Thầy Trí Chơn Giảng Giải Kinh Diệt Trừ Phiền Giận, Diệt Trừ Phiền Giận

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; những điều t&#x
F4;i đ&#x
E3; được nghe, hồi Phật c&#x
F2;n cư tr&#x
FA; vào tu viện Cấp C&#x
F4; Độc, rừng Thắng L&#x
E2;m, tại th&#x
E0;nh X&#x
E1; Vệ.

Bạn đang xem: Kinh diệt trừ phiền giận

H&#x
F4;m ấy, t&#x
F4;n giả X&#x
E1; Lợi Phất n&#x
F3;i với c&#x
E1;c vị khất sĩ:

"N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn đồng tu, h&#x
F4;m ni t&#x
F4;i muốn phân chia sẻ với c&#x
E1;c vị về năm phương ph&#x
E1;p diệt trừ phiền giận. Xin c&#x
E1;c bạn lắng nghe v&#x
E0; chi&#x
EA;m nghiệm.

C&#x
E1;c vị khất sĩ v&#x
E2;ng lời v&#x
E0; lắng nghe.

T&#x
F4;n giả X&#x
E1; Lợi Phất n&#x
F3;i:

- Năm phương ph&#x
E1;p diệt trừ phiền giận ấy l&#x
E0; những phương ph&#x
E1;p n&#x
E0;o?&#x
A0;

&#x
A0;Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p thứ nhất, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn:

Nếu c&#x
F3; một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương nhưng lời n&#x
F3;i lại dễ thương, th&#x
EC; nếu l&#x
E0; kẻ tr&#x
ED; m&#x
E0; m&#x
EC;nh lại sinh t&#x
E2;m phiền giận người đ&#x
F3; th&#x
EC; m&#x
EC;nh phải n&#x
EA;n biết c&#x
E1;ch qu&#x
E1;n chiếu để trừ bỏ c&#x
E1;i phiền giận ấy đi.

N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, v&#x
ED; dụ c&#x
F3; một vị khất sĩ tu theo hạnh a lan nh&#x
E3;, ưa mặc y phấn tảo, một h&#x
F4;m đi qua một đống r&#x
E1;c bẩn c&#x
F3; ph&#x
E2;n, nước tiểu, nước mủ v&#x
E0; c&#x
E1;c thức dơ d&#x
E1;y kh&#x
E1;c, tr&#x
F4;ng thấy một tấm vải c&#x
F2;n l&#x
E0;nh lặn. Vị ấy d&#x
F9;ng tay tr&#x
E1;i cầm miếng vải l&#x
EA;n v&#x
E0; lấy tay phải căng n&#x
F3; ra. Thấy miếng vải chưa bị r&#x
E1;ch thủng m&#x
E0; cũng kh&#x
F4;ng bị ph&#x
E2;n, nước tiểu, nước mủ v&#x
E0; c&#x
E1;c chất dơ bẩn kh&#x
E1;c d&#x
ED;nh v&#x
E0;o, vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nh&#x
E0; để giặt sạch v&#x
E0; may tầm thường với c&#x
E1;c tấm vải kh&#x
E1;c l&#x
E0;m y phấn tảo. Cũng như thế, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, khi c&#x
F3; một người m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương nhưng lời n&#x
F3;i c&#x
F2;n dễ thương th&#x
EC; ta h&#x
E3;y đừng để t&#x
E2;m nghĩ tới h&#x
E0;nh động của người ấy m&#x
E0; chỉ n&#x
EA;n ch&#x
FA; &#x
FD; tới lời n&#x
F3;i dễ thương của người ấy, để c&#x
F3; thể dứt trừ sự phiền giận của m&#x
EC;nh. Người c&#x
F3; tr&#x
ED; phải n&#x
EA;n thực tập như vậy. (C)

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p thứ hai, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn:

Nếu c&#x
F3; một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương nhưng h&#x
E0;nh động lại dễ thương th&#x
EC; nếu l&#x
E0; kẻ tr&#x
ED; m&#x
E0; m&#x
EC;nh lại sinh t&#x
E2;m phiền giận người đ&#x
F3; th&#x
EC; m&#x
EC;nh phải n&#x
EA;n biết c&#x
E1;ch qu&#x
E1;n chiếu để trừ bỏ c&#x
E1;i phiền giận ấy đi.

