Doraemon Doremon Doremon Tập Cuối Đôrêmon, Tập Cuối Đôrêmon

Chap trước Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 017Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 016Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 015Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 014Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 013Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 012Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 011Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 010Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 09Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 08Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 07Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 06Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 05Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 04Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 03Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 018Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 019Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 020Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 021Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 020Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 019Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 018Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 017Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 016Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 015Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 014Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 013Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 012Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 011Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 010Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 09Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 08Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 07Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 06Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 05Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 04Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 03Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 043Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 042Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 041Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 040Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 039Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 038Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 037Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 036Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 035Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 034Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 033Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 032Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 031Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 030Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 029Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 028Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 027Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 026Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 025Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 024Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 023Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 022Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Tập cuối kết thúc chap 999Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 021Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 019 - 020Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 017 - 018Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 015 - 016Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 013 - 014Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 011 - 012Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 09 - 010Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 07 - 08Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 05 - 06Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 03 - 04Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 01 - 02 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 21 - 22 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 19 - đôi mươi Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 17 - 18 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 15 - 16 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 13 - 14 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 11 - 12Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 9 - 10 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 7 - 8Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 5-6Doraemon Plus Vol 1 chap 3 - 4 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 1 - 2 Doraemon Tập 45 Truyện ngắn
Doraemon Tập 44 Truyện ngắn
Doraemon Tập 43 Truyện ngắn
Doraemon Tập 42 Truyện ngắn
Doraemon Tập 41 Truyện ngắn
Doraemon Tập 40 Truyện ngắn
Doraemon Tập 39 Truyện ngắn
Doraemon Tập 38 Truyện ngắn
Doraemon Tập 37 Truyện ngắn
Doraemon Tập 36 Truyện ngắn
Doraemon Tập 35 Truyện ngắn
Doraemon Tập 34 Truyện ngắn
Doraemon Tập 33 Truyện ngắn
Doraemon Tập 32 Truyện ngắn
Doraemon Tập 31 Truyện ngắn
Doraemon Tập 30 Truyện ngắn
Doraemon Tập 29 Truyện ngắn
Doraemon Tập 28 Truyện ngắn
Doraemon Tập 27 Truyện ngắn
Doraemon Tập 26 Truyện ngắn
Doraemon Tập 25 Truyện ngắn
Doraemon Tập 24 Truyện ngắn
Doraemon Tập 23 Truyện ngắn
Doraemon Tập 22 Truyện ngắn
Doraemon Tập 21 Truyện ngắn
Doraemon Tập 20 Truyện ngắn
Doraemon Tập 19 Truyện ngắn
Doraemon Tập 18 Truyện ngắn
Doraemon Tập 17 Truyện ngắn
Doraemon Tập 16 Truyện ngắn
Doraemon Tập 15 Truyện ngắn
Doraemon Tập 14 Truyện ngắn
Doraemon Tập 13 Truyện ngắn
Doraemon Tập 12 Truyện ngắn
Doraemon Tập 11 Truyện ngắn
Doraemon Tập 10 Truyện ngắn
Doraemon Tập 9 Truyện ngắn
Doraemon Tập 8 Truyện ngắn
Doraemon Tập 7 Truyện ngắn
Doraemon Tập 6 Truyện ngắn
Doraemon Tập 5 Truyện ngắn
Doraemon Tập 4 Truyện ngắn
Doraemon Tập 3 Truyện ngắn
Doraemon Tập 2 Truyện ngắn
Doraemon Tập 1 Truyện ngắn
Doraemon lâu năm Tập 27 - Nobita Tây Du Kí
Doraemon lâu năm Tập 26 - Nobita với nhân ngư đại hải chiến
Doraemon dài Tập 25 - Nobita và thần thoại cổ xưa thần rừng
Doraemon lâu năm Tập 24 - NOBITA Ở VƯƠNG QUỐC CHÓ MÈODoraemon lâu năm Tập 23 - Cuộc dò ra đến quốc gia gió
Doraemon dài Tập 22 - CUỘC CHIẾN Ở XỨ SỞ ROBOTDoraemon lâu năm Tập 21 - Du hành đến quốc gia loài chim
Doraemon lâu năm Tập đôi mươi - TRUYỀN THUYẾT VỀ VUA MẶT TRỜIDoraemon nhiều năm Tập 19 - Đi tìm kiếm miền đất mới
Doraemon lâu năm Tập 18 - CUỘC PHIỆU LƯU ĐẾN ĐẢO GIẤU VÀNGDoraemon nhiều năm Tập 17 - THÀNH PHỐ THÚ NHỒI BÔNGDoraemon dài Tập 16 - HÀNH TRÌNH QUA DẢI NGÂN HÀDoraemon nhiều năm Tập 15 - LẠC VÀO THẾ GIỚI CÔN TRÙNGDoraemon lâu năm Tập 14 - ba CHÀNG HIỆP SỸ MỘNG MƠDoraemon lâu năm Tập 13 - kín đáo mê cung bliki Doraemon lâu năm Tập 12 - VƯƠNG QUỐC TRÊN MÂYDoraemon lâu năm Tập 11 - Nobita mang đến xứ cha tư Doraemon lâu năm Tập 10 - NGÔI SAO CẢMDoraemon nhiều năm Tập 9 - CHIẾN THẮNG QUỶ KAMATDoraemon dài Tập 8 - CUỘC PHIÊU LƯU VÀO LÒNG ĐẤTDoraemon lâu năm Tập 7 - Cuộc xâm lăng của lữ đoàn Robot Doraemon lâu năm Tập 6 - thương hiệu độc tài ngoài hành tinh 5>Doraemon nhiều năm Tập 6 - TÊN ĐỘC TÀI VŨ TRỤ 3>Doraemon nhiều năm Tập 5 - NOBITA LẠC VÀO XỨ QUỶDoraemon nhiều năm Tập 4 - lâu đài dưới đáy biển Doraemon lâu năm Tập 3 - Pho tượng thần lớn lao Doraemon lâu năm Tập 2 - bí mật hành tinh màu Tím Doraemon nhiều năm Tập 1 - Thăm khu dã ngoại công viên khủng long Chap kế

