BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ CHƯƠNG 4 CÓ ĐÁP ÁN, TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ

A. Giá thành cận biên bằng giá cả trung bình ở tầm mức tối thiểu của chi phí trung bình
B. Tăng giá một yếu tố đang dẫn đến hãng thay thế nó bằng những yếu tố khác
C. Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá của một yếu hèn tố vẫn dẫn cho hãng thay thế nó bằng một yếu tố khác
D. Nếu như hãng băn khoăn đường giá thành cận biên của bản thân thì nó rất có thể thay thế bằng đường ngân sách trung bình của nó

Câu 2: lúc đường ngân sách cận biên nằm trong đường chi tiêu trung bình thì?

A. Đường túi tiền trung bình ở mức tối thiểu của nó
B. Đường giá thành cận biên sinh hoạt mức cực lớn của nó
C. Đường ngân sách cận biên dốc xuống
D. Đường giá thành trung bình dốc lên

Câu 3: Sự khác nhau giữa thời gian ngắn và lâu dài là?

A. Trong ngắn hạn có công suất không đổi tuy thế trong lâu dài không có
B. Trong nhiều năm hạn tất cả các yếu tố đều sở hữu thể đổi khác được
C. Ba tháng
D. Trong ngắn hạn đường chi phí trung bình bớt dần, còn trong lâu dài thì nó tăng lên

Câu 4: Đường giá thành trung bình lâu dài là?

A. Tổng của tất cả các đường túi tiền trung bình ngắn hạn
B. Đường bao phía dưới của các đường giá cả trung bình ngắn hạn
C. Đường bao phía trên của những đường giá cả trung bình ngắn hạn
D. ở ngang

Câu 5: Đường giá thành trung bình nhiều năm hạn?

A. Có thể dốc xuống
B. Có thể cuối thuộc sẽ dốc lên vì vấn đề quản lýC. Luôn luôn thể hiện hiệu suất tăng của quy mô
D. A với b

Câu 6: có mang tính tài chính của quy mô tất cả nghĩa là?

A. Tiếp tế nhiều các loại sản phẩm khác biệt cùng cùng với nhau vẫn rẻ hơn thêm vào chúng riêng rẽ rẽ
B. Sản xuất con số lớn sẽ giá cao hơn sản xuất số lượng nhỏ
C. Giá thành sản xuất mức độ vừa phải thấp hơn khi sản xuất số lượng lớn hơn
D. C và b

Câu 7: sản phẩm cận biên của một yếu tố thêm vào là?

A. Chi phí của việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm
B. Sản phẩm bổ sung được tạo thành từ bài toán thuê thêm một đơn vị chức năng yếu tố sản xuất
C. Bỏ ra phí quan trọng để thuê thêm một đơn vị chức năng yếu tố sản xuất
D. Sản lượng chia cho số yếu hèn tố sử dụng trong quá trình sản xuất

Câu 8: trường hợp hàm sản xuất thể hiện hiệu suất tăng theo đồ sộ thì?

A. Sản phẩm cận biên của yếu đuối tố cung cấp tăng với số lượng hàng hóa sản xuất ra
B. Chi tiêu cận biên tăng với sản lượng
C. Năng suất cao hơn
D. Hàm phân phối dốc xuống

Câu 9: những yếu tố sản xuất cố định là?

A. Các yếu tố ko thể dịch rời được
B. Các yếu tố rất có thể mua chỉ sinh sống một con số cố định
C. Các yếu tố có thể mua chỉ sống giá cầm định
D. Các yếu tố không phụ thuộc vào mức sản lượng

Câu 10: ngân sách chi tiêu cố định?

A. Là các chi phí gắn với những yếu tố cố kỉnh định
B. Không chuyển đổi theo mức sản lượng
C. Bao hàm những giao dịch thanh toán trả cho một số yếu tố khả biến
D. Tất cả đều đúng

Câu 11: quan hệ giữa sản phẩm cận biên của lao đụng và chi phí cận biên của thành phầm là?

A. Túi tiền cận biên là nghịch đảo của sản phẩm cận biên
B. Ngân sách chi tiêu cận biên bởi lương phân chia cho thành phầm cận biên
C. Ngân sách chi tiêu cận biên dốc xuống khi thành phầm cận biên dốc xuống
D. Ngân sách chi tiêu cận biên không đổi nhưng thành phầm cận biên thì tuân theo hiệu suất giảm dần

Câu 12: Đường cung lâu năm của ngành?

