CÔNG TY TNHH HẢI YẾN TIỀN GIANG, CÔNG TY TNHH HẢI YẾN (CNGTYTNHHHIYN)

Ngành nghề kinh doanh


Bạn đang xem: Công ty tnhh hải yến

Ngành
0118Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0129Trồng cây lâu năm khác
0210Trồng rừng và chăm sóc rừng
0510Khai thác và thu gom than cứng
0520Khai thác và thu gom than non
0620Khai thác khí đốt tự nhiên
0710Khai thác quặng sắt
0721Khai thác quặng uranium và quặng thorium
0722Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
0730Khai thác quặng kim loại quí hiếm
0810Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0891Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
0892Khai thác và thu gom than bùn
2395Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
3290Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
3312Sửa chữa máy móc, thiết bị
3314Sửa chữa thiết bị điện
3319Sửa chữa thiết bị khác
3600Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3700Thoát nước và xử lý nước thải
3811Thu gom rác thải không độc hại
3812Thu gom rác thải độc hại
3821Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3830Tái chế phế liệu
3900Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
4101Xây dựng nhà để ở
4102Xây dựng nhà không để ở
4211Xây dựng công trình đường sắt
4212Xây dựng công trình đường bộ
4221Xây dựng công trình điện
4222Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229Xây dựng công trình công ích khác
4291Xây dựng công trình thủy
4299Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321Lắp đặt hệ thống điện
4329Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330Hoàn thiện công trình xây dựng
4390Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4520Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4631Bán buôn gạo
4632Bán buôn thực phẩm
4633Bán buôn đồ uống
4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4653Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4661Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4663Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4690Bán buôn tổng hợp
4711Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4721Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4730Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
4752Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4774Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
4921Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
4922Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
4929Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
4931Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4932Vận tải hành khách đường bộ khác
4933Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5012Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5022Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5210Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
5610Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
6420Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
7911Đại lý du lịch
7912Điều hành tua du lịch
7990Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
8110Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121Vệ sinh chung nhà cửa
8129Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
9632Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Mạo Khê


Mã số thuế: 5702140399 Người đại diện: PHẠM VĂN DŨNG
BT03 khu đô thị Kim Long, Khu Vĩnh Tuy 1, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
*
1Khai thác và thu gom than cứng2Khai thác và thu gom than non3Khai thác khí đốt tự nhiên4Khai thác quặng sắt5Khai thác quặng uranium và quặng thorium6Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt7Khai thác quặng kim loại quý hiếm8Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét9Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón10Khai thác và thu gom than bùn11Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu14Bán buôn tổng hợp15Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp16Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh17Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh18Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh19Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương20Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
1Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
2Xây dựng công trình thủy
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
5Khai thác quặng sắt
6Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
7Vệ sinh chung nhà cửa (Ngành nghề chính)
8Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
9Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
10Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
11Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
12Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
13Khai thác khí đốt tự nhiên
14Khai thác quặng uranium và quặng thorium
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
16Sửa chữa máy móc, thiết bị
17Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
18Xây dựng nhà để ở
19Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
20Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
21Tái chế phế liệu
22Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
23Bán buôn thực phẩm
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
25Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
26Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
27Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
28Xây dựng công trình công ích khác
29Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
30Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
31Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
32Thu gom rác thải độc hại
33Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
34Khai thác và thu gom than non
35Xây dựng công trình cấp, thoát nước
36Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
37Khai thác và thu gom than bùn
38Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
39Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
40Trồng cây lâu năm khác
41Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
42Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
43Thu gom rác thải không độc hại
44Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
45Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
46Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
47Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
48Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
49Sửa chữa thiết bị điện
50Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
51Lắp đặt hệ thống điện
52Khai thác, xử lý và cung cấp nước
53Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
54Điều hành tua du lịch
55Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
56Khai thác quặng kim loại quí hiếm
57Hoàn thiện công trình xây dựng
58Đại lý du lịch
59Sửa chữa thiết bị khác
60Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
61Khai thác và thu gom than cứng
62Bán buôn tổng hợp
63Bán buôn đồ uống
64Xây dựng nhà không để ở
65Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
66Vận tải hành khách đường bộ khác
67Xây dựng công trình đường sắt
68Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
70Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
71Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
72Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
73Xây dựng công trình đường bộ
74Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
75Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
76Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
77Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
78Xây dựng công trình điện
79Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
80Thoát nước và xử lý nước thải
81Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
82Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Xem thêm: Khám Phá 5 Ô Tô Đắt Nhất Thế Giới 2022, Top 10 Hãng Xe Ô Tô Đắt Nhất Thế Giới Hiện Nay


Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm Dau
Phần mềm Dau
Thau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể xem biểu đồ giá trị các gói chỉ định thầu và các gói có KQLCNT nhưng không có TBMT


Nhà thầu này cũng có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân Dau

Các hoạt động của nhà thầu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.