Những đoạn kết lôi cuốn trong tập cuối truyện Doraemon

Chắc hẳn những bạn bé dại Việt phái mạnh ở hầu như lứa tuổi không một ai là không nghe biết Doraemon, chú mèo máy thông minh thuộc bộ chuyện tranh cùng tên của Nhật Bản. Doraemon thông minh cùng nhiều bảo vật đến từ tương lai, Nobita vụng về nhưng xuất sắc bụng, Dekhi đẹp mắt trai với học giỏi, Chaien nghĩa hiệp tuy thế cũng xuất xắc bắt nạt bạn bè và Xeko láo cá.

Bạn đang xem: Tập cuối đôrêmon

*

Tất cả mọi thứ này đều in đậm vào kí ức của từng người. Nhưng tất cả một điều mà chưa phải ai ừng yêu thicsg, mê mẩn bộ truyện Doraemon cũng biết, đó đó là cái kết của bộ truyện.

Những dòng kết từ bên sản xuất

Khi người hâm mộ gắn bó cùng với Doraemon tuổi thơ béo dần lên, bên xuất phiên bản đã nghĩ rằng đề nghị có một chiếc kết thực sự với đã gồm 3 cách thực hiện về đoạn kết của Doraemon được xuất bản.

Đoạn kết vật dụng nhất

Chính che ở nắm kỉ 22 sẽ cấm trọn vẹn việc du hành thời hạn vì những người tới từ tương lai gây ra ra rất nhiều rắc rối. Vị vậy, Doraemon cần quay về thời đại của cậu, đồng nghĩa với vấn đề phải rời khỏi Nobita.

Đoạn kết đồ vật hai

Vì nhiều lí vị khác nhau, Doraemon phải quay lại tương lai và cậu bịa ra lí do là do trục trệu kĩ thuật để Nobita tất cả thể yên tâm khi chú mèo thứ ra đi. Nobita tin vào điều đó và hẹn sẽ ngóng Doraemon xoay lại.

Nhận ra rằng Nobita có thể chịu đựng được sự ra đi của mình, Doraemon đang nói đến cậu sự thật và Nobita đã gật đầu đồng ý nó.

*

Đoạn kết sản phẩm 3 – đoạn kết bao gồm thức

Đây được xem như là một đoạn kết xác nhận bởi bộ truyện được lên sóng truyền họa xếp hạng khá thấp. Nobita quay trở lại nhà sau khi bị Chaien bắt nạt, tiếp đến Doraemon nói rằng yêu cầu về tương lai. Dù bằng mọi phương pháp thuyết phục, nhưng sau thời điểm Nobita rỉ tai với ba chị em thì sẽ để Doraemon ra đi.

Hai cậu bé bỏng cùng nhau đi bộ lần cuối vào công viên. Ngay sau khi chia tay, Nobita gặp gỡ Chaien và bị bắt nạt, nhưng lại lần này Nobita đã nỗ lực thắng Chaien bởi mọi giá để chú mèo máy yên tâm trở về tương lai. Mặc dù bị tiến công xây xẩm mặt mày, tuy nhiên Nobita cố định không đầu hàng Chaien, khiến Chaien đề xuất nhận thua.

Những dòng kết được truyền bá bởi fan hâm mộ

Cuối những năm năm 1980, người mến mộ đã đồn đại cùng truyền bá nhiều ý tưởng xong xuôi khác nhau của Doraemon, trong số ấy có 4 đoạn kết được nghe biết nhiều nhất.

Xem thêm: Tiếp tục cho học sinh tiếp tục nghỉ học sinh nghỉ học, đi học, nghỉ học và trốn học

Đoạn kết đầu tiên

Đoạn kết trước tiên và lạc quan nhất được Nobuo Sato giới thiệu vài năm trước đây. Theo đó, cỗ pin của Doraemon cạn năng lượng. Buộc Nobita nên tự bản thân lựa chọn, là từ mình thiết kế bộ pin bên phía trong chú mèo máy, điều này gây ra khó khăn khăn không hề nhỏ cho Nobita vì rất có thể khiến Doraemon bị khôi phục thiết đặt và mất toàn bộ trí nhớ.

Ngay trường đoản cú hôm đó, Nobita đang hứa rằng bản thân sẽ chuyên cần ở trường, giỏi nghiệp loại giỏi và sẽ vươn lên là một chuyên viên về roboot. Sau cùng trong tương lai, cậu đã thực sự biến một gs về roboot và thành công trong câu hỏi làm sinh sống lại chú mèo máy.

*

Đoạn kết vật dụng hai

Đoan kết buồn hơn cho rằng Nobita mắc bệnh tự kĩ và toàn bộ các nhân thiết bị khác phần đa là tưởng tượng của cậu. Điều này đã làm cho rất nhiều người ái mộ Nhật phiên bản nổi giận, thậm chí là nhiêu bạn còn biểu tình trước cổng nhà xuất bản này. Nhưng lại ngay sau đó, bên xuất bản đã đưa ra thông báo rằng đoạn kết này không hẳn là thật.

Đoạn kết thứ ba

Đoạn kết này nhận định rằng Nobita bị té ngã đập đầu vào trong 1 hòn đá. Cậu bị hôn mê sâu và lâm vào tình thế tình trạng sinh sống nửa thực vật. Để góp tiền mang lại Nobita phẩu thuật, Doraemon đã bán tất cả bảo bối của bản thân trong cái túi thần kì, tuy nhiên ca phẫu thuật thất bại. Hôm nay Doraemon vẫn còn lại một món báu vật cuối cùng, chú mèo vật dụng đã sử dụng nó để đưa Nobita đi phần lớn nơi, phần lớn thời đại nhưng mà cậu nhỏ nhắn muốn. Cuối cùng, chỗ mà Nobita hy vọng đến chính là thiên đường.

Đoạn kết thiết bị tư

Sau khi góp Nobita yêu cầu người, trở nên người phú quý và cưới Xuka thì chú mèo trang bị này đã trở lại tương lai, nhưng do không thể ngăn nổi nỗi lưu giữ về Nobita cần đã quay trở lại.

Kết thúc thiệt sự tất cả hay không?

Khi cặp đôi Fujiko cùng Fujio tan tan năm 1987, ý tưởng chấm dứt cho cỗ truyện vẫn không được 2 bạn thảo luận. Phần đông đoạn kết trong tương lai của Doraemon đều do người ngưỡng mộ sáng tác. Mặc dù nhiên, trong tương đối nhiều câu chuyện và tập phim khi Nobita du hành mang lại tương lai ta hoàn toàn có thể thấy cậu đã cưới Xuka, hai người vẫn đang còn một cuộc sống đời thường hạnh phúc mà không có Doraemon.

10 bài xích học thâm thúy từ bộ truyện tranh Doraemon

Bạn không có chiếc túi huyền diệu của Doraemon, nhằm đạt được phương châm thì bạn phải trường đoản cú mình rứa gắng.Học được tính gần gũi và thông minh từ Doraemon, mặc dù Nobita vô cùng hậu đậu và các thói xấu.Nếu bạn ngã, hãy sáng sủa đứng lên vì may mắn hoàn toàn có thể đang chờ các bạn ở phía trước
Biết thu nạp và tinh lọc tinh hoa
Vượt qua sóng gió, trở ngại để mạnh mẽ hơn
Trách nhiệm là sinh sống bạn, vấn đề không hẳn bạn bao gồm cái gì mà vấn đề là chúng ta dùng nó như vậy nào.Chúng ta ko có bảo bối như của Doraemon, bởi vậy hãy cố gắng cho tương lai vậy vì hối tiếc cho thừa khứ.Đừng cố gắng để tốt hơn người khác mà lại hãy nỗ lực để tốt hơn chính mình.Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, đừng bi ai và hãy vui vì những gì mình vẫn có
Hãy làm gì đó khiến các bạn tự hào cùng đừng luôn sống mãi trong sự thành công đó.

Cho tới thời gian hiện tại, bộ chuyện tranh Doraemon vẫn chưa xuất hiện hồi kết với trên đâychính là các giả thuyết được giới thiệu từ những fan hâm mộ. Dĩ nhiên hẵn chúng ta là fan hâm mộ chân thiết yếu và đang mong đợi những tập mới nhất của bộ chuyện tranh Doraemonchứ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.