúng ta bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phinhân thọ nước ngoài trong quy trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuậntrong đúng theo đồng bảo hiểm;

đ) Thông báo cho khách hàng bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế về việc xẩy ra sựkiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; phối hợp với doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế trong giám địnhtổn thất;

e) Áp dụng các biện pháp đề phòng,hạn chế tổn thất theo dụng cụ của phép tắc này và điều khoản khác của lao lý cóliên quan;

g) nhiệm vụ khác theo luật củapháp luật.

Điều 22.Trách nhiệm cùng hậu trái pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin

2. Ngôi trường hợp bên mua bảo đảm cốý cung cấp không khá đầy đủ thông tin hoặc đưa tin sai sự thật nhằm mục tiêu giaokết phù hợp đồng bảo đảm để được bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì doanh nghiệp bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế có quyền hủy vứt hợpđồng bảo hiểm. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhânthọ nước ngoài không buộc phải bồi thường, trả tiền bảo đảm và phải trả lại phí bảo đảm cho mặt mua bảo hiểm sau khi trừ đi các giá cả hợplý (nếu có) theo thỏa thuận trong phù hợp đồng bảo hiểm. Mặt mua bảo hiểm phải bồithường thiệt sợ phát sinh cho bạn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ nước ngoài (nếu có).

3. Trường hợp doanh nghiệp lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài cố ý ko thực hiệnnghĩa vụ báo tin hoặc đưa thông tin sai thực sự nhằmgiao phối kết hợp đồng bảo đảm thì bên mua bảo hiểm tất cả quyền hủy vứt hợp đồng bảo hiểm,được hoàn lại phí bảo đảm đã đóng. Doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ quốc tế phải đền bù thiệt sợ hãi phát sinh mang lại bênmua bảo đảm (nếu có).

Điều 23.Thay thay đổi mức độ khủng hoảng được bảo hiểm

1. Khi gồm sự thay đổi những yếu tốlàm đại lý để tính phí bảo hiểm dẫn mang lại giảm những rủi ro được bảo hiểm, căn cứthỏa thuận trong đúng theo đồng bảo hiểm, bên muabảo hiểm tất cả quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân thọ quốc tế thực hiện một trong các nội dung sau đây:

a) sút phí bảo hiểm cho thời giancòn lại của hợp đồng bảo hiểm;

b) Tăng số tiền bảo đảm cho thờigian sót lại của thích hợp đồng bảo hiểm;

c) kéo dài thời hạn bảo hiểm;

d) không ngừng mở rộng phạm vi bảo hiểm cho thờigian còn lại của đúng theo đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp công ty lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế không gật đầu đồng ý yêu cầutại khoản 1 Điều này, mặt mua bảo hiểm có quyền đối kháng phương xong xuôi thực hiện tại hợpđồng bảo hiểm nhưng phải thông báo ngay bởi văn phiên bản cho công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

3. Khi có sự đổi khác những yếu tốlàm cửa hàng để tính phí bảo hiểm dẫn cho tăng các rủi ro được bảo hiểm, căn cứthỏa thuận trong vừa lòng đồng bảo hiểm, doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có quyềnthực hiện tại một trong số nội dung sau đây:

a) Tính lại phí bảo hiểm cho thờigian còn lại của vừa lòng đồng bảo hiểm;

b) bớt số tiền bảo hiểm cho thờigian còn sót lại của đúng theo đồng bảo hiểm;

c) tinh giảm thời hạn bảo hiểm;

d) Thu thon phạm vi bảo đảm cho thờigian còn lại của vừa lòng đồng bảo hiểm.

4. Trường hợp bên mua bảo hiểmkhông gật đầu đồng ý yêu cầu tại khoản 3 Điều này, công ty lớn bảo hiểm, chi nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế có quyền đối chọi phương ngừng thựchiện phù hợp đồng bảo đảm nhưng phải thông báo ngay bởi văn bản cho bên mua bảohiểm.

Điều 24. Giảithích hòa hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm gồm điềukhoản không cụ thể dẫn đến có cách hiểu khác biệt thì pháp luật đó được giảithích theo hướng bổ ích cho mặt mua bảo hiểm.

