CÁCH QUAY SỐ BẰNG GIỌNG NÓI TRÊN ĐIỆN THOẠI, QUAY SỐ BẰNG GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT TRÊN ANDROID

Phần Voice Launch sẽ giúp bạn thực hiện việc quay số bằng giọng nói. Đầu tiên, bạn chọn Menu=>Settings=>Voice Service. Bạn chọn Voice Launch và nhấp OK. Tiếp theo, bạn chọn Talk Key hoặc Talk Key and Flip Open và nhấp OK. Bạn nói từ “Call” cộng với tên người đó trong danh bạ hoặc nói trực tiếp số điện thoại cần gọi. Ví dụ bạn nói “Call Hien Mobile” thì phần mềm sẽ quay số điện thoại di động của Hiền trong danh bạ. Nếu chương trình nhận ra là tên này không có số điện thoại như trên, một dòng thông báo sẽ hiện lên “No number avaiable, Thanh Hien, Mobile”.Tương tự như trên, bạn có thể nói vào từ “Hien” để hiện ra tất cả những người tên là Hiền trong danh bạ. Hoặc bạn có thể nói vào nickname của người đó, vì trong phần chi tiết của mỗi danh bạ đều có phần nickname. Phần nickname khá tiện bởi vì bạn có thể đặt nickname dễ nhớ cho những tên khó phát âm (tiếng nước ngoài).Bạn có thể sử dụng lệnh để gửi e-mail hoặc tin nhắn thông qua các kết nối mạng cơ bản (GPRS, WAP…)Bạn nhấn và chọn nút Talk. Sau đó, bạn nói “Send E-mail” và tên của người mình cần gửi e-mail, chọn tên danh bạ của người đó và e-mail của người đó sẽ tự động thêm vào. Bạn thực hiện tương tự đối với tin nhắn SMS. Bạn chú ý khi sử dụng cách gửi tin nhắn này thì chế độ Voice Mode sẽ tự động bật lên.Một chức năng khá hay nữa là bạn có thể ghi âm lại giọng nói thông báo của mình để sử dụng với trình nhắc nhở. Bạn chọn Menu=>Tools=>Voice Memo=>Record. Sau đó, bạn ghi âm, chọn OK và Finish để kết thúc. Mỗi khi có các cuộc họp, gặp gỡ khách hàng, ngày sinh nhật người thân… phần mềm sẽ phát lên giọng nói “dễ thương” của bạn.Lưu ý 1. Bạn bấm giữ phím chọn. Điện thoại sẽ phát một âm ngắn, và thông báo Speak now (xin mời nói) sẽ hiễn thị.Nếu bạn đang sử dụng tai nghe tương thích có phím tai nghe, bấm và giữ phím tai2. Đọc rõ lệnh. Điện thoại sẽ phát với câu khẩu lệnh khớp nhất. Sau 1,5 giây
Lưu ý : Máy dùng TA nên bạn phải đọc TA,và ko dùng trong môi trường ồn ào và khi cần thiết, dùng để khè thì tốt hơn.
Settings=>Voice Service. B\u1ea1n ch\u1ecdn Voice Launch v\u00e0 nh\u1ea5p OK. Ti\u1ebfp theo, b\u1ea1n ch\u1ecdn Talk Key ho\u1eb7c Talk Key and Flip Open v\u00e0 nh\u1ea5p OK. B\u1ea1n n\u00f3i t\u1eeb “Call” c\u1ed9ng v\u1edbi t\u00ean ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f3 trong danh b\u1ea1 ho\u1eb7c n\u00f3i tr\u1ef1c ti\u1ebfp s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i c\u1ea7n g\u1ecdi. V\u00ed d\u1ee5 b\u1ea1n n\u00f3i “Call Hien Mobile” th\u00ec ph\u1ea7n m\u1ec1m s\u1ebd quay s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Hi\u1ec1n trong danh b\u1ea1. N\u1ebfu ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh nh\u1eadn ra l\u00e0 t\u00ean n\u00e0y kh\u00f4ng c\u00f3 s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i nh\u01b0 tr\u00ean, m\u1ed9t d\u00f2ng th\u00f4ng b\u00e1o s\u1ebd hi\u1ec7n l\u00ean “No number avaiable, Thanh Hien, Mobile”.\r\n\r\n
