Ký Sinh Trùng Y Học Giáo Trình Ký Sinh Trùng Đại Học Y Hà Nội

S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n đề S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
S&#x
E1;ch tham khảo S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c

S&#x
E1;ch sau đại học S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
S&#x
E1;ch đại học S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c


S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c

S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c

S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
Trường Đại Học Y H&#x
E0; Nội - Bộ M&#x
F4;n K&#x
FD; Sinh Tr&#x
F9;ng
Sách “Ký sinh trùng y học” được tái phiên bản năm 2020 trên cơ sở sách “Ký sinh trùng y học tập ” được tái bạn dạng năm năm nhâm thìn vối size chương trình đào tạo bác sĩ nhiều khoa sẽ được cỗ Y tế và Bộ giáo dục và đào tạo Đào sản xuất thông qua. Văn bản tái bản lần này đã làm được chỉnh sửa tương xứng với nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện và cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới về căn bệnh ký sinh trùng tại Việt Nam.Quyển sách “Ký sinh trùng y học” sẽ mô tả vừa đủ các đặc điểm sinh học của ký kết sinh trùng y học, đặc điểm bệnh sinh, dịch học, dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị và phòng chống ký kết sinh trùng nói thông thường và từng loài ký kết sinh trùng gây bệnh dịch ở bạn nói riêng. Khối kiến thức và kỹ năng chứa đựng trong cuốn sách này vẫn trang bị cho từng bác sĩ nhiều khoa lúc ra trường tất cả đủ con kiến thức cần thiết về ký kết sinh trùng để áp dụng trong trong thực tiễn khám chữa trị bệnh cũng như phòng chống cho cộng đồng.

Bạn đang xem: Giáo trình ký sinh trùng đại học y hà nội


MỤC LỤCLời giới thiệu3Lời nói đầu5Mục tiêu bình thường cho môn học ký kết sinh trùng Y học9Bài 1Đại cưng cửng về cam kết sinh trùng y học11Bài 2Đại cương 1-1 bào36Bài 3Amip
Entamoeba histolytica42Bài 4Trùng roi50Bài 5Một số bệnh 1-1 bào ít gặps* 61Bài 6Đặc điểm sinh học tập của ký kết sinh trùng sốt rét85Bài 7Bệnh nóng rét102Bài 8Dịch tễ học sốt rét làm việc Việt Nam119Bài 9Phòng chống sốt rét132Bài 10Đại cương về giun sán(General Helminth)147Bài 11Giun đũa154Bài 12Giun móc/mỏ164Bài 13Giun tóc173Bài 14Giun kim180Bài 15Giun lươn con đường ruột189Bài 16Sán lá gan nhỏ193Bài 17Sán lá gan lớn201Bài 18Sán lá phổi207Bài 19Bài 20Sán lá ruột lớn
Sán lá ruột nhỏ213218Bài 21Sán dây221Bài 22Bệnh ấu trùng sán lợn228Bài 23Giun sán hãn hữu gặp236Bài 24Phòng chống bệnh dịch giun sán sinh hoạt Việt Nam267Bài 25Tiết túc y học275Bài 26Tổng quan về vi nấm cam kết sinh và bệnh do vi nấm gây ra313Bài 27Dịch tễ học cam kết sinh trùng và phòng chống ký sinh trùng335

Bình luận


0/1500
Chủ đề vượt trội S&#x
E1;ch tham khảo S&#x
E1;ch sau đại học S&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n đề S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh
E1;ch điện tử bản quyền - cung cấp bởi NXB Y học d&#x
E0;nh đến c&#x
E1;c tổ chức, nh&#x
E0; trường...Bản hướng dẫn bỏ ra tiết bạn đọc l&#x
E0; th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n của tổ chức; trường học... Sử dụng hệ thống dịch vụ dữ liệu điện tử s&#x
E1;ch bản quyền của NXB Y học tr&#x
EA;n t&#x
EA;n miền d&#x
E0;nh ri&#x
EA;ng mang lại th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n https://ebook.xuatbanyhoc.vn

