Chương trình giáo dục mầm non mới, văn bản hợp nhất 01/vbhn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 01/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng tư năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thông tứ số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 mon 7 năm2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục đào tạo mầmnon, bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 08 tháng 9 năm 2009, được sửa đổi,bổ sung bởi:

1. Thông tứ số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12năm năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nội dungcủa Chương trình giáo dục mầm non phát hành kèm theo Thông tư số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,có hiệu lực tính từ lúc ngày 15 mon 02 năm 2017.

Bạn đang xem: Chương trình giáo dục mầm non mới

2. Thông tứ số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nội dungcủa Chương trình giáo dục đào tạo mầm non phát hành kèm theo Thông tứ số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 mon 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo,đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Thông bốn số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 31 mon 3năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03tháng 12 năm 2007 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức của bộ, cơ sở ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và khuyên bảo thi hành một sốđiều của dụng cụ giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon, bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau<1>:

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thông bốn này Chương trình giáo dục đào tạo mầm non.

Điều 2.<2> Thôngtư này còn có hiệu lực thi hành từ ngày 08 mon 9 năm 2009 và thay thế Quyết địnhsố 5205/QĐ-BGDĐT ngày 19 mon 9 năm 2006 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Chương trình thí điểm giáo dục mầm non. Chương trình giáo dụcmầm non phát hành kèm theo Thông bốn này được áp dụng cho toàn bộ các cửa hàng giáo dụcmầm non thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon tất cả nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non vào cả nước.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh vănphòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc
Trung ương, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện chịu trọng trách thi hành Thôngtư này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Ngô Thị Minh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèmtheo Thông tư phát hành Chương trình giáo dục mầm non)

Phần một

NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG <3>

A. MỤC TIÊUCỦA GIÁO DỤC MẦM NON

Mục tiêu của giáo dục và đào tạo mầm nonlà góp trẻ em cải tiến và phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thànhnhững yếu đuối tố thứ nhất của nhân cách, sẵn sàng cho trẻ nhỏ vào lớp một; hìnhthành và cải cách và phát triển ở trẻ em những tính năng tâm sinh lý, năng lượng và phẩmchất mang ý nghĩa nền tảng, những năng lực sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi,khơi dậy và trở nên tân tiến tối đa những năng lực tiềm ẩn, đặt gốc rễ cho bài toán họcở những cấp học tiếp theo sau và cho việc học tập suốt đời.

B. Quan tiền ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Chương trình giáo dục và đào tạo mầmnon là chương trình khung, có đặc thù mở, thể hiện kim chỉ nam giáo dục mầm non,quy định những yêu ước về nội dung, phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi và đánhgiá sự cải tiến và phát triển của trẻ, làm địa thế căn cứ cho bài toán quản lí, lãnh đạo và tổ chức triển khai nuôidưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em ở toàn bộ các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non bên trên phạmvi cả nước; đồng thời là cam đoan của đơn vị nước nhằm đảm bảo an toàn chất lượng cho cả hệthống và từng cơ sở giáo dục mầm non.

Chương trình giáo dục và đào tạo mầm nonđược thành lập trên cơ sở cách nhìn của Đảng, nhà nước về thay đổi căn bản, toàndiện về giáo dục và đào tạo và đào tạo, có kế thừa những ưu việt của lịch trình chămsóc, giáo dục trẻ trước đây, được cải cách và phát triển trên quan liêu điểm đảm bảo an toàn đáp ứng sựđa dạng của những vùng miền, các đối tượng người sử dụng trẻ, hướng đến sự trở nên tân tiến toàn diệnvà tạo thời cơ cho trẻ phạt triển.

2. Công tác giáo dụcmầm non bảo đảm an toàn kết nối chặt chẽ giữa các độ tuổi đơn vị trẻ và mẫu giáo cùng với nhau,liên thông cùng với Chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình mô tả quan điểmgiáo dục toàn diện, tích hợp, rước trẻ làm trung tâm với phương châm giáo dục “chơi cơ mà học, học bởi chơi”.

