NHÀ SÁCH CÓ BÁN KÍNH LÚP - KÍNH LÚP GIÁ TỐT, GIẢM GIÁ ĐẾN 40%

Dòng lúp 82 của Balloon tay gắng dẹp với 4 2 lần bán kính từ Ø50mm~Ø110mm, độ thổi phồng từ 2X~3.5X. Cấp dưỡng tại Hong Kong theo tiêu chuẩn xuất khẩu USA. Phụ thuộc vào sở ham mê bạn hãy lựa chọn model cân xứng nhất.


Bạn đang xem: Nhà sách có bán kính lúp

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":65000,"display_regular_price":65000,"image":"title":"Kinh lup cam tay 8250 + Bao bi","caption":"","url":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi.jpg","alt":"","src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi.jpg","srcset":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi.jpg 800w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-600x600.jpg 600w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-100x100.jpg 100w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-150x150.jpg 150w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-300x300.jpg 300w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-768x768.jpg 768w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-45x45.jpg 45w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi.jpg","gallery_thumbnail_src_w":800,"gallery_thumbnail_src_h":800,"thumb_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2018/10/Kinh-lup-cam-tay-8250-Bao-bi-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":6110,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"65,000₫","sku":"8250","variation_description":"u2013 u0110u1ed9 phu00f3ng u0111u1ea1i : 3.5X u2013 Tru00f2ng ku00ednh : Glass u2013 u00d850mm u2013 Tay cu1ea7m du1eb9p u2013 khung plastic cao cu1ea5p u2013 Nhu00e3n hiu1ec7u : Balloon u2013 Xuu1ea5t xu1ee9 : Hong Kong ","variation_id":5839,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.6","weight_html":"0.6 kg"},"attributes":"attribute_model-size":"8275 ~ u00d875mm","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":80000,"display_regular_price":80000,"image":"title":"Kinh lup cam tay 8275 + Bao bi","caption":"","url":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi.jpg","alt":"","src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi.jpg","srcset":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi.jpg 800w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-600x600.jpg 600w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-100x100.jpg 100w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-150x150.jpg 150w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-300x300.jpg 300w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-768x768.jpg 768w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-45x45.jpg 45w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi.jpg","gallery_thumbnail_src_w":800,"gallery_thumbnail_src_h":800,"thumb_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/06/Kinh-lup-cam-tay-8275-Bao-bi-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":6125,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"80,000₫","sku":"8275","variation_description":"u2013 u0110u1ed9 phu00f3ng u0111u1ea1i : 3X u2013 Tru00f2ng ku00ednh : Glass u2013 u00d875mm u2013 Tay cu1ea7m du1eb9p u2013 khung plastic cao cu1ea5p u2013 Nhu00e3n hiu1ec7u : Balloon u2013 Xuu1ea5t xu1ee9 : Hong Kong ","variation_id":5840,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.12","weight_html":"0.12 kg","attributes":"attribute_model-size":"8290 ~ u00d890mm","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":90000,"image":"title":"Ku00ednh lu00fap tay du1eb9p 6","caption":"","url":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi.jpg","alt":"Ku00ednh lu00fap tay du1eb9p","src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi.jpg","srcset":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi.jpg 800w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-600x600.jpg 600w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-100x100.jpg 100w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-150x150.jpg 150w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-300x300.jpg 300w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-768x768.jpg 768w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-45x45.jpg 45w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi.jpg","gallery_thumbnail_src_w":800,"gallery_thumbnail_src_h":800,"thumb_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8290-Bao-bi-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":4806,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"90,000₫","sku":"8290","variation_description":"u2013 u0110u1ed9 phu00f3ng u0111u1ea1i : 2.5X u2013 Tru00f2ng ku00ednh : Glass u2013 u00d890mm u2013 Tay cu1ea7m du1eb9p u2013 khung plastic cao cu1ea5p u2013 Nhu00e3n hiu1ec7u : Balloon u2013 Xuu1ea5t xu1ee9 : Hong Kong ","variation_id":5841,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.17","weight_html":"0.17 kg","attributes":"attribute_model-size":"8211 ~ u00d8110mm","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"Ku00ednh lu00fap tay du1eb9p 7","caption":"","url":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi.jpg","alt":"Ku00ednh lu00fap tay du1eb9p","src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi.jpg","srcset":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi.jpg 800w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-600x600.jpg 600w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-100x100.jpg 100w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-150x150.jpg 150w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-300x300.jpg 300w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-768x768.jpg 768w, https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-45x45.jpg 45w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi.jpg","gallery_thumbnail_src_w":800,"gallery_thumbnail_src_h":800,"thumb_src":"https://anhthienquang.com/wp-content/uploads/2019/05/Kinh-lup-cam-tay-8211-Bao-bi-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":4807,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"120,000₫","sku":"8211","variation_description":"u2013 u0110u1ed9 phu00f3ng u0111u1ea1i : 2X u2013 Tru00f2ng ku00ednh : Glass u2013 u00d8110mm u2013 Tay cu1ea7m du1eb9p u2013 size plastic cao cu1ea5p u2013 Nhu00e3n hiu1ec7u : Balloon u2013 Xuu1ea5t xu1ee9 : Hong Kong ","variation_id":5842,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.30","weight_html":"0.30 kg">">
MODEL > SIZEChọn một tùy chọn8250 ~ Ø50mm8275 ~ Ø75mm8290 ~ Ø90mm8211 ~ Ø110mm
Xóa

