Hướng dẫn giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản, hướng dẫn giải một số bài toán tính tuổi

Bài toán tính tuổi là một vào những việc khó trong chương trình Toán nâng cấp lớp 4 nói riêng với Toán tiểu học nói chung.

Bạn đang xem: Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản

Với những việc như đòi hỏi những em học sinh phải huy động tối đa các kiến thức toán tổng hợp đã học, nhất là khả năng phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa và khái quát hóa với sử dụng thành thạo, linh hoạt những phương pháp giải toán ở tiểu học. Dưới đây là một số câu hỏi tính tuổi kèm hướng dẫn giải đưa ra tiết. Mời quý thầy gia sư và các em học sinh cùng tham khảo.

Bài toán 1:

Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Phân tích:Bài toán yêu thương cầu tính số tuổi của nhị bố con hiện nay nhưng chỉ cho biết:

– Tỉ số tuổi của nhì bố bé ở nhì thời điểm khác nhau.

– Khoảng biện pháp thời gian giữa nhị thời điểm đó.

Nhưng ta gồm thể dễ dàng phân phát hiện ra một điều kiện nữa của bài xích toán, đó là “hiệu số tuổi của nhì bố con là không đổi”. Từ đó ta bao gồm thể giải được vấn đề như sau:

bài xích giải:Hiện nay, nếu tuổi con là 1 phần thì tuổi bố là 7 phần như thế. Ta bao gồm sơ đồ thứ nhất:

Tuổi con: |——-| ?

Tuổi bố: |——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|?

Hiệu số tuổi của nhì bố nhỏ hiện ni là: 7 – 1 = 6 (phần)

Hiện ni tỉ số giữa tuổi nhỏ và hiệu số tuổi của nhị bố nhỏ là: 1 : 6 = 1/6

Sau 10 năm nữa, nếu tuổi con là 1 trong phần thì tuổi bố là 3 phần như thế (mỗi phần bây giờ có mức giá trị khác mỗi phần ở trên). Ta có sơ đồ thứ hai:

Tuổi bé : |——-| ?

Tuổi bố : |——-|——-|——-|?

Sau 10 năm hiệu số tuổi của hai bố nhỏ là: 3 – 1 = 2 (phần)

Sau 10 năm tỉ số giữa tuổi bé và hiệu số tuổi của hai bố con là một trong những : 2 = 1/2

Vì hiệu số tuổi của hai bố con không bao giờ cố gắng đổi buộc phải ta tất cả thể so sánh về tỉ số giữa tuổi bé hiện nay và tuổi con sau 10 năm nữa.

Tuổi con hiện ni bằng 1/6 hiệu số tuổi của nhì bố con.

Tuổi nhỏ sau 10 năm nữa bằng 50% hay 3/6 hiệu số tuổi của nhì bố con.

Vậy tuổi con sau 10 năm nữa gấp 3 lần tuổi bé hiện nay. Ta tất cả sơ đồ tuổi nhỏ ở nhị thời điểm :

Tuổi con hiện nay : |——-| 10

Tuổi con sau 10 năm: |——-|——-|——-|?

Tuổi con hiện ni là : 10 : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi bố hiện ni là : 5 x 7 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con: 5 tuổi; Bố: 35 tuổi

Ngoài ra với toán nâng cấp lớp 5 các em tất cả thể giải như sau:

Tuổi của con hiện ni bằng: 1 : (7 – 1) = 1/6 (hiệu số tuổi 2 bố con)

Tuổi của con sau 10 năm nữa bằng: 1 : (3 – 1) = một nửa (hiệu số tuổi 2 bố con)

Khi đó 10 năm ứng với: một nửa – 1/6 = 1/3 (hiệu số tuổi 2 bố con)

=> Hiệu số tuổi 2 bố bé là: 10 : 1/3 = 30 (tuổi)

Tuổi của con hiện ni là: 30 : 6 = 5 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là : 5 x 7 = 35 (tuổi)

Bài toán 2:Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi bé và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Phân tích:Bài toán này đặt ra bố thời điểm không giống nhau (Trước đây 4 năm, hiện nay và sau đây 4 năm). Nhưng họ chỉ cần khai thác bài toán ở nhị thời điểm: Trước đây 4 năm cùng sau đây 4 năm nữa. Ta phải tính được khoảng giải pháp thời gian giữa nhị thời điểm này. Bài toán này có thể giải tương tự như câu hỏi 1.

Bài giải:

Trước đây 4 năm nếu tuổi con là 1 trong phần thì tuổi mẹ là 6 phần như thế.

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là : 6 – 1 = 5 (phần)

Vậy tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của nhì mẹ bé là: 1 : 5 = 1/5

Sau 4 năm nữa, nếu tuổi con được chia thành 3 phần bằng nhau thì tuổi mẹ sẽ gồm 8 phần như thế.