N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, v&#x
ED; dụ như c&#x
E1;ch th&#x
F4;n x&#x
F3;m kh&#x
F4;ng xa c&#x
F3; một hồ nước s&#x
E2;u nhưng mặt nước lại bị r&#x
EA;u cỏ bịt lấp. L&#x
FA;c bấy giờ c&#x
F3; một người đi tới gần hồ, tự th&#x
E2;n đang bị sự đ&#x
F3;i kh&#x
E1;t v&#x
E0; n&#x
F3;ng bức h&#x
E0;nh hạ. Người ấy cởi &#x
E1;o để tr&#x
EA;n bờ hồ, nhảy xuống, d&#x
F9;ng nhì c&#x
E1;nh tay kho&#x
E1;t r&#x
EA;u cỏ ra v&#x
E0; khoan kho&#x
E1;i mặc t&#x
EC;nh tắm rửa v&#x
E0; uống nước m&#x
E1;t dưới hồ. Cũng như thế, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, lúc c&#x
F3; một người m&#x
E0; lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương nhưng h&#x
E0;nh động lại dễ thương th&#x
EC; ta h&#x
E3;y đừng để t&#x
E2;m nghĩ tới lời n&#x
F3;i của người ấy m&#x
E0; chỉ n&#x
EA;n ch&#x
FA; &#x
FD; tới h&#x
E0;nh động dễ thương của người ấy th&#x
F4;i để c&#x
F3; thể dứt trừ sự phiền giận của m&#x
EC;nh. Người c&#x
F3; tr&#x
ED; phải n&#x
EA;n thực tập như vậy.&#x
A0;

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p thứ ba, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn:

Nếu c&#x
F3; một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương, lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương nhưng vào t&#x
E2;m vẫn c&#x
F2;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t dễ thương, th&#x
EC; nếu l&#x
E0; kẻ tr&#x
ED; m&#x
E0; m&#x
EC;nh lại sinh t&#x
E2;m phiền giận người đ&#x
F3; th&#x
EC; m&#x
EC;nh phải n&#x
EA;n t&#x
EC;m c&#x
E1;ch qu&#x
E1;n chiếu để trừ bỏ c&#x
E1;i phiền giận ấy đi.

N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, v&#x
ED; dụ c&#x
F3; một người đi tới một ng&#x
E3; tư kia, kiệt sức, kh&#x
E1;t nước, thiếu thốn, n&#x
F3;ng bức v&#x
E0; phiền muộn. Tại ng&#x
E3; tư ấy c&#x
F3; một vết ch&#x
E2;n tr&#x
E2;u, vào ấy c&#x
F2;n đọng lại một &#x
ED;t nước mưa. Vị n&#x
E0;y nghĩ: "Mặc d&#x
F9; nước trong lỗ ch&#x
E2;n tr&#x
E2;u ở ng&#x
E3; tư đường n&#x
E0;y rất &#x
ED;t, nhưng nếu ta d&#x
F9;ng tay hoặc l&#x
E1; c&#x
E2;y để lấy th&#x
EC; ta sẽ c&#x
F3; thể quấy cho n&#x
F3; đục ngầu l&#x
EA;n v&#x
E0; sẽ kh&#x
F4;ng uống được, do đ&#x
F3; sẽ kh&#x
F4;ng thể trừ bỏ được sự kh&#x
E1;t nước, thiếu thốn, n&#x
F3;ng bức v&#x
E0; phiền muộn vào ta. Vậy ta h&#x
E3;y quỳ xuống, tay v&#x
E0; đầu gối &#x
E1;p s&#x
E1;t đất, d&#x
F9;ng miệng m&#x
E0; uống nước trực tiếp." Người ấy liền quỳ d&#x
E0;i xuống, tay v&#x
E0; đầu gối &#x
E1;p s&#x
E1;t đất, đưa miệng v&#x
E0;o lỗ ch&#x
E2;n tr&#x
E2;u m&#x
E0; uống. Cũng vậy, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, lúc thấy một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương v&#x
E0; lời n&#x
F3;i cũng kh&#x
F4;ng dễ thương nhưng vào t&#x
E2;m vẫn c&#x
F2;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t &#x
ED;t sự dễ thương, th&#x
EC; ta h&#x
E3;y đừng n&#x
EA;n để t&#x
E2;m nghĩ tới h&#x
E0;nh động v&#x
E0; lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương của người ấy m&#x
E0; h&#x
E3;y n&#x
EA;n ch&#x
FA; &#x
FD; tới c&#x
E1;i ch&#x
FA;t &#x
ED;t sự dễ thương c&#x
F2;n c&#x
F3; trong t&#x
E2;m người ấy th&#x
F4;i để c&#x
F3; thể dứt trừ được sự phiền giận của m&#x
EC;nh. Người c&#x
F3; tr&#x
ED; phải n&#x
EA;n thực tập như vậy. (C)

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p thứ tư, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn:

Nếu c&#x
F3; một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương, lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương m&#x
E0; trong t&#x
E2;m cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n lại một ch&#x
FA;t g&#x
EC; gọi l&#x
E0; dễ thương, th&#x
EC; nếu l&#x
E0; kẻ tr&#x
ED; m&#x
E0; m&#x
EC;nh lại sinh t&#x
E2;m phiền giận kẻ đ&#x
F3; th&#x
EC; m&#x
EC;nh phải n&#x
EA;n t&#x
EC;m c&#x
E1;ch qu&#x
E1;n chiếu để trừ bỏ c&#x
E1;i phiền giận ấy đi.