3. Chương trình cách thức những câu chữ giáo dụcáp dụng đối với mọi trẻ nhỏ mầm non, mặt khác trao quyền dữ thế chủ động cho địaphương, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, gia sư trong vấn đề lựa chọn, bổ sung một số nộidung giáo dục và đào tạo và thực hiện kế hoạch giáo dục tương xứng với trẻ em thiếu nhi và điềukiện của địa phương, của cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.

C. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

I. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG GIÁO DỤC MẦM NON

1. đảm bảo tính khoa học, tínhvừa mức độ và phép tắc đồng tâm cách tân và phát triển từ dễ đến khó; bảo vệ tính liênthông giữa những độ tuổi, giữa công ty trẻ, chủng loại giáo và cấp cho tiểu học; thống độc nhất vô nhị giữanội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, thêm với cuộc sống thường ngày và tay nghề củatrẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.

2. Cân xứng với sự phạt triểntâm lý, sinh lý của trẻ con em, hài hòa và hợp lý giữa nuôi dưỡng, âu yếm và giáo dục; giúptrẻ em vạc triển khung hình cân đối, khỏe mạnh, cấp tốc nhẹn; hỗ trợ kỹ năng sốngphù phù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ nhỏ biết kính trọng, yêu thương mến, lễ phép với ông bà,cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; thương yêu anh, chị, em, chúng ta bè; thật thà, mạnh mẽ dạn, tựtin và hồn nhiên, mếm mộ cái đẹp; mê mẩn hiểu biết, thích hợp đi học.

II. YÊU CẦU VỀPHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON

1. Đối với giáo dục và đào tạo nhà trẻ,phương pháp giáo dục đào tạo phải chú trọng giao tiếp thường xuyên, diễn đạt sự yêu thươngvà tạo nên sự thêm bó của người lớn với trẻ; chăm chú đặc điểm cá thể trẻ nhằm lựa chọnphương pháp giáo dục phù hợp, làm cho trẻ bao gồm cảm giác an ninh về thể chất vàtinh thần; chế tạo ra điều kiện dễ dàng cho trẻ em được tích cực chuyển động giao lưu cảmxúc, chuyển động với dụng cụ và vui chơi, kích say đắm sự phát triển các giác quanvà các công dụng tâm lý, sinh lý; tạo môi trường xung quanh giáo dục gần gũi với khung cảnhgia đình, góp trẻ say mê nghi với nhà trẻ.

2. Đối với giáo dục mẫu giáo,phương pháp giáo dục phải tạo lập điều kiện mang lại trẻ được trải nghiệm, tìm kiếm tòi, khámphá môi trường xung quanh dưới nhiều vẻ ngoài đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhu cầu, hứngthú của con trẻ theo phương châm “chơi nhưng học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổchức môi trường giáo dục nhằm mục đích kích thích và tạo thời cơ cho trẻ tích cực khámphá, phân tích và sáng chế ở các khu vực hoạt động một biện pháp vui vẻ. Kết hợphài hòa giữa giáo dục và đào tạo trẻ trong nhóm chúng ta với giáo dục cá nhân, chăm chú đặc điểmriêng của từng trẻ nhằm có cách thức giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hìnhthức chuyển động cá nhân, theo nhóm nhỏ dại và cả lớp, phù hợp với tuổi của lớp, vớikhả năng của từng trẻ, với yêu cầu và hào hứng của trẻ và với đk thực tế.

III. YÊU CẦUVỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Đánh giá bán sự cách tân và phát triển của trẻ(bao gồm review trẻ hàng ngày và reviews trẻ theo giai đoạn) nhằm mục đích theo dõi sựphát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.Trong reviews phải có sự kết hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá; coitrọng reviews sự tiến bộ của từng trẻ, review trẻ thường xuyên qua quan sáthoạt động hằng ngày.