Điều 25. Hợpđồng bảo đảm vô hiệu

1. Hợp đồng bảo hiểm loại bỏ trongtrường hợp sau đây:

a) mặt mua bảo hiểm không có quyềnlợi có thể được bảo hiểm tại thời khắc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

b) ko có đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm tạithời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm;

c) Tại thời khắc giao phối kết hợp đồngbảo hiểm, mặt mua bảo đảm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

d) Mục đích, ngôn từ hợp đồng bảohiểm phạm luật điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;

đ) công ty bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểm giao kếthợp đồng bảo hiểm giả tạo;

e) bên mua bảo đảm là tín đồ chưathành niên; bạn mất năng lượng hành vi dân sự; bạn có khó khăn trong dấn thức,làm công ty hành vi; bạn bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

g) hòa hợp đồng bảo hiểm được giao kếtcó sự nhầm lẫn khiến cho một mặt hoặc những bên không giành được mục đích của việcgiao phối hợp đồng, trừ ngôi trường hợp mục tiêu giao phối kết hợp đồng của những bên đã đạtđược hoặc các bên hoàn toàn có thể khắc phục ngay lập tức được sự nhầm lẫn làm cho mục đích củaviệc giao phối hợp đồng vẫn đạt được;

h) phù hợp đồng bảo đảm được giao kếtdo bị lừa dối, trừ ngôi trường hợp phương pháp tại Điều 22 của cách thức này;

i) vừa lòng đồng bảo đảm được giao kếtdo bị nạt dọa, cưỡng ép;

k) mặt mua bảo hiểm không sở hữu và nhận thứcvà thống trị được hành vi của bản thân khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

l) đúng theo đồng bảo đảm không tuân thủquy định về hiệ tượng quy định tại Điều 18 của phép tắc này.

2. Khi đúng theo đồng bảo hiểm vô hiệuthì thích hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểmhoàn trả cho nhau những gì đang nhận. Bên gồm lỗi khiến thiệt hại thì bắt buộc bồi thường.

Điều 26.Đơn phương ngừng thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế hoặc bên mua bảo hiểm bao gồm quyềnđơn phương xong xuôi thực hiện hòa hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sau đây:

1. Bên mua bảo hiểm không đóng góp phíbảo hiểm hoặc không đóng góp đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hoặcsau thời hạn gia hạn đóng phí;

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, bên mua bảo hiểm không chấpnhận yêu cầu về đổi khác mức độ rủi ro được bảo hiểm quy định tại Điều 23 của
Luật này;

3. Tín đồ được bảo hiểm không thựchiện những biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm mức sử dụng tại khoản 3 Điều 55 của nguyên lý này;

4. Bên mua bảo hiểm không đồng ýchuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm quy định trên khoản 4 Điều92 của chính sách này.

Điều 27. Hậuquả pháp luật của việc 1-1 phương chấm dứt thực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm

1. Ngôi trường hợp đơn phương dứt thực hiện phù hợp đồng bảo hiểm quy định tại khoản1 Điều 26 của qui định này thì tiến hành như sau:

a) bên mua bảo đảm vẫn nên đóngđủ phí bảo hiểm đến thời khắc đơn phương xong thực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm.Quy định này sẽ không áp dụng so với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, vừa lòng đồng bảo hiểmsức khỏe, trừ đúng theo đồng bảo hiểm nhóm;

b) Đối với phù hợp đồng bảo đảm nhânthọ và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trách nhiệm trả chi phí bảo hiểm cho những người được bảo đảm khi sự khiếu nại bảo hiểm xảy ra trước thời khắc đơnphương hoàn thành thực hiện phù hợp đồng bảo đảm và có quyền khấu trừ phí bảo hiểm đếnthời điểm 1-1 phương kết thúc thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

c) Đối với thích hợp đồng bảo hiểm tài sản,hợp đồng bảo đảm thiệt hại với hợp đồng bảo đảm trách nhiệm, doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế có trọng trách bồithường cho người được bảo đảm khi sự kiện bảo hiểm xẩy ra trước thời khắc đơnphương chấm dứt thực hiện thích hợp đồng bảo hiểm và bao gồm quyền khấu trừ tổn phí bảo hiểmtheo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp đối chọi phương chấm dứtthực hiện thích hợp đồng bảo đảm quy định trên khoản 2 và khoản 3 Điều26 của dụng cụ này, công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phinhân thọ nước ngoài có trọng trách hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho thời gian cònlại của hòa hợp đồng bảo đảm theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trách nhiệmbồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng bảo hiểm khi sự kiệnbảo hiểm xảy ra trước thời gian đơn phương hoàn thành thực hiện đúng theo đồng bảo hiểm.

3. Ngôi trường hợp đối kháng phương chấm dứtthực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều26 của phương tiện này, so với hợp đồng bảo đảm nhân thọ có mức giá trị hoàn lại,doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồngbảo hiểm, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác.

4. Trường hợp đối kháng phương chấm dứtthực hiện phù hợp đồng bảo đảm quy định trên khoản 4 Điều 26 của Luậtnày, mặt mua bảo hiểm được nhận lại giá chỉ trị hoàn lại hoặc phí bảo hiểm đãđóng tương xứng với thời gian còn lại của thích hợp đồng bảo hiểm phù hợp với từng sảnphẩm bảo hiểm. Trường thích hợp giá trị tài sản thấp hơn so với dự trữ nghiệp vụ củadanh mục vừa lòng đồng bảo đảm được chuyển giao, số tiền mặt mua bảo đảm nhận lạiđược đo lường trên cơ sở phần trăm giữa giá trị gia sản và dự phòng nghiệp vụ củadanh mục thích hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.

Điều 28.Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

1. Mặt mua bảo hiểm gồm quyền chuyểngiao hòa hợp đồng bảo hiểm. Đối với hòa hợp đồng bảo đảm nhân thọ,việc chuyển nhượng bàn giao phải được sự gật đầu bằng văn bạn dạng của fan đượcbảo hiểm hoặc người thay mặt theo quy định của fan được bảo hiểm.

2. Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảohiểm phải có quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nhiệm vụ củabên chuyển giao.

3. Việc bàn giao hợp đồng bảohiểm chỉ có hiệu lực hiện hành khi mặt mua bảo hiểm thông tin bằng văn phiên bản và được doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế đồng ýbằng văn bản, trừ trường hợp việc chuyển giao được tiến hành theo tập tiệm quốctế hoặc theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng bảo hiểm.

Điều 29.Trách nhiệm trong trường đúng theo tái bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế chịutrách nhiệm duy nhất đối với bên mua bảo đảm theo hợp đồng bảo hiểm, kể cảtrong trường hợp tái bảo hiểm những trách nhiệm đã nhận bảo hiểm. Công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nướcngoài ko được không đồng ý hoặc trì hoãn thực hiện trách nhiệm của bản thân mình đối vớibên download bảo hiểm tất cả trường phù hợp doanh nghiệp, tổ chức nhậntái bảo đảm không tiến hành nghĩa vụ thanh toán tái bảo hiểm những trách nhiệmđã nhận.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhận tái bảo hiểm khôngđược yêu cầu bên mua bảo đảm trực tiếp đóng phí bảo đảm cho mình, trừ trườnghợp có thoả thuận khác trong vừa lòng đồng bảo hiểm.

3. Mặt mua bảo đảm không được yêu mong doanhnghiệp, tổ chức nhận tái bảo hiểm bồi thường, trả chi phí bảohiểm cho mình, trừ ngôi trường hợp tất cả thoả thuận không giống trong vừa lòng đồng bảo hiểm.

Điều 30. Thờihạn nộp hồ sơ yêu ước bồi thường, trả tiền bảo hiểm

1. Thời hạn nộp hồ sơ yêu mong bồithường, trả tiền bảo đảm theo vừa lòng đồng bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xẩy ra sựkiện bảo hiểm. Thời hạn xảy ra sự khiếu nại bất khảkháng hoặc trở ngại khách quan bên cạnh vào thời hạn nộp hồ sơ yêu mong bồithường, trả chi phí bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp fan được bảo hiểmhoặc bạn thụ hưởng chứng tỏ được rằng ngần ngừ thời điểm xẩy ra sự khiếu nại bảohiểm thì thời hạn dụng cụ tại khoản 1 Điều này được tính từ thời điểm ngày người được bảohiểm hoặc tín đồ thụ hưởng trọn biết việc xẩy ra sự kiện bảo hiểm đó.

3. Ngôi trường hợp người thứ cha yêu cầubên mua bảo hiểm bồi hay về số đông thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theothoả thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều nàyđược tính từ thời điểm ngày người thứ cha yêu cầu.

Điều31. Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm,doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoàiphải bồi thường, trả tiền bảo đảm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hòa hợp đồng bảohiểm. Ngôi trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì công ty bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế phải bồi thường, trả tiền bảohiểm vào thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày thừa nhận được khá đầy đủ hồ sơ hòa hợp lệ về yêu cầubồi thường, trả chi phí bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế chậm bồi thường, trả tiềnbảo hiểm theo biện pháp tại khoản 1 Điều này thì cần trả lãi đối với số tiền chậmtrả tương xứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trễ trả đượcxác định theo thỏa thuận của những bên theo quy định của bộ luật Dân sự.