T\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 nh\u01b0 tr\u00ean, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 n\u00f3i v\u00e0o t\u1eeb “Hien” \u0111\u1ec3 hi\u1ec7n ra t\u1ea5t c\u1ea3 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u00ean l\u00e0 Hi\u1ec1n trong danh b\u1ea1. Ho\u1eb7c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 n\u00f3i v\u00e0o nickname c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f3, v\u00ec trong ph\u1ea7n chi ti\u1ebft c\u1ee7a m\u1ed7i danh b\u1ea1 \u0111\u1ec1u c\u00f3 ph\u1ea7n nickname. Ph\u1ea7n nickname kh\u00e1 ti\u1ec7n b\u1edfi v\u00ec b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1eb7t nickname d\u1ec5 nh\u1edb cho nh\u1eefng t\u00ean kh\u00f3 ph\u00e1t \u00e2m (ti\u1ebfng n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i).\r\n\r\n
B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng l\u1ec7nh \u0111\u1ec3 g\u1eedi e-mail ho\u1eb7c tin nh\u1eafn th\u00f4ng qua c\u00e1c k\u1ebft n\u1ed1i m\u1ea1ng c\u01a1 b\u1ea3n (GPRS, WAP…)\r\n\r\n
B\u1ea1n nh\u1ea5n v\u00e0 ch\u1ecdn n\u00fat Talk. Sau \u0111\u00f3, b\u1ea1n n\u00f3i “Send E-mail” v\u00e0 t\u00ean c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi m\u00ecnh c\u1ea7n g\u1eedi e-mail, ch\u1ecdn t\u00ean danh b\u1ea1 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f3 v\u00e0 e-mail c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f3 s\u1ebd t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng th\u00eam v\u00e0o. B\u1ea1n th\u1ef1c hi\u1ec7n t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 \u0111\u1ed1i v\u1edbi tin nh\u1eafn SMS. B\u1ea1n ch\u00fa \u00fd khi s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1ch g\u1eedi tin nh\u1eafn n\u00e0y th\u00ec ch\u1ebf \u0111\u1ed9 Voice Mode s\u1ebd t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng b\u1eadt l\u00ean.\r\n\r\n
M\u1ed9t ch\u1ee9c n\u0103ng kh\u00e1 hay n\u1eefa l\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ghi \u00e2m l\u1ea1i gi\u1ecdng n\u00f3i th\u00f4ng b\u00e1o c\u1ee7a m\u00ecnh \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi tr\u00ecnh nh\u1eafc nh\u1edf. B\u1ea1n ch\u1ecdn Menu=>Tools=>Voice Memo=>Record. Sau \u0111\u00f3, b\u1ea1n ghi \u00e2m, ch\u1ecdn OK v\u00e0 Finish \u0111\u1ec3 k\u1ebft th\u00fac. M\u1ed7i khi c\u00f3 c\u00e1c cu\u1ed9c h\u1ecdp, g\u1eb7p g\u1ee1 kh\u00e1ch h\u00e0ng, ng\u00e0y sinh nh\u1eadt ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n… ph\u1ea7n m\u1ec1m s\u1ebd ph\u00e1t l\u00ean gi\u1ecdng n\u00f3i “d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng” c\u1ee7a b\u1ea1n.\r\n\r\n
L\u01b0u \u00fd \r\n\r\n1. B\u1ea1n b\u1ea5m gi\u1eef ph\u00edm ch\u1ecdn. \u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i s\u1ebd ph\u00e1t m\u1ed9t \u00e2m ng\u1eafn, v\u00e0 th\u00f4ng b\u00e1o Speak now (xin m\u1eddi n\u00f3i) s\u1ebd hi\u1ec5n th\u1ecb.\r\n
N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng tai nghe t\u01b0\u01a1ng th\u00edch c\u00f3 ph\u00edm tai nghe, b\u1ea5m v\u00e0 gi\u1eef ph\u00edm tai\r\n2. \u0110\u1ecdc r\u00f5 l\u1ec7nh. \u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i s\u1ebd ph\u00e1t v\u1edbi c\u00e2u kh\u1ea9u l\u1ec7nh kh\u1edbp nh\u1ea5t. Sau 1,5 gi\u00e2y\r\n
L\u01b0u \u00fd : M\u00e1y d\u00f9ng TA n\u00ean b\u1ea1n ph\u1ea3i \u0111\u1ecdc TA,v\u00e0 ko d\u00f9ng trong m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng \u1ed3n \u00e0o v\u00e0 khi c\u1ea7n thi\u1ebft, d\u00f9ng \u0111\u1ec3 kh\u00e8 th\u00ec t\u1ed1t h\u01a1n.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"14 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":59551,"user":{"id":1,"login_name":"Hanoipho","name":"H\u00e0 N\u1ed9i","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"fjh

Hiện nay, ngoài tính năng mở màn hình khóa trên điện thoại i
Phone bằng Touch ID, Face ID, mật mã số thì bạn còn có thể sử dụng cả giọng nói. Làm sao để thực hiện thao tác này? Trong bài viết dưới đây, Siêu thị Điện Máy - Nội Thất
Chợ Lớn mách nhỏ cách mở khóa i
Phone bằng giọng nói tiện lợi, đơn giảnđừng bỏ lỡ nhé!


Tính năng mở khóa màn hình bằng giọng nói sở hữu 3 ưu điểm nổi bật sau:

-Mở khóa dễ dàng không chạm vào màn hình: Với tính năng này, thay vì vuốt để nhập mật mã hay khởi động Touch ID và Face ID, bạn có thể dùng câu lệnh nhẹ nhàng để mở khóa thiết bị.-Khắc phục sự cố quên mật khẩu: Tính năng giọng nói giúp bạn mở khóa thuận lợi trong tính huống quên mật mã số đã thiết lập. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên dùng câu lệnh dễ nhớ nhé!-Thuận lợi cho tình huống dùng chung điện thoại: Bằng câu lệnh đơn giản, bạn chỉ cần chia sẻ nhẹ với người dùng chung là được. Điều này vừa thuận lợi cho đối phương mà bạn cũng không bị tiết lộ mật mã cá nhân.

Bạn đang xem: Quay số bằng giọng nói

*
Tính năng giọng nói giúp người dùng mở khóa màn hình dễ dàng mà không cần chạm vào thiết bị.


2. Dòng máy i
Phone nào có chức năng mở khóa bằng giọng nói?


Tính năng mở khóa i
Phone bằng giọng nói được Apple thiết lập trên các dòng điện thoại có hệ điều hành i
OS 14 trở về sau. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng các dòng i
Phone trước phiên bản 12 thì có thể cập nhật hệ điều hành lên i
OS 14 để trải nghiệm tính năng mở khóa bằng giọng nói. Tuy nhiên, việc nâng cấp hệ điều hành liên quan đến nhiều yếu tố (dung lượng máy, sao lưu thông tin i
Cloud, kết nối mạng, ID Apple) nên bạn cần xem xét trước khi thực hiện.

Hiện nay, tại Siêu thị Điện Máy - Nội thất Chợ Lớn đang trưng bày các dòng i
Phone mới nhất như i
Phone 12/12 Pro (Max), i
Phone 13/13 Pro (Max), i
Phone 14/14 Pro (Max) với đầy đủ tính năng hữu ích, cấu hình mạnh mẽ, camera chân thực,... cho bạn trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, các sản phẩm đều có mức giá “mềm” cùng với vô vàn chương trình khuyến mãi, quà tặng siêu hấp dẫn.

Ngoài ra, Điện Máy Chợ Lớn còn mang đến người tiêu dùng dịch vụ bảo hành chính hãng, giao hàng miễn phí trên toàn quốc tiện lợi. Tham khảo thêm các dòng i
Phone đang có ở Điện Máy Chợ Lớn TẠI ĐÂY.


3. Hướng dẫn cách mở khóa i
Phone bằng giọng nói chi tiết


Dưới đây Điện Máy Chợ Lớn bật mí chi tiết cách cài đặt mở khóađiện thoại i
Phone bằng giọng nói cực kỳ đơn giản:


3.1 Truy cập vào phần Khẩu lệnh trong mục Trợ năng


Tuy tính năng được tích hợp mặc định trên hệ điều hành i
OS 14, nhưng nếu muốn sử dụng bạn cần thực hiện các bước kích hoạt.Đầu tiên bạn vào ứng dụng Cài đặt trên màn hình điện thoại. Sau đó tìm và chọn mục Trợ năng rồi tiếp tục chọn phần Khẩu lệnh.

Lưu ý: Tùy vào phiên bản i
OS mà các mục trên sẽ thay đổi, nhưng nhìn chung các bước vẫn tương tự nên bạn có thể tham khảo thao tác này để thực hiện trên dòng i
Phone khác.

*
Vào mục khẩu lệnh ở phần trợ năng trong ứng dụng cài đặt để kích hoạt mở khóa bằng giọng nói trên i
Phone.


3.2 Tạo một lệnh mới ở mục Khẩu lệnh


Ở bước này, trước tiên bạn cần kéo thanh công cụ ở mục Khẩu lệnh để kích hoạt tính năng mở khóa bằng giọng nói cho i
Phone. Sau đó, lựa chọn mục Tùy chỉnh các lệnh và tiếp tục chọn Tạo lệnh mới.

*
Thực hiện thao tác mở khẩu lệnh, sau đó vào mục tùy chỉnh các lệnh và tiến hành tạo lệnh mới.


3.3 Thiết lập lệnh mới trong mục Khẩu lệnh


Bước tiếp theo, bạn nhập câu lệnh sẽ dùng để mở khóa máy theo dạng cụm từ đơn giản như “Open” hay “Open Now”.Lưu ý: Thiết bị i
Phone chỉ nhận dạng lệnh bằng tiếng Anh nên bạn cần lưu ý điều này khi thiết lập.Tiếp theo, bạn lựa chọn Tác vụ ở phía dưới màn hình và tiếp tục chọn Chạy cử chỉ tùy chỉnh.

*
Vào mục Khẩu lệnh và nhập cụm từ tiếng Anh đơn giản sẽ dùng để mở khóa i
Phone.


3.4 Tiến hành thiết lập cử chỉ cho thiết bị


Đây là bước quan trọng để hoàn thành quá trình kích hoạt tính năng mở khóa i
Phone bằng giọng nói, theo đó bạn thực hiện như sau:Sau khi vào Chạy cử chỉ tùy chọn, nhấn vào mục Cử chỉ mới sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn tiến hành mở khóa điện thoại bằng mật mã đã cài đặt cho thiết bị.

Lưu ý: Để tối ưu việc nhập lệnh, bạn nên thiết lập mật mã 0000 nhằm dễ nhớ và thao tác. Bởi khi nhập sai vị trí mật mã, thiết bị của bạn sẽ không mở máy được.Tiếp theo chọn Lưu để hoàn thành thao tác thiết lập cử chỉ.

Phone không nhận sạc: Nguyên nhân và cách xử lý hiệu quả

*
Thiết lập cử chỉ tùy chọn là bước mà người dùng nên đảm bảo nhập chính xác mật khẩu khi tiến hành để hạn chế rủi ro không đáng có.


3.5 Lưu để hoàn thành quá trình kích hoạt.


Bước cuối cùng trong cách mở khóa i
Phone bằng giọng nói là lưu tất cả thao tác. Theo đó, hãy nhấn vào Tác vụ, chọn back lại Lệnh mới, sau đó chọn Lưu để hoàn thành quá trình cài đặt.

*
Nhấn lưu để hoàn thành thiết lập mở khóa i
Phone bằng giọng nói.

Như vậy, bạn đã tiến hành thiết lập thành công khẩu lệnh mới cho máy. Bây giờ, bạn đã có thể trải nghiệm tính năng mở khóa điện thoại i
Phone bằng giọng nói một cách nhanh chóng nhất.