Hiệu số tuổi của hai mẹ bé là: 8 – 3 = 5 (phần)

Vậy sau 4 năm nữa tỉ số giữa tuổi nhỏ và hiệu số tuổi của hai mẹ nhỏ là: 3 : 5 = 3/5

Vì hiệu số tuổi của nhì mẹ nhỏ là không thay đổi đề xuất ta bao gồm thể so sánh tuổi con trước đây 4 năm và tuổi nhỏ sau đây 4 năm. Ta gồm tuổi bé sau 4 năm nữa gấp 3 lần tuổi bé trước đây 4 năm cùng tuổi con sau 4 năm nữa hơn tuổi con trước đây 4 năm là: 4 + 4 = 8 (tuổi).

Ta bao gồm sơ đồ tuổi nhỏ ở nhị thời điểm:

Trước đây 4 năm: |——-| 8

Sau đây 4 năm: |——-|——-|——-|?

Tuổi nhỏ trước đây 4 năm là: 8 : (3 – 1) = 4 (tuổi)

Tuổi mẹ trước đây 4 năm là: 4 x 6 = 24 (tuổi)

Tuổi bé hiện ni là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 24 + 4 = 28 (tuổi)

Đáp số: Con: 8 tuổi; Mẹ: 28 tuổi

Chú ý:Để vận dụng tốt thủ thuật giải toán này, các trò cần nắm vững kiến thức về tỉ số và đại lượng ko đổi đối với câu hỏi tính tuổi. Những trò có thể giải quyết được nhiều việc khó của dạng toán tính tuổi bằng thủ thuật này đấy.

Ngoài ra với toán cải thiện lớp 5 các em gồm thể giải như sau:

Tuổi nhỏ trước đây 4 năm bằng: 1 : (6 – 1) = 1/5 (hiệu số tuổi 2 mẹ con)

Tuổi bé trước sau 4 năm bằng: 3 : (8 – 3) = 3/5 (hiệu số tuổi 2 mẹ con)

Khi đó 4 + 4 = 8 năm ứng với: 3/5 – 1 tháng 5 = 2/5 (hiệu số tuổi 2 mẹ con)

=> Hiệu số tuổi 2 mẹ bé là: 8 : 2/5 = trăng tròn (tuổi)

Tuổi của con trước đây 4 năm là: đôi mươi : 5 = 4 (tuổi)

Tuổi của bé hiện ni là: 4 + 4 = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện ni là: 8 + đôi mươi = 28 (tuổi)

CÁC BÀI TOÁN MẪU

Bài 1:Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số giữa tuổi anh cùng tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 2:Trước đây 2 năm, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi bố cùng tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 3:Trước đây 4 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi bé và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi con cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Bài 1:Hiện nay, nếu coi tuổi em là một trong những phần thì tuổi của anh là 3 phần như thế.

Hiệu số tuổi của hai anh em là: 3 – 1 = 2 (phần)

Tỉ số giữa tuổi em và hiệu số tuổi của hai anh em là: 1 : 2 = 1/2

Sau 14 năm nữa , tuổi em là 4 phần thì tuổi anh là 5 phần.

Sau 14 năm hiệu số tuổi của hai bằng hữu là: 5 – 4 = 1 (phần)

Sau 14 năm nữa tỉ số giữa tuổi em cùng hiệu số tuổi của hai bạn bè là: 4 : 1 = 4

Vì hiệu số tuổi của hai đồng đội là không nắm đổi nên ta có thể so sánh về tỉ số giữa tuổi của em hiện nay cùng tuổi của em sau 14 năm nữa.

Tuổi của em hiện nay bằng 50% hiệu số tuổi giữa nhì anh em

Tuổi của em 14 năm nữa bằng 4 lần hiệu số tuổi giữa nhị anh em

Vậy sau 14 năm nữa tuổi em sẽ gấp: 4 : 50% = 8 lần tuổi em hiện nay.

Tuổi em 14 năm nữa hơn tuổi của em hiện ni là 14 tuổi.

Tuổi em hiện ni là: 14 : (8 – 1) = 2 (tuổi)

Tuổi của anh hiện nay là: 2 x 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: em: 2 tuổi, anh : 6 tuổi

Bài 2:Trước đây 2 năm, nếu coi tuổi An là 1 trong phần thì tuổi của bố là 4 phần như thế.

Hiệu số tuổi của bố và An là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tỉ số giữa tuổi An với hiệu số tuổi của bố và An là: 1 : 3= 1/3

Sau 10 năm nữa, tuổi An là 5 phần thì tuổi của bố là 11 phần.

Sau 10 năm hiệu số tuổi của bố với An là: 11 – 5= 6 (phần)

Sau 10 năm nữa tỉ số giữa tuổi An với hiệu số tuổi của bố và An là: 5 : 6 = 5/6

Vì hiệu giữa tuổi bố cùng tuổi An không núm đổi đề xuất ta gồm thể đối chiếu về tỉ số giữa tuổi của An trước đây 2 năm cùng tuổi của An sau 10 năm nữa.