D. ĐIỀU KIỆN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ
GIÁO DỤC MẦM NON

1. Cơ sở giáo dục mầm non có sứ mệnhhình thành cùng phát triển toàn diện nhân phương pháp cho trẻ nhỏ mầm non; được giao quyềntự chủ theo qui định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức tổ chức máy bộ và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục mầm non theo biện pháp của Điều lệ trường thiếu nhi do cỗ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và theo biện pháp của điều khoản hiện hànhcó liên quan.

II. CÁN BỘ QUẢNLÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Số lượng và cơ cấu đội ngũ cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo an toàn tối thiểu theo quy định.

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, cótrình độ được huấn luyện và đào tạo đạt chuẩn trở lên; thầy giáo được xếp các loại Đạt trở lêntheo chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư mầm non; cán bộ làm chủ được xếp nhiều loại Đạt trởlên theo chuẩn chỉnh hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; cán cỗ quản lý, thầy giáo đượcbồi dưỡng về trình độ nghiệp vụ tương quan đến trách nhiệm để đáp ứng yêu mong pháttriển chương trình giáo dục và đào tạo nhà trường.

3. Nhân viên cấp dưới có chuyên môn chuyênmôn bảo đảm an toàn theo quy định, được bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ liên quan đếnnhiệm vụ theo vị trí vấn đề làm trong cơ sở giáo dục mầm non.

III. CƠ SỞ VẬTCHẤT, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Địa điểm, diện tích, bài bản cơ sởgiáo dục mầm non; các đại lý vật chất vàđồ dùng, vật chơi, học liệu, thiết bị dạy dỗ học bảo đảm an toàn theo quy định của cục Giáodục với Đào tạo, các quy định có liên quan và đáp ứng nhu cầu yêu cầu cải cách và phát triển chương trìnhgiáo dục đơn vị trường.

IV. XÃ HỘI HÓAGIÁO DỤC

1. Quán triệt ý kiến phát triểngiáo dục là sự nghiệp của Đảng, ở trong phòng nước với của toàn dân, cấp uỷ Đảng,chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy thực hiện bao gồm hiệu quả
Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non; đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình; thựchiện tráng lệ và trang nghiêm các chính sách của Đảng, đơn vị nước so với cán cỗ quản lý, giáoviên cùng nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non. Công ty trường dữ thế chủ động thammưu với cấp cho ủy Đảng, tổ chức chính quyền và phối hợp với các cá nhân, tổ chức triển khai ở địaphương để huy động đa dạng các mối cung cấp lực gia nhập các hoạt động giáo dục với hỗtrợ tởm phí, cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh, thân thiện.

2. Gia đình, xã hội được hướngdẫn với có nhiệm vụ phối phù hợp với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non bảo vệ điều kiện đểthực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ và chính sách làm việc đối với giáo viên, cải thiện chất lượng thực hiện chương trình giáo dục đào tạo mầm non.

Phần hai

CHƯƠNG TRÌNHGIÁO DỤC NHÀ TRẺ

A. MỤC TIÊU

Chương trình giáo dục đào tạo nhà con trẻ nhằmgiúp trẻ em từ 3 mon tuổi mang lại 3 tuổi vạc triển hài hòa về những mặt thể chất, nhậnthức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội với thẩm mỹ.

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- khỏe mạnh, khối lượng và độ cao phát triểnbình hay theo lứa tuổi.

- thích nghi với chế độ sinh hoạt trong nhà trẻ.

- tiến hành được đi lại cơ phiên bản theo độ tuổi.

- Có một vài tố hóa học vận động ban đầu (nhanh nhẹn,khéo léo, thăng bởi cơ thể).

- có tác dụng phối hợp khéo léo cử cồn bàn tay,ngón tay.

- có công dụng làm được một số trong những việc tự phục vụtrong ăn, ngủ và lau chùi và vệ sinh cá nhân.

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

- ham mê tìm hiểu, mày mò thế giới xung quanh.

- có sự nhạy bén cảm của các giác quan.

- có tác dụng quan sát, dìm xét, ghi nhớ với diễnđạt hiểu biết bởi những câu nói đơn giản.

- Có một số trong những hiểu biết lúc đầu về bạn dạng thân và cácsự vật, hiện nay tượng gần gũi quen thuộc.