Xem thêm: Tổng hợp những bài thơ châm biếm đàn ông, những câu nói châm biếm đàn ông tồi


3.6 Kiểm tra quá trình vận hành của tính năng


Khi hoàn thành các bước thiết lập, làm thế nào để kiểm tra hoạt động của tính năng? Bạn có thể thử trải nghiệm tính năng, bằng cách tắt và mở lại thiết bị. Lúc này, khóa màn hình khởi động xuất hiện và yêu cầu nhập mật mã. Bạn chỉ cần đọc câu lệnh tiếng Anh đã nhập khi kích hoạt thì máy sẽ tự động mở khóa.Lưu ý: Khi đọc khẩu lệnh, người dùng cần đảm bảo khẩu lệnh được đọc to rõ, chính xác và đúng ngữ điệu để thiết bị có thể nhận diện tốt hơn.

*
Đọc rõ ràng khẩu lệnh để thiết bị nhận lệnh và tự động mở khóa màn hình.

Tìm hiểu các lệnh Khẩu lệnh

Apple đã rất thành công khi thiết lập tính năng khẩu lệnh vào phiên bản i
Phone mới để hỗ trợ người dùng sử dụng tối ưu thiết bị hơn. Cụ thể, khi tính năng Khẩu lệnh được bật, bạn có thể sử dụng các lệnh sau để tương tác với i
Phone.

- Mở trung tâm điều khiển: “Open Control Center”.- Nhấn vào thư mục: “Tap tên mục”.- Mở ứng dụng: “Open tên ứng dụng”.- Chụp màn hình: “Take screenshot”.- Tăng âm lượng: “Turn up volume”.- Tìm hiểu sâu hơn về cách khẩu lệnh: “Show me what to say” hoặc “Show commands”.- Sử dụng chế độ đọc chính ta: “Dictation mode”.- Chuyển chế độ đánh vấn một từ: “Spelling mode”.- Chuyển chế độ Lệnh: “Command mode”.

Ngoài ra để tương tác nhanh hơn với điện thoại di độngthìngười dùng có thể điều hướng i
Phone bằng một lớp phủ màn hình hiển thị tên mục, số hoặc lưới. Cụ thể:

- Tên mục: Bạn hãy nói “Show names” hoặc “Show names continuously” và nói tiếp “Tap tên mục”.- Số: Bạn nói “Show numbers” hoặc Show numbers continuously” sau đó nói số bên cạnh mục mà bạn muốn.- Lưới: Nếu muốn tương tác với vị trí màn hình không hiển thị bằng tên hoặc số, hãy nói “Show grid” hoặc “Show grid continuously”, sau đó thực hiện tác vụ nói một lệnh để tương tác với khu vực lưới như “Tap number” hay “Zoom in number”.- Để tắt lớp phủ màn hình: “Hide names”, “Hide numbers” hoặc “Hide grid”.


4. Làm sao để tắt khẩu lệnh khóa i
Phone?


Nếu không muốn tiếp tục sử dụng cách cài đặt mở khóa i
Phone bằng giọng nói thì phải làm sao? Bạn có thể tiến hành tắt tính năng này bằng cách kích hoạt Siri và nói “Turn off Voice Control”. Như vậy là tính năng giọng nói đã được tắt thành công.

*
Bạn có thể dễ dàng tắt tính năng mở khóa màn hình bằng giọng nói chỉ bằng một khẩu lệnh đơn giản.


5. Lưu ý cần biết khi thiết lập tính năng mở khóa giọng nói trên i
Phone


Khi áp dụng cách mở khóa i
Phone bằng giọng nói, bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Chỉ chia sẻ khẩu lệnh với người đáng tin: Với tính năng này, người khác có thể dễ dàng mở khóa i
Phone và đánh cắp thông tin cá nhân của bạn nếu biết được lệnh. Do đó, bạn chỉ nên chia sẻ khẩu lệnh mở khoá với người thật sự tin tưởng để tránh tình huống xấu xảy ra.- Ghi nhớ mật mã số của máy: Điều này giúp bạn tối ưu quá trình thiết lập cử chỉ tùy chọn (bước 4).- Không nên quá phụ thuộc vào tính năng: Tính năng này không hẳn là ghi nhớ giọng người dùng và tiến hành mở khóa màn hình, mà chỉ là giúp người dùng điều chỉnh cử chỉ “nhập mật khẩu” thành “ giọng nói”. Vì vậy, bạn cũng không nên quá phụ thuộc.Hy vọng qua thông tin trong bài viết, bạn đã nắm rõ cách mở khóa i
Phone hayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.