N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, v&#x
ED; dụ như c&#x
F3; một kẻ đi xa, tr&#x
EA;n bé đường d&#x
E0;i nửa đường bị bệnh. Khốn đốn, h&#x
E9;o hắt, c&#x
F4; độc, kh&#x
F4;ng bạn đồng h&#x
E0;nh, th&#x
F4;n x&#x
F3;m ph&#x
ED;a sau đ&#x
E3; l&#x
EC;a bỏ l&#x
E2;u rồi m&#x
E0; th&#x
F4;n x&#x
F3;m ph&#x
ED;a trước cũng c&#x
F2;n c&#x
E1;ch đ&#x
F3; rất xa, người đ&#x
F3; đang l&#x
E2;m v&#x
E0;o t&#x
EC;nh trạng tuyệt vọng, biết m&#x
EC;nh sẽ chết ở dọc đường. Vào l&#x
FA;c ấy, c&#x
F3; một người kh&#x
E1;c đi tới, thấy được t&#x
EC;nh trạng n&#x
E0;y, liền ra tay cứu gi&#x
FA;p. Người ấy d&#x
EC;u người kia tới được th&#x
F4;n ấp ph&#x
ED;a trước, chăm s&#x
F3;c, chữa trị v&#x
E0; chu to&#x
E0;n đến về c&#x
E1;c mặt thuốc thang v&#x
E0; thực phẩm. Nhờ sự gi&#x
FA;p đỡ ấy m&#x
E0; người cơ tho&#x
E1;t nạn. Sở dĩ người kia tho&#x
E1;t nạn, đ&#x
F3; l&#x
E0; nhờ ở l&#x
F2;ng thương x&#x
F3;t v&#x
E0; l&#x
E2;n mẫn của người n&#x
E0;y. Cũng như thế, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, khi thấy một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương, lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương m&#x
E0; trong t&#x
E2;m cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n lại một c&#x
E1;i g&#x
EC; c&#x
F3; thể gọi l&#x
E0; dễ thương hết, th&#x
EC; ta phải ph&#x
E1;t khởi t&#x
E2;m niệm n&#x
E0;y: "Một người m&#x
E0; h&#x
E0;nh động kh&#x
F4;ng dễ thương, lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng dễ thương m&#x
E0; t&#x
E2;m &#x
FD; cũng kh&#x
F4;ng dễ thương l&#x
E0; một người rất đau khổ, người n&#x
E0;y chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu &#x
E1;c cực kỳ, nếu kh&#x
F4;ng gặp được thiện tri thức th&#x
EC; người ấy sẽ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; cơ hội chuyển h&#x
F3;a v&#x
E0; đi về c&#x
E1;c nẻo đường hạnh ph&#x
FA;c." Nghĩ như thế, ta mở được l&#x
F2;ng thương x&#x
F3;t v&#x
E0; l&#x
E2;n mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta v&#x
E0; gi&#x
FA;p được mang đến kẻ kia. Người c&#x
F3; tr&#x
ED; phải n&#x
EA;n thực tập như thế.

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p thứ năm, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn:

Nếu c&#x
F3; một ai đ&#x
F3; m&#x
E0; h&#x
E0;nh động dễ thương, lời n&#x
F3;i cũng dễ thương m&#x
E0; t&#x
E2;m &#x
FD; cũng dễ thương, th&#x
EC; nếu l&#x
E0; kẻ tr&#x
ED; m&#x
E0; m&#x
EC;nh lại sinh t&#x
E2;m phiền giận hoặc ghen gh&#x
E9;t với kẻ đ&#x
F3; th&#x
EC; m&#x
EC;nh phải n&#x
EA;n t&#x
EC;m c&#x
E1;ch qu&#x
E1;n chiếu để trừ bỏ c&#x
E1;i phiền giận ấy đi.