Tuổi của An hiện nay bằng 1/3 hay 2/6 hiệu số tuổi giữa bố với An

Tuổi của An 10 năm nữa bằng 5/6 lần hiệu số tuổi giữa bố cùng An

Vậy trước đây 2 năm tuổi của An là 2 phần thì tuổi của An sau đây 10 năm nữa là 5 phần

Tuổi An 10 năm nữa hơn tuổi của An trước đây 2 năm là:

10 + 2 = 12 (tuổi)

Tuổi An hiện ni là:

12 : (5 – 2 ) 2 + 2= 10 (tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là:

(10 – 2) 4 + 2 = 34 (tuổi)

Đáp số: An: 10 tuổi, bố : 34 tuổi

Bài 3:Trước đây 4 năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi nhỏ và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố.

Vậy tuổi ông gấp 7 2 = 14 lần tuổi cháu.

Trước đây 4 năm nếu coi tuổi cháu là một trong phần thì tuổi ông là 14 phần

Trước đây 4 năm hiệu giữa tuổi ông cùng tuổi cháu là: 14 – 1 = 13 (phần)

Trước đây 3 năm tỉ số giữa tuổi cháu và hiệu số tuổi ông và tuổi cháu là: 1 : 13 = 1/13

Sau đây 4 năm nếu coi tuổi của con cháu là 3 phần thì tuổi của ông là 16 phần.

Sau đây 4 năm hiệu số tuổi giữa ông và con cháu là: 16 – 3 = 13 (phần)

Tỉ số giữa tuổi của cháu và hiệu số tuổi của ông và con cháu là: 3 : 13 = 3/13

Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu là không núm đổi nên ta gồm thể đối chiếu tuổi của cháu trước đây 4 năm cùng tuổi của con cháu sau đây 4 năm.

Tuổi của con cháu trước đây 4 năm bằng 1/13 hiệu số tuổi của nhì ông cháu

Tuổi của con cháu sau đây 4 năm bằng 3/13 hiệu số tuổi của nhì ông cháu

Vậy tuổi của cháu sau đây 4 năm gấp 3 lần tuổi của con cháu trước đây 4 năm.

Tuổi của con cháu sau đây 4 năm hơn tuổi của cháu trước đây 4 năm là: 4 + 4 = 8 ( tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là: 8 : ( 3 – 1 ) + 4 = 8 ( tuổi)

Tuổi của bố hiện ni là: ( 8 – 4 ) 7 + 4 = 32 ( tuổi)

Tuổi của ông hiện ni là: (32 – 4) 2 + 4 = 60 ( tuổi)

Đáp số: cháu: 8 tuổi; bố: 32 tuổi, ông: 60 tuổi.

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. đến BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 1.Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai mẹ là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của hai chị em hiện thời là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện nay là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của hai cô cháu bây giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ bộc lộ tuổi cô và con cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu hiện giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bởi tuổi chị hiện thời thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Review nước uống nhiều nước trị mụn, review nước uống trị mụn

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không đổi khác theo thời gian nên ta có sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị bây chừ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi anh và em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không biến đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta gồm sơ đồ biểu hiện tuổi của hai người mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. cần gỉai một việc phụ để tìm hiệu số tuổi của nhì người.

Cách giải:

Trước hết, ta đề xuất giải việc phụ nhằm tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau kia giải như nhiều loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi người mẹ gấp 7 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi của hai chị em con dịp đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ trang bị tuổi của hai chị em con từ thời điểm cách đây 8 năm:

*

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không đổi khác theo thời hạn nên theo đề bài ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi người mẹ và tuổi nhỏ khi chị em gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi nhỏ khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời khắc khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện thời thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không chuyển đổi theo thời gian nên ta tất cả sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh đôi mươi tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ vương gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ vật dụng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp gấp đôi tuổi bé hiện nay.

Tuổi con bây giờ là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: con 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô hơn tổng số tuổi của nhì cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta có sơ vật dụng sau:

*

Nhìn vào sơ vật dụng ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để đưa bài toán về tính chất tuổi với những số trường đoản cú nhiên, tiếp nối ta áp dụng các phương thức đã trình diễn ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện nay là một trong những phần thì tuổi ông hiện giờ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm kia là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông con cháu không đổi khác theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu hiện thời bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện thời gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta có sơ đồ sau:

*

Tuổi cháu hiện giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện thời là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em bây chừ thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bởi tuổi con cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây chừ thì tổng cộng tuổi của nhì cô cháu bởi 96 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi bà bầu hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bằng tuổi mẹ hiện giờ thì tổng cộng tuổi của hai mẹ con bằng 79 tuổi. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi cùng kém cha 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Toàn bô tuổi của hai bà bầu con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bởi tuổi em bây giờ thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện tại nay.

Bài 7.Trước trên đây 5 năm tuổi ba chị em con cùng lại bằng 58 tuổi. Dưới đây 5 năm chị em hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà cấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm trước tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống cho 100 tuổi để thấy cháu bà thành đạt !”. Bạn hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà và cháu đông đảo là số tự nhiên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.