A. Là tổng những đường túi tiền trung bình lâu năm của tất cả các thương hiệu thành viên, phần nằm dưới chi phí cận biên dài hạn
B. Là tổng những đường giá cả cận biên lâu năm của toàn bộ các hãng sản xuất thành viên, phần nằm trên túi tiền trung bình dài hạn
C. Được search ra bằng phương pháp cộng toàn bộ các đường ngân sách chi tiêu cận biên thời gian ngắn của tất cả các hãng sản xuất thành viên
D. Là tổng của các đường tổng ngân sách chi tiêu của tất cả các hãng sản xuất thành viên

Câu 13: Trong kinh tế học về hãng, ngắn hạn được tư tưởng là khoảng thời gian đủ để?

A. Thu thập số liệu về chi tiêu chứ chưa phải về sản xuất
B. Thu thập số liệu về túi tiền và về sản xuất
C. Biến đổi sản lượng chứ không hẳn công suất bên máy
D. Biến đổi sản lượng và năng suất nhà máy

Câu 14: Ở mức sản lượng mà giá thành trung bình đạt giá trị về tối thiểu?

A. đưa ra phí chuyển đổi trung bình đã bằng túi tiền trung bình
B. Roi phải tại mức tối đa
C. Ngân sách chi tiêu cận biên bởi chi phí biến hóa trung bình
D. Ngân sách chi tiêu cận biên bằng túi tiền trung bình

Câu 15: Một công ty có doanh thu là 600 triệu, giá cả minh nhiên(chi giá tiền kế toán) là 400 triệu. Chủ doanh nghiệp đã chi tiêu 100 triệu vào doanh nghiệp này. Số tiền này thế vì đầu tư chi tiêu vào công ty có thể được lấy gửi bank với lãi suất vay là 20%/năm. Vậy lợi tức đầu tư kế toán của người sử dụng là:

A. 200 triệu
B. 100 triệu
C. 400 triệu
D. 0

Câu 16: Biết tổng bỏ ra phí thay đổi và chi phí cố định thì hoàn toàn có thể xác định túi tiền nào trong các chi phí sau?

A. Giá thành trung bình
B. Ngân sách cố định trung bình
C. Chi phí biến hóa trung bình
D. Toàn bộ các túi tiền trên

Câu 17: chi phí cố định trung bình?

A. Là cần thiết để khẳng định điểm đóng cửa
B. Là tối thiểu làm việc điểm hòa vốn
C. Luôn luôn luôn dốc xuống về phía phải
D. Là về tối thiểu sống điểm buổi tối đa hóa lợi nhuận

Câu 18: Câu nào hàm ý công suất giảm dần?

A. Khi tất cả các yếu tố tăng gấp đôi sản lượng tăng ít hơn hai lần
B. Lúc một yếu tố tăng thì sản phẩm tăng thêm tính trên đơn vị chức năng yếu tố bổ sung giảm xuống
C. Khi một yếu tố tăng gấp rất nhiều lần sản lượng tăng nhiều hơn nữa hai lần
D. Khi toàn bộ các yếu tố tăng gấp hai sản lượng tăng nhiều hơn nữa hai lần

Câu 19: năng suất giảm của lao động áp dụng cho đất đai cố định và thắt chặt được giải thích đúng độc nhất bởi?

A. Tổng sản lượng giảm
B. Đất chua
C. Sản phẩm gia tăng giảm bởi vì mỗi đơn vị lao động áp dụng thêm bao gồm ít khu đất hơn để làm việc
D. Các công nhân tốt nhất được thuê trước

Câu 20: hiệu suất tăng theo quy mô gồm nghĩa là?

A. Tăng gấp đôi tất cả các yếu tố sẽ khiến cho sản lượng tăng thấp hơn hai lần
B. Tăng gấp đôi tất cả các yếu tố trừ một nguồn vào sẽ tạo cho sản lượng tăng ít hơn hai lần
C. Tăng gấp rất nhiều lần tất cả những yếu tố sẽ tạo cho sản lượng tăng đúng vội đôi
D. Tăng gấp đôi tất cả các yếu tố sẽ làm cho sản lượng tăng nhiều hơn thế nữa hai lần

Câu 21: tư tưởng tính tài chính của phạm vi tất cả nghĩa là?