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

- Nghe đọc được những yêu mong đơngiản bằng lời nói.

- Biết hỏi cùng trả lời một số câu hỏiđơn giản bởi lời nói, cử chỉ.

- Sử dụng tiếng nói để giao tiếp, diễnđạt nhu cầu.

- có chức năng cảm nhận vần điệu,nhịp điệu của câu thơ với ngữ điệu của lời nói.

- Hồn nhiên vào giao tiếp.

IV. PHÁT TRIỂNTÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

- bao gồm ý thức về bạn dạng thân, mạnh khỏe dạngiao tiếp với mọi ngư­ời ngay sát gũi.

- có tác dụng cảm nhận cùng biểu lộcảm xúc với bé người, sự thiết bị gần gũi.

- triển khai được một số trong những quy địnhđơn giản trong sinh hoạt.

- phù hợp nghe hát, hát với vận độngtheo nhạc; phù hợp vẽ, xé dán, xếp hình; mê say nghe gọi thơ, kể chuyện....<4>

B. KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN

I. PHÂN PHỐI THỜIGIAN<5>

Chương trình kiến thiết cho 35 tuần, hàng tuần làmviệc 5 ngày, áp dụng trong những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non. Kế hoạch siêng sóc, giáodục mỗi ngày thực hiện tại theo chính sách sinh hoạt đến từng độ tuổi cân xứng với sựphát triển của trẻ con và điều kiện của cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.

Thời điểm nghỉ ngơi hè, lễ tết, nghỉ học tập kỳ theo quyđịnh thông thường của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

II. CHẾ ĐỘ SINHHOẠT

Chế độ sinh hoạt là việc phân té thờigian với các vận động trong ngày một cách hợp lí ở những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm nonnhằm đáp ứng nhu cầu về tư tưởng và tâm sinh lý của trẻ, thông qua đó giúp trẻ con hình thànhnhững nền nếp, thói quen tốt và ưa thích nghi với cuộc sống đời thường ở công ty trẻ.<6>

1. <7> con trẻ 3 - 12 mon tuổi

Trẻ 3 - 6 mon tuổi

- Bú bà mẹ

- Ngủ: 3 giấc

Chế độ sinh hoạt đến trẻ 3 - 6 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú bà mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

110 - 120 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú bà mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú người mẹ

50 - 60 phút

Trả trẻ

Trẻ 6 - 12 mon tuổi

- Bú người mẹ và ăn bổ sung 2 - 3 bữa.

- Ngủ: 2 - 3 giấc

Chế độ sinh hoạt đến trẻ 6 - 12 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Bú mẹ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Trẻ bé ngủ/Trẻ mập chơi/Trả con trẻ

2. <8> trẻ em 12 - 24 tháng tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa bao gồm và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 2 giấc.

Trẻ 18 - 24 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Xem thêm: Giá Treo Shop Quần Áo - Kệ Treo Quần Áo Shop Thời Trang Giá Tốt T05/2023

Chế độ sinh hoạt mang đến trẻ 12 - 18 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Ăn phụ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

80 - 90 phút

Chơi/Trả trẻ

Chế độ sinh hoạt mang lại trẻ 18 - 24 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

3. <9> trẻ em 24 - 36 mon tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt đến trẻ 24 - 36 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

C. NỘIDUNG

I. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨCKHỎE

1.<10> tổ chức ăn

- Xây dựng chính sách ăn, khẩu phần ăn cân xứng với độtuổi

Nhóm tuổi

Chế độ ăn

Nhu cầu đề xuất năng lượng/ngày/trẻ

Nhu cầu lời khuyên năng lượng tại cơ sở giáo dục mầm non/ ngày/trẻ (chiếm 60 - 70% nhu yếu cả ngày)

3 - 6 tháng

(179 ngày)

Sữa bà mẹ

500 - 550Kcal

330 - 350 Kcal

6 - 12 tháng

Sữa chị em + Bột

600 - 700 Kcal

420 Kcal

12 - 18 tháng

Cháo + Sữa mẹ

930 - 1000 Kcal

600 - 651 Kcal

18 - 24 tháng

Cơm nát + Sữa mẹ

24 - 36 tháng

Cơm thường

- Số bữa tiệc tại cơ sở giáo dục đào tạo mầm non: nhì bữachính cùng một bữa phụ.