N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, v&#x
ED; dụ c&#x
E1;ch ngo&#x
E0;i th&#x
F4;n x&#x
F3;m kh&#x
F4;ng xa c&#x
F3; một c&#x
E1;i hồ thật đẹp, nước hồ đ&#x
E3; vào lại ngọt, đ&#x
E1;y hồ s&#x
E2;u m&#x
E0; bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc s&#x
E1;t xung quanh hồ, bốn ph&#x
ED;a c&#x
E2;y cối xanh tươi đến nhiều b&#x
F3;ng m&#x
E1;t. C&#x
F3; một kẻ cơ đi tới b&#x
EA;n hồ, kh&#x
E1;t nước, phiền muộn, n&#x
F3;ng bức, mồ h&#x
F4;i nhễ nhại. Người ấy cởi &#x
E1;o, để tr&#x
EA;n bờ hồ, nhảy xuống, khoan kho&#x
E1;i mặc t&#x
EC;nh tắm rửa v&#x
E0; uống nước; tất cả những n&#x
F3;ng bức, kh&#x
E1;t nước v&#x
E0; phiền muộn của m&#x
EC;nh đồng thời ti&#x
EA;u t&#x
E1;n hết. Cũng vậy, n&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, lúc thấy một người m&#x
E0; h&#x
E0;nh động dễ thương, lời n&#x
F3;i dễ thương m&#x
E0; t&#x
E2;m địa cũng dễ thương th&#x
EC; ta h&#x
E3;y n&#x
EA;n nhận diện tất cả những c&#x
E1;i dễ thương của người ấy về cả cha mặt th&#x
E2;n, khẩu v&#x
E0; &#x
FD; m&#x
E0; đừng để sự phiền giận hoặc ghen gh&#x
E9;t x&#x
E2;m chiếm ta. Nếu kh&#x
F4;ng biết sống hạnh ph&#x
FA;c với một người tươi m&#x
E1;t như thế th&#x
EC; m&#x
EC;nh thực kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; một người c&#x
F3; tr&#x
ED; tuệ. (C)

N&#x
E0;y c&#x
E1;c bạn tu, t&#x
F4;i đ&#x
E3; chia sẻ với qu&#x
FD; vị về năm phương ph&#x
E1;p dứt trừ sự phiền giận.

Sau lúc nghe đến t&#x
F4;n giả X&#x
E1; Lợi Phất n&#x
F3;i, c&#x
E1;c vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận v&#x
E0; h&#x
E0;nh tr&#x
EC; theo.

Ch&#x
FA; th&#x
ED;ch: kinh n&#x
E0;y được dịch từ khiếp Thủy Dụ, kinh thứ 25 của bộ Trung A H&#x
E0;m (26, tạng ghê &#x
D0;ại Ch&#x
ED;nh). Ghê tương đương trong tạng Pali l&#x
E0; ghê Aghatavinaya của Tăng chi Bộ (Anguttara Nik&#x
E0;ya III.186). Tuệ gi&#x
E1;c v&#x
E0; hạnh nguyện của thầy X&#x
E1; Lợi Phất trong tởm n&#x
E0;y chứng tỏ thầy xứng đ&#x
E1;ng l&#x
E0; bậc cao đệ của Bụt. Sống trong ch&#x
FA;ng xuất gia, nếu thực tập được theo những gi&#x
E1;o huấn của gớm n&#x
E0;y ta sẽ c&#x
F3; nhiều an lạc v&#x
E0; sẽ tạo được an lạc mang đến cả tăng th&#x
E2;n ta.

Kinh Thương Y&#x
EA;u

Những ai muốn đạt tới an lạc thường n&#x
EA;n học hạnh thẳng thắn, khi&#x
EA;m cung, biết sử dụng ng&#x
F4;n ngữ từ &#x
E1;i, những kẻ ấy biết sống đơn giản m&#x
E0; hạnh ph&#x
FA;c, nếp sống từ h&#x
F2;a, điềm đạm, &#x
ED;t si muốn v&#x
E0; kh&#x
F4;ng đua đ&#x
F2;i theo đ&#x
E1;m đ&#x
F4;ng.

Những kẻ ấy sẽ kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m bất cứ một điều g&#x
EC; m&#x
E0; c&#x
E1;c bậc thức giả c&#x
F3; thể ch&#x
EA; cười.

V&#x
E0; đ&#x
E2;y l&#x
E0; điều họ lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n t&#x
E2;m niệm:

Nguyện mang đến mọi người v&#x
E0; mọi lo&#x
E0;i được sống trong an to&#x
E0;n v&#x
E0; hạnh ph&#x
FA;c, t&#x
E2;m tư hiền hậu v&#x
E0; thảnh thơi.