A. Cấp dưỡng nhiều một số loại sản phẩm không giống nhau cùng cùng với nhau sẽ rẻ hơn chế tạo chúng riêng rẽ rẽ
B. Sản xuất con số lớn sẽ giá thành cao hơn sản xuất số lượng nhỏ
C. Chi phí sản xuất vừa phải thấp hơn khi sản xuất số lượng lớn hơn
D. Đường ngân sách cận biên dốc xuống

Câu 22: Quy luật công suất giảm dần teo thể được thể hiện đúng độc nhất bằng?

A. Tổng sản lượng sẽ sút nếu sử dụng không ít yếu tố vào một quá trình sản xuất
B. Sản lượng gia tăng sẽ sút khi áp dụng thêm ngày càng các một yếu hèn tố
C. Phần đa phần tăng thêm của tổng sản lượng vẫn tăng khi toàn bộ các yếu đuối tố sử dụng trong quá trình sản xuất tăng xác suất với nhau
D. Phần nhiều phần gia tăng của tổng sản lượng sẽ bớt khi toàn bộ các yếu tố áp dụng trong quy trình sản xuất tăng phần trăm với nhau

Câu 23: các trường đại học mở các lớp trên chức ban đêm. Điều này hoàn toàn có thể giải ham mê bởi:

A. Chi tiêu cơ hội của việc đến lớp của những người phải thao tác làm việc vào buổi ngày là rẻ hơn nếu họ đến lớp vào ban đêm
B. Các trường đại học được tài trợ hầu hết từ chủ yếu phủ, do đó họ ko cần làm cái gi nhiều để thoả mãn nhu cầu của khách hàng hàng
C. Giá thành cơ hội của việc đến lớp của những người phải thao tác làm việc vào ban ngày là cao hơn nếu họ tới trường vào ban đêm
D. Ngân sách chi tiêu cơ hội của việc đến lớp của những người phải thao tác vào ban ngày là tốt hơn giả dụ họ tới trường cả ngày

*
reviews
*

*

*

*
*
*

*


Liên kết website
Diễn bầy sinh viên
Diễn bọn học tập
Cổng tin tức sinh viên, giáo viên - Đại học tập Duy Tân
Đại học tập Duy Tân

CHƯƠNG IV: LÝ THUYẾT VỀ SỰ LỰA CHỌN

Bài số 1:Một người có thu nhập I= 300 để chi mua 2 thành phầm X cùng Y với mức giá tương ứng: PX=10, PY=20. Lợi ích của người này được diễn đạt qua phương trình tổng hữu dụng: TU=X(Y-2)

a. Tìm kiếm phương án chi tiêu và sử dụng tối ưu và tổng hữu ích tối đa đạt được?

Tìm X, Y? TU?

MUX MUY

=

PX PY

XPX+YPY=I

TU=X(Y-2)=XY-2X=?

MUx =delta
TU/delta
Q =TU’x = Y-2

MUy =delta
TU/delta Q= TU’y =X-0=X

MUx/Px =MUy/ Py (Y-2)/10=X/20

10X+20Y=300

XY?

b. Giả dụ thu nhập tạo thêm I2=600, giá bán các thành phầm không đổi, thì phương án tiêu dùng tối ưu bắt đầu và tổng ích lợi đạt được biến đổi thế nào?
TÌM X, Y, TU?

c. Giả dụ giá thành phầm Y tăng PY=30, các yếu tố còn lại không đổi(I=300). Hãy xác định số thành phầm X,Y mà người tiêu thụ đã mua.

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 4 có đáp án

Bài số 2:Một khách hàng với khoảng tiền I=1.000.000 đồng cần sử dụng để giá thành cho việc mua thực phẩm (F) và áo xống (C), thực phẩm giá bán trung bình là
Pf=5000 đồng/sp cùng quần áo
PC=10.000 đồng/sp. Hàm có lợi của thực phẩm với quần áo đối với người này mang lại như sau:

TU=F(C-2)

a. Xác định phương án chi tiêu và sử dụng tối ưu của tín đồ này?
F=98, C=51

b. Tại phương án về tối ưu này phần trăm thay chũm biên của hoa màu cho áo quần (MRSFC) là bao nhiêu?

MRS= Mux/Muy=Pf/Pc =5000/10.000 =1/2

Kết luận: cứ 2 quần áo, thì sửa chữa 1 food

F=98, C=51

GIẢ SỬ: C=50, F=100

Q

TU

0

0

1

50

2

88

3

121

4

150

5

175

Bài số 3:Một người sử dụng có bảng số liệu về tổng tác dụng (nghìn đồng) đối với phim màn ảnh rộng ở rạp như sau:

a. Xác định công dụng biên của người này

b. Nếu như giá coi phim là 50 ngàn đồng thì người tiêu dùng này đang xem từng nào bộ phim?

c. Ví như giá xem bộ phim là 25 ngàn đồng thì tổng thặng dư của chúng ta này là bao nhiêu

Bài số 4: Một người tiêu dùng có một khoảng tầm thu nhập I=120$, dùng để làm mua nhì hàng hoá X và Y với cái giá lần lượt là PX=3$ với PY=1 $. Hàm tổng tác dụng của quý khách hàng có dạng TU=2X*Y

a.Tìm tỷ lệ thay cố gắng biên thân hai sản phẩm hoá đó

b.Tìm kết hợp giữa X cùng Y nhằm để buổi tối đa hoá lợi ích. Tính tác dụng thu được

c.Nếu thu nhập của người sử dụng tăng lên là là 150$. Tìm phối hợp mới giữa X với Y để buổi tối đa hóa lợi ích

d.Giá của sản phẩm hoá X tăng lên gấp nhiều lúc kết thích hợp giữa X với Y để tối đa hoá lợi ích khi thu nhập cá nhân là 120 là bao nhiêu?

Bài số 5:

Người tiêu dùng A tất cả thu nhập cảng tháng là một triệu đồng, thường cài đặt hai sản phẩm hoá thịt và khoai tây

a.Giả sử giá chỉ thịt là 20.000 đồng/kg, giá bán khoai tây là 5.000 đồng/kg. Hãy thiết lập cấu hình phương trình đường ngân sách và minh hoạ bằng đồ thị

b.Hàm số tiện ích khi tiêu dùng hai sản phẩm trên được đến như sau:

TU = (M – 2).P (Với M là thịt cùng P: khoai tây)

Phối vừa lòng nào giữa thịt và khoai tây mà khách hàng này mua để tối đa hoá lợi ích.

Xem thêm: Xem Phim Percy Jackson & Kẻ Đánh Cắp Tia Chớp 2 Mới Nhất 2023

c.Nếu giá chỉ khoai tây tăng đến 10.000 đ/kg. Đường ngân sách đổi khác như nỗ lực nào? phối kết hợp nào giữa thịt cùng khoai tây để tối đa hoá lợi ích.

Bài số 6:Một khách hàng có một lượng thu nhập là 35 $ để giá thành cho nhì hàng hoá X với Y.Lợi ích chi tiêu và sử dụng của mỗi đơn vị hàng hoá cho trong bảng trên

QXY

TUX

TUY

1

60

20

2

110

38

3

150

53

4

180

64

5

200

70

6

206

75

7

211

79

8

215

82

9

218

84

Gỉa sử gía sản phẩm hoá X là 10$ đv, giá hàng hoá Y là 5$ đv

a. Hãy xác định tác dụng biên của hai hàng hoá X cùng Y

b. Xác minh mức tiêu dùng tối ưu, lúc đó tổng tiện ích là bao nhiêu

c. Nếu thu nhập của bạn tăng lên bởi 55$, sự phối hợp tiêu dùng về tối ưu sẽ như thế nào?

Bài số 7: Một khách hàng sử dụng không còn số tiền là 60.000 đồng để mua hai hàng hoá X với Y với giá tương xứng là PX=3000 đồng, PY =1000 đồng. Hàm tổng tác dụng đạt được từ việc sử dụng nhì hàng hoá X cùng Y là:

TU=X 1/2 Y 1/2

a. Viết phương trình con đường ngân sách, những giỏ hàng (X,Y) sau: (15,30); (10,30); (30,10) quý khách hàng có tải được không? vị sao?

b. Phối hợp hai sản phẩm hoá X và Y để về tối đa hoá lợi ích, tính lợi ích tối nhiều đó? Vẽ đường ngân sách?

c. Gỉa sử giá bán hàng hoá Y tăng thêm bằng PY=3000 đồng (các yếu đuối tố không giống không đổi) thì quyết định của bạn tiêu dùng thay đổi thế nào?

Bài số 8: Một tín đồ tiêu thụ có thu nhập I=1.200 đ dùng để giá cả cho hai sản phẩm X với Y, cùng với PX=100đ/sp, PY=300 đ/sp. Mức bằng lòng được biểu thị qua hàm số:

TUX=-1/3 X2 + 10X

TUY=-1/2Y2+20Y

Tìm phương án chi tiêu và sử dụng tối ưu với tổng hữu dụng đạt được

Bài số 9:Một người sử dụng có các khoản thu nhập 100 ngàn đồng để ăn uống quà sáng, đưa sử quý khách chỉ cài đặt hai một số loại hàng hoá là phở với cái giá 5 nghìn đồng/ chén bát và cháo với cái giá 4 nghìn đồng/bát.

a. Hãy viết phương trình đường giá thành của quý khách và vẽ đường chi phí của bạn đó

b. đưa sử giá một chén cháo tạo thêm 5 nghìn đồng và các điều kiện khác không đổi. Đường chi phí mới sẽ đổi khác thế nào? Vẽ minh hoạ trên thuộc đồ thị để thấy rõ sự chuyển đổi đó

c. Trường hợp thu nhập của khách hàng này là 120 ngàn đồng còn giá bán phở và cháo vẫn luôn là 5 ngàn đồng và 4 ngàn đồng/ bát. Hãy viết phương trình đường túi tiền mới.. Đường túi tiền mới này có gì biến hóa so cùng với đường giá cả cũ.?

d. Nếu quý khách này chỉ ăn uống phở (hoặc chỉ ăn cháo) bọn họ sẽ chi tiêu và sử dụng thế nào?. Hãy đã cho thấy trên đồ thị

e. Điều gì đưa ra quyết định họ chi tiêu và sử dụng bao nhiêu chén bát cháo hay từng nào bát phở

Bài số 10: Một quý khách hàng sử dụng hết số chi phí I=40USD để mua hai sản phẩm hoá X và Y với cái giá PX=5 USD với PY=10 USD

Tổng công dụng khi tiêu dùng tự do các mặt hàng hoá mang đến ở bảng sau:

Hàng hoá X,Y (đơn vị)

1

2

3

4

5

6

7

TUX

50

95

135

170

200

225

245

TUY

80

150

210

260

300

330

350

a. Tính tác dụng biên của nhị hàng hoá X với Y

b. Người tiêu dùng sẽ trưng bày số chi phí hiện tất cả (I=40USD) mang lại việc tiêu dùng hai mặt hàng hoá X với Y như vậy nàođể tối đa hoá lợi ích. Tính tổng công dụng tối nhiều đó (TU MAX)

c. Giả dụ thu nhập tăng lên 70 USD thì kết hợp tiêu dùng tối ưu mới là gì?. Tínhtổng lợi ích thu được

Bài số 11: Một người phối kết hợp tiêu cần sử dụng hai hàng hoá A cùng B cùng với hàm tổng tiện ích cho trước như sau:

TU=2A(B+5).Tại thời điểm chi tiêu và sử dụng tối ưu thì MUA=20 cùng MUB=10

a. Hãy khẳng định giá mặt hàng hoá tiêu dùng. Hiểu được số tiền tín đồ này bỏ ra để mua hai mặt hàng hoá là 150.000 đồng. Tínhmức công dụng đạt được

b. Lúc thu nhập tăng lên và số tiền mua sắm và chọn lựa hoá là 300.000 đồng. Hãy khẳng định lượng chi tiêu và sử dụng tối ưu mới

Bài số 12: Một người tiêu dùng có nguồn ngân sách 1.000.000 vào việc ngân sách cho nhị hàng hoá lương thực X cùng thuốc Y. Gía hoa màu PX=2000đ, giá bán thuốc là PY=10.000 đ. Hàm tổng lợi ích từ bây giờ là: TU=XY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.