+ tích điện phân phối cho những bữa ăn: Bữaăn buổi trưa cung cấp từ 30% mang đến 35% tích điện cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cungcấp từ 25% mang lại 30% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp khoảng 5% cho 10% nănglượng cả ngày.

+ xác suất các chất cung cấp năng lượng đượckhuyến nghị theo cơ cấu:

Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 13% - 20%năng lượng khẩu phần.

Chất bự (Lipit) cung cấp khoảng 30% - 40%năng lượng thực đơn

Chất bột (Gluxit) hỗ trợ khoảng 47% - 1/2 nănglượng khẩu phần.

- Nước uống: khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cảnước vào thức ăn).

- phát hành thực đơn hằng ngày, theo tuần, theomùa.

2. Tổ chức ngủ

Tổ chức đến trẻ ngủ theo yêu cầu độ tuổi:

- trẻ từ 3 cho 12 mon ngủ 3 giấc, từng giấc khoảng90 - 120 phút.

- trẻ từ 12 đến 18 mon ngủ 2 giấc, từng giấckhoảng 90 - 120 phút.

- trẻ con từ 18 mang đến 36 tháng ngủ 1 giấc trưa khoảng150 phút.

3. Vệ sinh

- dọn dẹp cá nhân.

- lau chùi và vệ sinh môi trường: Vệ sinhphòng nhóm, trang bị dùng, đồ vật chơi. Giữ lại sạch mối cung cấp nước và cách xử trí rác, nước thải.

4. âu yếm sức khỏe với an toàn

- Khám sức khỏe định kỳ. Theo dõi, review sựphát triển của trọng lượng và chiều cao theo lứa tuổi. Phòng phòng suy dinh dưỡng,béo phì.

- phòng tránh các bệnh thường gặp. Quan sát và theo dõi tiêmchủng.

- Bảo vệ an ninh và phòng tránh một trong những tai nạnthường gặp.

II. GIÁO DỤC

1. Giáo dục cải tiến và phát triển thể chất

a) trở nên tân tiến vận động

- <11>Động tác phát triển các nhóm cơ cùng hô hấp.

- <12> các vận động cơ phiên bản và cải cách và phát triển tố hóa học vận đụng ban đầu.

- <13> những cử rượu cồn bàn tay, ngón tay.

b) giáo dục đào tạo dinh dưỡng với sứckhỏe

- tập luyện nền nếp, kiến thức tốttrong sinh hoạt.

- có tác dụng quen với một số việc từ bỏ phụcvụ, giữ lại gìn mức độ khỏe.

- nhận biết và tránh một trong những nguycơ ko an toàn.

NỘIDUNG GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI

a) trở nên tân tiến vận động

Nội dung

3 - 12 tháng tuổi

12 - 24 mon tuổi

24 - 36 tháng tuổi

3 - 6 mon tuổi

6 - 12 mon tuổi

12 - 18 tháng tuổi

18 - 24 mon tuổi

1. <14> Động tác cải cách và phát triển các team cơ với hô hấp

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Hô hấp: tập hít thở.

Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

- Tay: co, giạng tay.

- Tay: co, duỗi, gửi lên cao, bắt chéo cánh tay trước ngực.

- Tay: giơ cao, chuyển phía trước, chuyển sang ngang.

- Tay: giơ cao, đưa phía trước, chuyển sang ngang, đưa ra sau.

- Tay: giơ cao, chỉ dẫn phía trước, chuyển sang ngang, giới thiệu sau kết phù hợp với lắc bàn tay.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng fan sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng fan sang 2 bên, vặn tín đồ sang 2 bên.

GD&TĐ - thí điểm Chương trình GDMN, cán bộ quản lý, giáo viên mần nin thiếu nhi ở các địa phương cần nắm vững nội dung phân tích kỳ 2, giúp xem được cái hay.
*
GD&TĐ - test nghiệm thử nghiệm Chương trình GDMN mới, thành phố hcm đã chọn những trường mầm non đại diện cho các quanh vùng đặc thù, để ghi nhận phản hồi.
*
GD&TĐ - Đồng Tháp là tỉnh ở trong Đồng bởi sông Cửu Long, được chọn thử nghiệm thử nghiệm chương trình GDMN mới, đã chọn 2 tp và 1 huyện đặc thù.
*
GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh tỉnh ninh bình đã chọn 3 đơn vị chức năng có tính thay mặt đại diện cho quần thể vực thuận tiện và vùng khó khăn là Tp Ninh Bình, Tp Tam Điệp với huyện Kim Sơn
*
GD&TĐ -Tỉnh Kon Tum là thay mặt đại diện cho quanh vùng Tây Nguyên được chọn tiến hành triển khai việc thử nghiệm thí điểm Chương trình GDMN mới.
*
GD&TĐ - Thái Nguyên là địa phương thay mặt cho quanh vùng các tỉnh nằm trong trung du và miền núi phía Bắc thâm nhập vào chuyển động thử nghiệm chương trình GDMN mới.
GD&TĐ - triển khai thí điểm công tác GDMN mới, nghệ an chọn 3 huyện, thành phố bảo vệ đặc thù của những vùng miền nhằm ghi nhận, đánh giá tính thực tế.
GD&TĐ -Một trong nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu mong chương trình giáo dục mầm non mới là đào tạo, tu dưỡng đội ngũ.
GD&TĐ - với việc quan tâm, nỗ lực đầu tư chi tiêu nguồn lực của các địa phương, đơn vị trường công tác phổ biến giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi sẽ đạt tác dụng đáng ghi nhận.
GD&TĐ - những địa phương đã kịp thời ban hành chính sách, đưa ra các nghị quyết nhằm Nghị định 105/2020/NĐ-CP vẫn góp phần cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo mầm non.
GD&TĐ - sáng 20/10, cỗ GD&ĐT tổ chức triển khai Hội nghị Sơ kết 2 năm tiến hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của chính phủ nước nhà quy định cơ chế phát triển GDMN.
GD&TĐ -Kinh nghiệm quốc tế và quốc gia xây dựng chương trình giáo dục mầm non là nhà đề hội thảo chiến lược do bộ GD&ĐT tổ chức triển khai tại Hà Nội.
GD&TĐ - xuất bản chương trình giáo dục mầm non bắt đầu cần thừa kế Chương trình GDMN hiện nay hành với học tập những tay nghề hay tự quốc tế.
GD&TĐ - xây dừng chương trình giáo dục và đào tạo mầm non cần lưu ý tính đặc điểm của tầm tuổi và đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện tiến hành tại Việt Nam.
GD&TĐ - Chương trình giáo dục đào tạo mầm non phải đạt được mục tiêu, quan lại điểm lãnh đạo mang tính chiến lược của việt nam về cải tiến và phát triển con người.
GD&TĐ - chương trình GDMN bắt đầu được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, coi"Năng lực là những gì trẻ em rất có thể làm được sau quy trình giáo dục”.
GD&TĐ -Đề án "Phổ cập GDMN cho trẻ nhỏ mẫu giáo (3 - 4 tuổi)” được kỳ vọng chóng đạt kim chỉ nam khi gồm tiền đề bền vững và kiên cố về các đại lý vật chất, team ngũ...
GD&TĐ - những năm qua, công tác phổ biến giáo dục cho bé 5 tuổi ở thị trấn Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đạt được nhiều tác dụng tích cực.
GD&TĐ - trong những năm qua, công tác thông dụng giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên TPHCM đã dành nhiều hiệu quả tích cực.

CƠ quan liêu CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - DIỄN ĐÀN TOÀN XÃ HỘI VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Cơ quan nhà quản: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tổng Biên tập: Triệu Ngọc Lâm

Phó Tổng Biên tập: Dương Thanh hương - Nguyễn Đức Tuân


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *