Điểm chuẩn đại học thuong mai ha noi, điểm chuẩn đại học thương mại năm 2023

STTChuyên ngành

Bạn đang xem: Đại học thuong mai ha noi

Tên ngành
Mã ngành
Tổ hòa hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 quản trị sale TM03A00, A01, D01, D0726.3Tốt nghiệp THPT, Khởi nghiệp và trở nên tân tiến kinh doanh
2 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D0726.8Tốt nghiệp THPT
3 quản ngại trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin cai quản TM22A00, A01, D01, D0726Tốt nghiệp THPT
4 Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài chủ yếu - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D0725.9Tốt nghiệp THPT
5 quản trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử TM17A00, A01, D01, D0726.7Tốt nghiệp THPT
6 cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản lí trị nhân lực TM23A00, A01, D01, D0725.9Tốt nghiệp THPT
7 ngôn từ Trung Quốc TM21A00, A01, D07, D0426.9Tốt nghiệp THPT
8 giờ Pháp thương mại cai quản trị kinh doanh TM20A00, A01, D07, D0324.5Tốt nghiệp THPT
9 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế TM11A00, A01, D01, D0727Tốt nghiệp THPT, thương mại quốc tế
10 quản lí trị marketing quản ngại trị kinh doanh TM01A00, A01, D01, D0726.5Tốt nghiệp THPT
11 Tài thiết yếu công Tài chủ yếu - ngân hàng TM16A00, A01, D01, D0725.7Tốt nghiệp THPT
12 kinh tế tài chính quốc tế kinh tế TM12A00, A01, D01, D0726.7Tốt nghiệp THPT
13 tiếng Anh thương mại ngữ điệu Anh TM18A01, D01, D0725.8Tốt nghiệp THPT
14 Kế toán doanh nghiệp kế toán TM07A00, A01, D01, D0725.9Tốt nghiệp THPT
15 Luật kinh tế quy định TM19A00, A01, D01, D0725.7Tốt nghiệp THPT
16 thống trị kinh tế kinh tế TM13A00, A01, D01, D0725.7Tốt nghiệp THPT
17 kế toán công kế toán tài chính TM09A00, A01, D01, D0725.8Tốt nghiệp THPT
18 cai quản trị marketing TM03DGTD18Đánh giá tư duy; Khởi nghiệp và cách tân và phát triển kinh doanh
19 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng TM06DGTD19.5Đánh giá tứ duy
20 quản trị hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM22DGTD18Đánh giá tứ duy
21 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài chủ yếu - bank TM14DGTD18Đánh giá tư duy
22 quản trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử TM17DGTD19Đánh giá bốn duy
23 quản lí trị nhân lực doanh nghiệp quản trị lực lượng lao động TM23DGTD18Đánh giá tứ duy
24 tiếng Trung thương mại quản trị kinh doanh TM21DGTD18Đánh giá tư duy
25 tiếng Pháp dịch vụ thương mại quản lí trị marketing TM20DGTD18Đánh giá bốn duy
26 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế TM11DGTD18Đánh giá tứ duy; dịch vụ thương mại Quốc tế
27 quản ngại trị sale cai quản trị sale TM01DGTD18Đánh giá tứ duy
28 Tài thiết yếu công Tài chủ yếu - bank TM16DGTD18Đánh giá tư duy
29 kinh tế quốc tế tài chính TM12DGTD18Đánh giá tứ duy
30 giờ đồng hồ Anh thương mại ngữ điệu Anh TM18DGTD18Đánh giá tứ duy
31 Kế toán công ty lớn kế toán TM07DGTD18Đánh giá tư duy
32 Luật kinh tế vẻ ngoài TM19DGTD18Đánh giá tứ duy
33 cai quản kinh tế kinh tế TM13DGTD18Đánh giá bốn duy
34 kế toán công kế toán TM09DGTD18Đánh giá tư duy
35 quản ngại trị kinh doanh cai quản trị sale TM01A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
36 kinh doanh thương mại kinh doanh TM04A00, A01, D01, D0727Tốt nghiệp THPT
37 marketing thương mại kinh doanh TM04DGTD19Đánh giá tứ duy
38 cai quản trị marketing TM03A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ; Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh
39 quản trị thương hiệu kinh doanh TM05A00, A01, D01, D0726.8Tốt nghiệp THPT
40 quản trị chữ tín kinh doanh TM05DGTD18Đánh giá tứ duy
41 sale thương mại sale TM04A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
42 quản trị uy tín marketing TM05A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
43 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D07, XDHB27.5Học bạ
44 Kế toán công ty kế toán tài chính TM07A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
45 kế toán tài chính công kế toán TM09A00, A01, D01, D07, XDHB26Học bạ
46 kiểm toán truy thuế kiểm toán TM10A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
47 truy thuế kiểm toán kiểm toán TM10A00, A01, D01, D0726.2Tốt nghiệp THPT
48 truy thuế kiểm toán kiểm toán TM10DGTD18Đánh giá bốn duy
49 marketing quốc tế marketing quốc tế TM11A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ; thương mại dịch vụ quốc tế
50 kinh tế tài chính quốc tế tài chính TM12A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
51 thống trị kinh tế kinh tế TM13A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
52 Tài bao gồm - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài chính - bank TM14A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
53 Tài thiết yếu công Tài chủ yếu - ngân hàng TM16A00, A01, D01, D07, XDHB26Học bạ
54 quản ngại trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
55 tiếng Anh dịch vụ thương mại ngôn ngữ Anh TM18A01, D01, D07, XDHB26Học bạ; giờ đồng hồ Anh thương mại
56 Luật tài chính quy định TM19A00, A01, D01, D07, XDHB26Học bạ
57 giờ đồng hồ Pháp thương mại dịch vụ cai quản trị marketing TM20A00, A01, D01, D03, XDHB25Học bạ
58 giờ đồng hồ Trung thương mại dịch vụ quản ngại trị marketing TM21A00, A01, D01, D04, XDHB26.5Học bạ; ngữ điệu Trung Quốc
59 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM22A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
60 quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản ngại trị lực lượng lao động TM23A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
61 sale TM28A00, A01, D01, D0727Tốt nghiệp THPT
62 kinh doanh TM28DGTD18Đánh giá tư duy; sale số
63 khí cụ TM29A00, A01, D01, D0725.6Luật gớm tế; tốt nghiệp THPT
64 Luật kinh tế lý lẽ TM29DGTD18Đánh giá tứ duy; Luật thương mại dịch vụ quốc tế
65 quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh TM02DGTD18Đánh giá tư duy; chương trình CLC
66 Kế toán doanh nghiệp kế toán tài chính TM08DGTD18Đánh giá tứ duy; lịch trình CLC
67 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài chính - ngân hàng TM15DGTD18Đánh giá tư duy; Chương trình quality cao
68 quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản trị lực lượng lao động TM27DGTD18Đánh giá tứ duy; lịch trình CLC
69 quản trị khách sạn cai quản trị khách sạn TM24DGTD18Đánh giá tứ duy; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp
70 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách TM25DGTD18Đánh giá bốn duy; Chương trình định hướng nghề nghiệp
71 quản trị hệ thống thông tin hệ thống thông tin cai quản TM26DGTD18Đánh giá tứ duy; Chương trình định hướng nghề nghiệp
72 Kế toán doanh nghiệp kế toán tài chính TM30DGTD18Đánh giá bốn duy; lịch trình tích hợp chứng chỉ quốc tế
73 cai quản trị sale quản trị marketing TM01DGNLQGHN20Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội
74 quản lí trị marketing TM03DGNLQGHN18Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Khởi nghiệp và trở nên tân tiến kinh doanh
75 kinh doanh thương mại marketing TM04DGNLQGHN20.5Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội
76 quản lí trị thương hiệu kinh doanh TM05DGNLQGHN20.5Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội
77 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng TM06DGNLQGHN21Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội
78 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM07DGNLQGHN20Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội
79 kế toán tài chính công kế toán TM09DGNLQGHN18Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội
80 kiểm toán kiểm toán TM10DGNLQGHN20.5Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội
81 sale quốc tế kinh doanh quốc tế TM11DGNLQGHN20.5Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; thương mại quốc tế
82 kinh tế quốc tế kinh tế TM12DGNLQGHN20.5Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội
83 thống trị kinh tế tài chính TM13DGNLQGHN19Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội
84 Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài thiết yếu - ngân hàng TM14DGNLQGHN20Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội
85 Tài bao gồm công Tài chính - ngân hàng TM16DGNLQGHN18Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội
86 quản trị thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17DGNLQGHN21Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội
87 giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại ngôn từ Anh TM18DGNLQGHN19Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội
88 Luật kinh tế chế độ TM19DGNLQGHN19Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội
89 giờ Pháp thương mại dịch vụ cai quản trị marketing TM20DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội
90 tiếng Trung dịch vụ thương mại quản trị marketing TM21DGNLQGHN19.5Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; ngữ điệu Trung Quốc
91 quản lí trị hệ thống thông tin hệ thống thông tin làm chủ TM22DGNLQGHN18.5Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội
92 quản lí trị nhân lực doanh nghiệp quản lí trị nhân lực TM23DGNLQGHN19.5Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội
93 sale TM28DGNLQGHN20.5Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; CN: marketing số
94 cai quản trị marketing quản lí trị sale TM02DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; lịch trình CLC
95 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM08DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; lịch trình CLC
96 Tài chính - Ngân hàng thương mại Tài chính - ngân hàng TM15DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; công tác CLC
97 cai quản trị nhân lực doanh nghiệp cai quản trị nhân lực TM27DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; lịch trình CLC
98 cai quản trị hotel cai quản trị khách sạn TM24DGNLQGHN18Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp
99 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành quản trị dịch vụ phượt và lữ khách TM25DGNLQGHN18Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Chương trình triết lý nghề nghiệp
100 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin cai quản TM26DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp
101 Kế toán công ty kế toán tài chính TM30DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế
102 Luật kinh tế luật TM29DGNLQGHN18Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; CN: Luật dịch vụ thương mại quốc tế
103 cai quản trị hotel quản ngại trị hotel TM31DGNLQGHN18Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội
104 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành TM32DGNLQGHN18Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội
105 kinh tế TM33DGNLQGHN18.5Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; tài chính số; Phân tích kinh doanh trong môi trường thiên nhiên số
106 quản trị hotel quản trị hotel TM34DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc Hà Nội; lịch trình CLC
107 kinh doanh thương mại kinh doanh TM35DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; chương trình CLC
108 marketing quốc tế sale quốc tế TM36DGNLQGHN17.5Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; công tác CLC
109 quản ngại trị khách sạn quản ngại trị khách sạn TM31DGTD18Đánh giá bốn duy
110 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành TM32DGTD18Đánh giá tứ duy
111 kinh tế TM33DGTD18Đánh giá tứ duy; tài chính số - Phân tích sale trong môi trường xung quanh số
112 quản ngại trị hotel quản ngại trị khách sạn TM34DGTD18Đánh giá tư duy; công tác CLC
113 kinh doanh thương mại kinh doanh TM35DGTD18Đánh giá tứ duy; chương trình CLC
114 marketing quốc tế sale quốc tế TM36DGTD18Thương mại quốc tế; lịch trình CLC; Đánh giá tứ duy
115 quản lí trị sale quản ngại trị kinh doanh TM02A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; chương trình CLC
116 Kế toán doanh nghiệp lớn kế toán TM08A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; công tác CLC
117 Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài thiết yếu - bank TM15A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; công tác CLC
118 quản lí trị khách sạn cai quản trị hotel TM24A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp
119 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách TM25A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp
120 quản ngại trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin cai quản TM26A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp
121 quản ngại trị nhân lực doanh nghiệp quản trị nhân lực TM27A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ; Chương trình quality cao
122 kinh doanh TM28A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ; kinh doanh số
123 Luật tài chính chính sách TM29A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; Luật thương mại quốc tế
124 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM30A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; chương trình tích hợp chứng từ quốc tế
125 quản trị khách sạn quản lí trị hotel TM31A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
126 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành TM32A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ
127 tài chính TM33A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; tài chính số - Phân tích sale trong môi trường thiên nhiên số
128 quản ngại trị hotel quản lí trị hotel TM34A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; Chương trình unique cao
129 marketing thương mại marketing TM35A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; lịch trình CLC
130 sale quốc tế kinh doanh quốc tế TM36A01, D01, D07, XDHB25Học bạ; Chương trình chất lượng cao
131 quản ngại trị khách sạn TM31A00, A01, D01, D0724.5Tốt nghiệp THPT
132 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành TM32A00, A01, D01, D0725.6Tốt nghiệp THPT
133 kinh tế tài chính TM33A00, A01, D01, D0725.8Tốt nghiệp THPT

- Trụ sở chính: số 79 con đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

- các đại lý Hà Nam: mặt đường Lý thường xuyên Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Tp. Tủ Lý, Hà Nam.

Địa chỉ cổng tin tức điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn

Địa chỉ các mạng xã hội của Trường:

- fanpage Trường Đại học Thương mại:

https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity

- fanpage facebook Tuyển sinh trường Đại học Thương mại:

https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm

- Group K59 - trường Đại học dịch vụ thương mại (2023 - 2027):

https://www.facebook.com/groups/k59tmu.official

- Youtube: https://www.youtube.com/
Thuongmai
University
Official

- Instagram: https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity

- Tiktok: https://www.tiktok.com/
thuongmai.university

Số năng lượng điện thoại, email liên hệ tuyển sinh:

tmu.edu.vn
Tin cùng chăm mục


*
Trường Đại học Văn hóa thành phố hà nội
*
Trường Đại học tập Xây dựng hà nội
*
Trường Đại học Y hà thành

Xem thêm: Bảng Giá Dây Điện Hàn Quốc Goldhan & Sunwon (12/08/2016), Bảng Giá Dây & Cáp Điện Sunwon (2023)

*
Trường Đại học Y tế chỗ đông người
*
Trường Đại học Mở hà nội
*
Trường Đại học tập Đông Đô

*
Trường Đại học Phương Đông
*
Trường Đại học tập Thăng Long
*
Trường Đại học tập Đại phái nam

*
Trường Đại học tập FPT
*
Trường Đại học nguyễn trãi
Bản quyền 2008 - 2023
ttgdtxphuquoc.edu.vn
Hosting
Minh
Tuan
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.