*

*

*

*

*

*
Tới nơi bán

JIAXINXIN K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Dễ Sử Dụng 60Mm/70Mm/80Mm/90Mm K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Cầm Tay K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc B&#x
E1;o

40.920 đ -45 %
*
Kính lúp xem sách quay 180 độ"> Tới nơi bán

C0;NG> K&#x
ED;nh l&#x
FA;p đọc s&#x
E1;ch quay 180 độ

92.400 đ
*
Tới chỗ bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Để B&#x
E0;n Si&#x
EA;u Mỏng Đa Năng

106.855 đ -50 %
*
Tới địa điểm bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Ph&#x
F3;ng Đại 10X 30X HD Chuy&#x
EA;n Dụng

100.600 đ -36 %
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Ph&#x
F3;ng Đại 10X HD

128.500 đ -34 %
*
F4;ng cụ Khoa học Cầm tay Cầm tay Loupe K&#x
ED;nh l&#x
FA;p K&#x
ED;nh l&#x
FA;p Đọc s&#x
E1;ch65.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

K&#x

Xem thêm: 20 Cách Phối Đồ Style Hàn Quốc Nam Giới, Phối Đồ Thời Trang Nam Hàn Quốc Cho Những Tín Đồ

ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Ph&#x
F3;ng Đại Trọng Lượng Nhẹ Rảnh Tay Chống Vỡ

117.000 đ -36 %
*
Tới chỗ bán

K&#x
ED;nh l&#x
FA;p đọc s&#x
E1;ch để b&#x
E0;n MTST

199.000 đ -33 %
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Độ Ph&#x
F3;ng Đại 30X C&#x
F3; Đ&#x
E8;n LED - 65mm

120.000 đ
*
Tới nơi bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Mini C&#x
F4;ng Suất Cao C&#x
F3; Thể Gấp Gọn Tiện Dụng

105.000 đ -40 %
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Ph&#x
F3;ng to lớn 3 X và 10X C&#x
F3; 4 Đ&#x
E8;n LED Chất Lượng Cao

106.555 đ -40 %
*
Tới chỗ bán

K&#x
ED;nh l&#x
FA;p đọc s&#x
E1;ch b&#x
E1;o d&#x
E0;nh cho người gi&#x
E0; Tặng k&#x
E8;m miếng th&#x
E9;p đa năng 11in

106.920 đ -13 %
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh L&#x
FA;p Đọc S&#x
E1;ch Độ Ph&#x
F3;ng Đại 30X C&#x
F3; Đ&#x
E8;n LED - 75mm

135.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.