Điều32. Phương thức giải quyết và xử lý tranh chấp

Tranh chấp vềhợp đồng bảo hiểm được xử lý thông qua dàn xếp giữa những bên. Trường đúng theo không dàn xếp được thì tranh chấp được giải quyếtthông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc tòa án theo thỏa thuận trong phù hợp đồng bảohiểm và phương pháp của pháp luật.

Mục2. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ, HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Điều33. Đối tượng bảo hiểm của thích hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thích hợp đồng bảo đảm sứckhỏe

1. Đối tượng bảo hiểm của phù hợp đồng bảo đảm nhân thọ là tuổi thọ, tính mạng con người con người.

2. Đối tượng bảohiểm của đúng theo đồng bảo hiểm sức mạnh là mức độ khoẻ bé người.

Điều34. Quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm của vừa lòng đồng bảo hiểm nhân thọ, phù hợp đồng bảohiểm sức khỏe

1. Mặt mua bảo hiểm gồm quyền lợicó thể được bảo hiểm so với những bạn sau đây:

a) bản thân mặt mua bảo hiểm;

b) Vợ, chồng, cha, mẹ, nhỏ của bênmua bảo hiểm;

c) Anh ruột, chị ruột, em ruột hoặcngười khác bao gồm quan hệ nuôi dưỡng, cung cấp với mặt mua bảo hiểm;

d) tín đồ có nghĩa vụ và quyền lợi về tài chínhhoặc tình dục lao rượu cồn với bên mua bảo hiểm;

đ) bạn được bảo hiểm gật đầu bằngvăn phiên bản cho bên mua bảo hiểm mua bảo hiểm sức mạnh cho mình.

2. Tại thời gian giao phối kết hợp đồngbảo hiểm, mặt mua bảo đảm phải bao gồm quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm.

Điều35. Thời gian suy nghĩ tham gia bảo hiểm

Đối với các hợp đồng bảo đảm cóthời hạn trên 01 năm, trong thời hạn 21 ngày tính từ lúc ngày cảm nhận hợp đồng bảohiểm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Trườnghợp mặt mua bảo hiểm lắc đầu tiếp tục tham gia bảo đảm thì hòa hợp đồngbảo hiểm có khả năng sẽ bị hủy bỏ, mặt mua bảo hiểm được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng góp saukhi trừ đi ngân sách hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợpđồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm không hẳn bồi thường,trả tiền bảo đảm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều36. Bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo đảm cấp bảo hiểmtạm thời cho bên mua bảo hiểm tính từ lúc thời điểm nhận ra yêu cầu bảo hiểm và phíbảo hiểm lâm thời tính của mặt mua bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm, số chi phí bảo hiểm, điềukiện bảo hiểm tạm thời do doanh nghiệp bảo đảm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận.Bảo hiểm nhất thời thời xong sau khi công ty bảo hiểm chấp nhận hoặc trường đoản cú chốibảo hiểm hoặc trường hợp khác theo thỏa thuận.

Điều37. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

1. Mặt mua bảo hiểm rất có thể đóngphí bảo đảm một lần hoặc các lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận hợp tác tronghợp đồng bảo hiểm.

2. Trường vừa lòng phí bảo hiểm đượcđóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng góp một hoặc một vài kỳ giá tiền bảo hiểmnhưng thiết yếu đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp sau thì thời hạn gia hạnđóng tổn phí là 60 ngày.

3. Những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận khôiphục hiệu lực hiện hành hợp đồng bảo hiểm đã trở nên đơn phương xong thực hiện lý lẽ tạikhoản 1 Điều 26 của công cụ này vào thời hạn 02 năm kể từngày bị kết thúc và bên mua bảo đảm đã đóng góp số phí bảo đảm còn thiếu.

4. Ngôi trường hợp bên mua bảo hiểmkhông đóng hoặc không đóng đủ phí bảo đảm thì doanh nghiệp bảo đảm không đượctự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị trả lại của đúng theo đồng bảo hiểm khi chưacó sự đồng ý của mặt mua bảo đảm và ko được khởi khiếu nại đòi bên mua bảo hiểmđóng tầm giá bảo hiểm. Quy định này sẽ không áp dụng so với bảo hiểm nhóm.

Điều38. Ko được yêu thương cầu người thứ tía bồi hoàn

Trường hợp tín đồ được bảo đảm chết,bị yêu thương tật hoặc đau nhỏ xíu do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ bagây ra, công ty lớn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ quốc tế vẫn có nhiệm vụ bồi thường, trảtiền bảo đảm theo thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng bảo đảm mà không có quyền yêu cầungười thứ cha bồi hoàn khoản tiền nhưng doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.