Nguyện mang đến tất cả c&#x
E1;c lo&#x
E0;i sinh vật tr&#x
EA;n tr&#x
E1;i đất đều được sống an l&#x
E0;nh, những lo&#x
E0;i yếu, những lo&#x
E0;i mạnh, những lo&#x
E0;i cao, những lo&#x
E0;i thấp, những lo&#x
E0;i lớn, những lo&#x
E0;i nhỏ, những lo&#x
E0;i ta c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy, những lo&#x
E0;i ta kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n thấy, những lo&#x
E0;i ở gần, những lo&#x
E0;i ở xa, những lo&#x
E0;i đ&#x
E3; sinh v&#x
E0; những lo&#x
E0;i sắp sinh.

Nguyện mang lại đừng lo&#x
E0;i n&#x
E0;o s&#x
E1;t hại lo&#x
E0;i n&#x
E0;o, đừng ai coi nhẹ t&#x
ED;nh mạng của ai, đừng ai v&#x
EC; giận hờn hoặc &#x
E1;c t&#x
E2;m m&#x
E0; ước ao cho ai bị đau khổ v&#x
E0; khốn đốn.

Như một b&#x
E0; mẹ đang đem th&#x
E2;n mạng m&#x
EC;nh che chở cho đứa bé duy nhất, ch&#x
FA;ng ta h&#x
E3;y đem l&#x
F2;ng từ bi m&#x
E0; đối xử với tất cả mọi lo&#x
E0;i. (C)

Ta h&#x
E3;y đem l&#x
F2;ng từ bi kh&#x
F4;ng giới hạn của ta m&#x
E0; bao tr&#x
F9;m cả thế gian v&#x
E0; mu&#x
F4;n lo&#x
E0;i, từ tr&#x
EA;n xuống dưới, từ tr&#x
E1;i sang trọng phải, l&#x
F2;ng từ bi kh&#x
F4;ng bị bất cứ một c&#x
E1;i g&#x
EC; l&#x
E0;m ngăn c&#x
E1;ch, t&#x
E2;m ta kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n vương vấn một ch&#x
FA;t hờn o&#x
E1;n hoặc căm th&#x
F9;. Bất cứ l&#x
FA;c n&#x
E0;o, khi đi, lúc đứng, lúc ngồi, khi nằm, miễn l&#x
E0; c&#x
F2;n thức, ta nguyện duy tr&#x
EC; vào ta ch&#x
E1;nh niệm từ bi. Nếp sống từ bi l&#x
E0; nếp sống cao đẹp nhất.

Xem thêm: Có tới 12 loại cầu vồng có bao nhiêu màu sắc, cầu vồng có mấy màu

Kh&#x
F4;ng lạc v&#x
E0;o t&#x
E0; kiến, loại dần ham mê muốn, sống nếp sống l&#x
E0;nh mạnh v&#x
E0; đạt th&#x
E0;nh tr&#x
ED; gi&#x
E1;c, h&#x
E0;nh giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh.&#x
A0;

Th&#x
ED;ch Nhất Hạnh dịch, Metta Sutta, Sutta Nipata I

Kinh n&#x
E0;y vốn t&#x
EA;n l&#x
E0; Metta Sutta, dịch từ tạng Pali, vào bộ Sutta Nipata, phần I. Tởm n&#x
E0;y dạy phương ph&#x
E1;p nu&#x
F4;i dưỡng l&#x
F2;ng từ bi. Nếp sống từ bi l&#x
E0; nếp sống cao đẹp nhất, c&#x
E2;u khiếp s&#x
E1;ng ngời ấy đ&#x
E3; được tr&#x
ED;ch ở ghê n&#x
E0;y.