Chương tr&#x
EC;nh tặng g&#x
F3;i trải nghiệm đọc 5 ng&#x
E0;y Vip c&#x
E1; nh&#x
E2;n - NXB Y họcĐỌC KH&#x
D4;NG GIỚI HẠN&#x
D;&#x
A;Cơ hội nhận ưu đ&#x
E3;i đặc biệt lúc tải app v&#x
E0; đăng k&#x
FD; t&#x
E0;i khoản&#x
D;&#x
A;05 ng&#x
E0;y đọc miễn ph&#x
ED;, kh&#x
F4;ng giới hạn kho s&#x
E1;ch Y Học&#x
D;&#x
A;(&#x
C1;p dụng từ ng&#x
D;&#x
A;Bạn đọc sẽ nhận được 05 ng&#x
E0;y VIP đọc s&#x
E1;ch miễn ph&#x
ED;, ngay sau thời điểm tải phầm mềm v&#x
E0; k&#x
ED;ch hoạt v&#x
E0;o t&#x
E0;i khoản.

Xem thêm: 50+ mẫu hình xăm cá chép đẹp và ý nghĩa hình xăm cá chép, tổng hợp 500 hình xăm cá chép đẹp nhất ( phần 1 )

H&#x
EC;nh thức vận chuyển (Chỉ &#x
E1;p dụng với Kh&#x
E1;ch lẻ)Ngay sau thời điểm nhận đơn h&#x
E0;ng:&#x
D;&#x
A;&#x
D;&#x
A;a. Đối với s&#x
E1;ch Ebook: Kiểm tra qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh thanh to&#x
E1;n ho&#x
E0;n tất, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ cấp quyền cho Qu&#x
FD; kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng c&#x
F3; thể truy hỏi cập v&#x
E0; đọc to&#x
E0;n bộ nội dung cuốn s&#x
E1;ch.&#x
D;&#x
A;&#x
D;&#x
A;- Giấy tờ k&#x
E8;m đơn h&#x
E0;ng: H&#x
F3;a đơn gi&#x
E1; trị gia tăng, chứng từ li&#x
EA;n quan tiền (nếu kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng c&#x
F3; y&#x
EA;u cầu).

*

*

Title:Vi Sinh – Ký Sinh Trùng (TCCN) – Bộ Y Tế
Authors:Lê Hồng, Hinh
Issue Date:2016
Publisher:Bộ Y Tế, NXB Y Học
Abstract:Sách “Vi sinh – Ký sinh trùng” được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo của các ngành: Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng gây mê hổi sức, Kỹ thuật vật lý trị liệu… Kỹ thuật hình ảnh y học/Phục hồi chức năng, hệ trung học. Tuy nhiên tài liệu này còn dùng đế đào tạo hệ trung học của các ngành: phục hồi chức năng, Điều dưỡng đa khoa và các ngành Điều dưỡng khác có số tiết không quá 30 tiết. Sách được biên soạn theo 9 bài học với số tiết học tương ứng với mỗi bài theo quy định của chương trình giáo dục của Bộ Y tế. Phần Vi sinh do PGS.TS. Phạm Văn Thân biên soạn. Mỗi bài đều có cấu trúc gồm: mục tiêu học tập, nội dung và tự lượng giá. Các trường cần căn cứ vào chương trình chính thức của môn học, ngành học để biên soạn bài giảng cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của trường và địa phương. Năm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy-học của Bô Y tế, thẩm định. Bộ Y tế đã ban hành làm tài liệu dạy-học chính thức của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
URI:http://ttgdtxphuquoc.edu.vn/handle/ttgdtxphuquoc.edu.vn/178
Appears in Collections:Sách (Ebook)

File
Description
Size
Format
1825_BYT.Vi Sinh-Ky Sinh Trung (NXB Y Hoc 2006) - Le Hong Hinh, 163 Trang.pdf Restricted Access14.18 MBAdobe PDFSign in lớn read

Show full công trình record Recommend this thành phầm check on Google Scholar

Theme by
*

©2021 Hanoi Medical University
Add: No 1, Ton That Tung, Dong
Da, Hanoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.