Kinh Tuổi Trẻ v&#x
E0; Hạnh Ph&#x
FA;c

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; những điều t&#x
F4;i được nghe v&#x
E0;o một thời m&#x
E0; Bụt đang cư tr&#x
FA; ở tu viện Tr&#x
FA;c L&#x
E2;m Ca Lan Đ&#x
E0; tại ghê th&#x
E0;nh Vương X&#x
E1;. Một sớm mai nọ, c&#x
F3; vị khất sĩ ra s&#x
F4;ng, cởi y &#x
E1;o để tr&#x
EA;n bờ rồi xuống nước tắm gội. Tắm ngừng vị ấy l&#x
EA;n bờ, đợi cho kh&#x
F4; m&#x
EC;nh mẩy rồi mặc &#x
E1;o v&#x
E0;o. Bấy giờ c&#x
F3; một vị thi&#x
EA;n nữ xuất hiện, h&#x
E0;o quang đãng từ th&#x
E2;n h&#x
EC;nh ph&#x
E1;t ra s&#x
E1;ng ch&#x
F3;i, soi r&#x
F5; cả bờ s&#x
F4;ng. Thi&#x
EA;n nữ n&#x
F3;i với vị khất sĩ: "Thầy l&#x
E0; một người mới xuất gia. T&#x
F3;c c&#x
F2;n xanh, tuổi c&#x
F2;n trẻ, giờ n&#x
E0;y đ&#x
E1;ng l&#x
FD; thầy phải x&#x
F4;ng ướp hương thơm, trang điểm ch&#x
E2;u b&#x
E1;u, đeo tr&#x
E0;ng hoa thơm m&#x
E0; hưởng thọ năm thứ vui th&#x
FA;. Trong những lúc đ&#x
F3; th&#x
EC; thầy lại bỏ những người thương, cù lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ r&#x
E2;u t&#x
F3;c, kho&#x
E1;c &#x
E1;o ca sa, tin tưởng v&#x
E0;o con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; hiện tại m&#x
E0; đi t&#x
EC;m c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; phi thời như thế?"Vị khất sĩ đ&#x
E1;p:"T&#x
F4;i đ&#x
E2;u c&#x
F3; bỏ c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; hiện tại m&#x
E0; đi t&#x
EC;m c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; phi thời? Ch&#x
ED;nh t&#x
F4;i đ&#x
E3; bỏ c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; phi thời để t&#x
EC;m tới c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; ch&#x
E2;n thực trong hiện tại đấy chứ."Vị thi&#x
EA;n nữ hỏi:"Thế n&#x
E0;o l&#x
E0; bỏ c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; phi thời để t&#x
EC;m tới c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; ch&#x
E2;n thực trong hiện tại?"Vị khất sĩ đ&#x
E1;p:"Đức Thế T&#x
F4;n c&#x
F3; dạy: vào c&#x
E1;i vui phi thời của &#x
E1;i dục, vị ngọt rất &#x
ED;t m&#x
E0; chất cay đắng rất nhiều, c&#x
E1;i hưởng thụ rất b&#x
E9; m&#x
E0; tai họa rất lớn. T&#x
F4;i giờ n&#x
E0;y đang an tr&#x
FA; trong hiện ph&#x
E1;p, l&#x
EC;a bỏ được những ngọn lửa phiền n&#x
E3;o đốt ch&#x
E1;y. Hiện ph&#x
E1;p n&#x
E0;y vượt ngo&#x
E0;i thời gian, đến để m&#x
E0; thấy, tự m&#x
EC;nh th&#x
F4;ng đạt, tự m&#x
EC;nh c&#x
F3; thể gi&#x
E1;c tri. N&#x
E0;y thi&#x
EA;n nữ, đ&#x
F3; gọi l&#x
E0; bỏ c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; phi thời để đạt tới c&#x
E1;i lạc th&#x
FA; ch&#x
E2;n thực trong hiện tại."Vị thi&#x
EA;n nữ lại hỏi vị khất sĩ: "Tại sao Đức Thế T&#x
F4;n lại n&#x
F3;i trong c&#x
E1;i vui phi thời của &#x
E1;i dục, vị ngọt rất &#x
ED;t m&#x
E0; chất cay đắng rất nhiều, c&#x
E1;i hưởng thụ rất b&#x
E9; m&#x
E0; tai họa rất lớn? Tại sao Đức Thế T&#x
F4;n lại n&#x
F3;i an tr&#x
FA; vào hiện ph&#x
E1;p l&#x
E0; l&#x
EC;a bỏ được những ngọn lửa phiền n&#x
E3;o đốt ch&#x
E1;y, vượt ngo&#x
E0;i thời gian, đến để m&#x
E0; thấy, tự m&#x
EC;nh th&#x
F4;ng đạt, tự m&#x
EC;nh c&#x
F3; thể gi&#x
E1;c tri?"Vị khất sĩ trả lời:"T&#x
F4;i mới xuất gia được c&#x
F3; mấy năm, kh&#x
F4;ng đủ sức giảng b&#x
E0;y rộng r&#x
E3;i những gi&#x
E1;o ph&#x
E1;p v&#x
E0; luật nghi m&#x
E0; Đức Như Lai tuy&#x
EA;n thuyết. Hiện Đức Thế T&#x
F4;n đang cư ngụ gần đ&#x
E2;y, nơi rừng tre Ca Lan Đ&#x
E0;, thi&#x
EA;n nữ c&#x
F3; thể tới với Người để tr&#x
EC;nh b&#x
E0;y những nghi vấn của thi&#x
EA;n nữ. Đức Như Lai sẽ dạy mang đến thi&#x
EA;n nữ ch&#x
ED;nh ph&#x
E1;p để t&#x
F9;y nghi thọ tr&#x
EC;."Vị thi&#x
EA;n nữ n&#x
F3;i:"Thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được c&#x
E1;c vị thi&#x
EA;n giả c&#x
F3; nhiều uy lực t&#x
FA;c trực bao quanh, t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng dễ g&#x
EC; c&#x
F3; cơ hội để tới gần Người m&#x
E0; hỏi Đạo. Nếu thầy c&#x
F3; thể đến Đức Thế T&#x
F4;n để thỉnh vấn trước gi&#x
F9;m t&#x
F4;i th&#x
EC; t&#x
F4;i sẽ xin đi theo thầy."Vị khất sĩ n&#x
F3;i: "T&#x
F4;i sẽ đi gi&#x
FA;p thi&#x
EA;n nữ."Vị thi&#x
EA;n nữ: "Thưa t&#x
F4;n giả, v&#x
E2;ng, t&#x
F4;i sẽ đi theo t&#x
F4;n giả."L&#x
FA;c ấy vị khất sĩ kia đi đến nơi Bụt ở, c&#x
FA;i đầu l&#x
E0;m lễ dưới ch&#x
E2;n Người, lui ra đứng một b&#x
EA;n, v&#x
E0; đem c&#x
E2;u chuyện đ&#x
E3; n&#x
F3;i với vị thi&#x
EA;n nữ thuật l&#x
EA;n mang đến Bụt nghe. Rồi thầy tiếp: "Bạch Đức Thế T&#x
F4;n, nếu vị thi&#x
EA;n nữ cơ c&#x
F3; t&#x
E2;m th&#x
E0;nh khẩn th&#x
EC; giờ n&#x
E0;y vị ấy đ&#x
E3; c&#x
F3; mặt ở đ&#x
E2;y rồi, c&#x
F2;n nếu kh&#x
F4;ng th&#x
EC; c&#x
F3; lẽ vị ấy đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng tới." L&#x
FA;c bấy giờ c&#x
F3; tiếng vị thi&#x
EA;n nữ từ xa n&#x
F3;i lại: "Thưa t&#x
F4;n giả, t&#x
F4;i đang c&#x
F3; mặt đ&#x
E2;y, t&#x
F4;i đang c&#x
F3; mặt đ&#x
E2;y." V&#x
E0; thi&#x
EA;n nữ tới gần.Đức Thế T&#x
F4;n liền n&#x
F3;i mang lại thi&#x
EA;n nữ nghe b&#x
E0;i kệ sau đ&#x
E2;y:

"Kh&#x
F4;ng thấy r&#x
F5; &#x
E1;i dục
Mới vướng v&#x
E0;o &#x
E1;i dụcẢo tưởng về &#x
E1;i dụcĐưa người về nẻo chết."

Rồi Bụt hỏi vị thi&#x
EA;n nữ:"Con c&#x
F3; hiểu b&#x
E0;i kệ ấy kh&#x
F4;ng? Nếu chưa hiểu th&#x
EC; cứ n&#x
F3;i."Vị thi&#x
EA;n nữ bạch Bụt: "Con thật t&#x
EC;nh chưa hiểu, bạch Đức Thế T&#x
F4;n. Nhỏ thật t&#x
EC;nh chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ."Bụt lại đọc mang lại vị thi&#x
EA;n nữ nghe một b&#x
E0;i kệ kh&#x
E1;c:

"Thấy ch&#x
E2;n tướng &#x
E1;i dục
T&#x
E2;m &#x
E1;i dục kh&#x
F4;ng sinh
T&#x
E2;m &#x
E1;i dục kh&#x
F4;ng sinh
Ai c&#x
E1;m dỗ được m&#x
EC;nh."(C)

Rồi Bụt hỏi vị thi&#x
EA;n nữ:"C&#x
F2;n b&#x
E0;i kệ n&#x
E0;y, bé c&#x
F3; hiểu kh&#x
F4;ng? Nếu kh&#x
F4;ng hiểu th&#x
EC; con cứ n&#x
F3;i."Vị thi&#x
EA;n nữ bạch Bụt: "Con cũng chưa hiểu, bạch Đức Thế T&#x
F4;n. Bé cũng chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ."&#x
A0;Bụt lại đọc cho vị thi&#x
EA;n nữ nghe một b&#x
E0;i kệ kh&#x
E1;c:

"Mặc cảm hơn, k&#x
E9;m, bằng
Tạo ra nhiều rối rắm
Ba mạn đ&#x
E3; vượt rồi
T&#x
E2;m kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n khuynh động."

Đọc xong, Bụt lại hỏi vị thi&#x
EA;n nữ:"B&#x
E2;y giờ nhỏ đ&#x
E3; hiểu b&#x
E0;i kệ ấy chưa? Nếu kh&#x
F4;ng hiểu th&#x
EC; bé cứ n&#x
F3;i."Vị thi&#x
EA;n nữ bạch Bụt: "Con vẫn chưa hiểu, bạch Đức Thế T&#x
F4;n. Con vẫn chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ."&#x
A0;Bụt lại đọc cho vị thi&#x
EA;n nữ nghe một b&#x
E0;i kệ kh&#x
E1;c nữa:

"Trừ dục, vượt ba mạn
T&#x
E2;m lặng, hết muốn cầu
Mọi đau phiền cởi bỏĐời n&#x
E0;y v&#x
E0; đời sau."

Rồi Bụt hỏi vị thi&#x
EA;n nữ: "Lần n&#x
E0;y bé c&#x
F3; hiểu được &#x
FD; nghĩa b&#x
E0;i kệ kh&#x
F4;ng? Nếu kh&#x
F4;ng, th&#x
EC; nhỏ vẫn c&#x
F3; thể hỏi th&#x
EA;m."Vị thi&#x
EA;n nữ bạch Bụt: "Con đ&#x
E3; hiểu, bạch Đức Thế T&#x
F4;n. Nhỏ đ&#x
E3; hiểu, bạch Đức Thiện Thệ."

Kinh n&#x
E0;y Bụt đ&#x
E3; n&#x
F3;i xong. Nghe Bụt dạy, vị thi&#x
EA;n nữ vui mừng v&#x
E2;ng theo, biến đi v&#x
E0; kh&#x
F4;ng ai c&#x
F2;n tr&#x
F4;ng thấy tăm dạng c&#x
F4; đ&#x
E2;u nữa. (CCC)

Kinh Tuổi Trẻ v&#x
E0; Hạnh Ph&#x
FA;c: khiếp n&#x
E0;y được dịch từ ghê Tam Di &#x
D0;ề, khiếp số 1078 của bộ Tạp A H&#x
E0;m vào tạng H&#x
E1;n (99, tạng kinh &#x
D0;ại Ch&#x
ED;nh). Ghê n&#x
E0;y dạy về hạnh ph&#x
FA;c của sự h&#x
E0;nh tr&#x
EC; ch&#x
E1;nh ph&#x
E1;p theo nguy&#x
EA;n tắc hiện ph&#x
E1;p lạc tr&#x
FA;, sống s&#x
E2;u sắc, an lạc, vững ch&#x
E3;i v&#x
E0; thảnh thơi trong giờ ph&#x
FA;t hiện tại, tho&#x
E1;t ra ngo&#x
E0;i mọi mặc cảm v&#x
E0; th&#x
E8;m kh&#x
E1;t về ngũ dục. Ghê tương đương vào tạng Pali l&#x
E0; ghê Samidhi của Tương Ưng Bộ (Samyutta Nik&#x
E0;ya I, 2.10). Xin tham khảo s&#x
E1;ch Hạnh Ph&#x
FA;c Mộng v&#x
E0; Thực của thiền sư Nhất Hạnh.&#x
A0;

Này các Hiền giả, tất cả năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên mang lại Tỷ-kheo cần được được trừ khử một phương pháp hoàn toàn. Cụ nào là năm?

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân trong gia đình hành ko thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, trong bạn như vậy, này những Hiền giả, hiềm hận rất cần được trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có tín đồ khẩu hành không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong bạn như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần được trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân trong gia đình hành ko thanh tịnh, khẩu hành ko thanh tịnh, nhưng mà thỉnh thoảng trung tâm được mở rộng, trung ương được tịnh tín, trong người như vậy, này những Hiền giả, hiềm hận rất cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành ko thanh tịnh, và thỉnh thoảng không được chổ chính giữa rộng mở, ko được tâm tịnh tín, trong bạn như vậy, này những Hiền giả, hiềm hận rất cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, cùng thỉnh thoảng trọng tâm được rộng lớn mở, trung khu được tịnh tín, trong người như vậy, này những Hiền giả, hiềm hận rất cần được được trừ khử.

(Tăng bỏ ra bộ kinh, chương Năm, phẩm XVII, tởm số 162: Trừ khử hiềm hận (Aghatavinaya sutta); Kinhtương đương trong tạng A-hàm: Trung A-hàm,kinhthứ 25: tởm Thủy dụ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *