Những Quy Chế Tuyển Sinh Công An 2016 /tt, Những Quy Định Mới Trong Tuyển Sinh Cand 2016

Thông tứ 15/2016/TT-BCA lý lẽ tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân nguyên lý về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh tuyển sinh vào những trường CAND, quy trình, giấy tờ thủ tục hồ sơ với phân công nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

Bạn đang xem: Quy chế tuyển sinh công an 2016

 

1. Tuyển sinh đào tạo sau đh vào các trường CAND

Đối tượng tuyển chọn sinh huấn luyện và giảng dạy tiến sĩ được Thông tư số 15 cách thức như sau:

- Giảng viên, giáo viên, cán bộ thống trị giáo dục trong những trường Công an nhân dân;

- Cán bộ là lãnh đạo cấp cho phòng và tương tự trở lên thuộc Công an những đơn vị, địa phương;

- các chức danh yêu cầu công tác làm việc phải có trình độ chuyên môn tiến sĩ.

2. Tuyển sinh đào tạo đại học tập cao đẳng vào các trường Công an nhân dân

Điều kiện đăng ký dự tuyển huấn luyện đại học, cđ chính quy

Các đối tượng người sử dụng tại Khoản 1 Điều 6 Thông bốn 15/2016 cỗ Công an trước lúc làm hồ nước sơ đk dự tuyển cần qua sơ tuyển đảm bảo an toàn các đk tại Khoản 2 Điều 6 Thông tứ số 15 năm 2016:

Về chuyên môn văn hóa:

- tốt nghiệp thpt theo hiệ tượng giáo dục thiết yếu quy hoặc giáo dục thường xuyên. Đối với người giỏi nghiệp trung cấp nhưng chưa tồn tại bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông phải học cùng được công nhận kết thúc các môn văn hóa trong chương trình giáo dục đào tạo THPT theo quy định của bộ Giáo dục;

- Đối với đối tượng tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tứ 15/2016/TT-BCA một trong những năm học thpt đạt học lực từ trung bình trở lên (theo học bạ).

3. Tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trung cung cấp và các cấp học tập khác vào những trường Công an

Tuyển sinh huấn luyện và giảng dạy trung cấp chủ yếu quy đối với học viên tuyển mới

- Đối tượng xét tuyển: bao hàm các đối tượng đã dự tuyển vào đh chính quy tại các trường Công an nhân dân với có đk nguyện vọng xét tuyển vào huấn luyện và đào tạo trung cấp hệ chủ yếu quy tại các trường CAND.

- Điểm xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy và nguyện vọng đk xét tuyển trung cấp cho Công an nhân dân, những trường xây dựng cách thực hiện điểm trúng tuyển trung cấp cho theo hiệ tượng lấy điểm theo từng khối xét tuyển cùng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng người dùng (cả điểm ưu tiên theo điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tứ số 15/2016/BCA giả dụ có) để xét điểm trường đoản cú cao xuống cho đủ chỉ tiêu bộ giao mang đến từng trường. Điểm trúng tuyển ko thấp hơn ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào trung cung cấp theo lý lẽ hằng năm của bộ Công an.

Tuyển sinh vào huấn luyện và đào tạo trung cấp bao gồm quy hoàn thành trước tháng 11 của năm tuyển chọn sinh.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 15/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; luật pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ hình thức Công an dân chúng ngày 27 mon 11 năm 2014;

Căn cứ
Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của thiết yếu phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thiết yếu trị Công an nhân dân;

Bộ trưởng bộ Công an phát hành Thông tư qui định về tuyểnsinh vào các trường Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này chính sách về nguyên tắc,đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ cùng phân công nhiệm vụ trong công tác làm việc tuyển sinh vào các học viện, ngôi trường đại học, trườngcao đẳng, ngôi trường trung cấp, trườngvăn hóa Công an quần chúng (sau trên đây gọi chung là những trường
Công an nhân dân).

2. Đối tượng ápdụng

a) những trường Công an nhân dân. Tổng cục, cỗ Tư lệnh, đơnvị trực thuộc Bộ, Công an, công an phòng cháy và chữa trị cháy tỉnh, tp trực thuộc tw (sau phía trên gọichung là Công an những đơn vị, địa phương) được giao nhiệm vụthực hiện công tác làm việc tuyển sinh vào Công an nhân dân; thísinh đk dự tuyển (bao bao gồm thi tuyển cùng xét tuyển) vào các cấp học, trình độ chuyên môn đào tạotại những trường Công an nhân dân.

b) những cơ quan, đơn vị chức năng và cá nhânngoài lực lượng Công an gồm chỉ tiêuđược dự tuyển vào huấn luyện và đào tạo tại những trường Công an nhân dânthực hiện tại theo cách thức của Thông tứ này.

c) việc tuyển sinh vào huấn luyện và đào tạo tạicác trường Công an nhân dân so với người quốc tế có dụng cụ riêng.

Điều 2. Lý lẽ tuyển sinhvào những trường Công an nhân dân

1. Tuyển chọn sinhvào các trường Công an nhân dân phải địa thế căn cứ vào quy định tuyểnsinh hiện nay hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, các quy định, phía dẫn của bộ Công an;yêu mong công tác, võ thuật và thiết kế lực lượng Công an nhân dân; đính thêm quy hoạch cán cỗ với quy hướng đào tạođáp ứng yêu thương cầu trình độ theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghiệp vụ của từng cán bộ đang hoặc sẽđảm nhấn sau khi tốt nghiệp;bảo đảm chất lượng, số lượng; thực hiệndân chủ, công bằng, công khai và minh bạch.

2. Tuyển sinh vào những trường Công annhân dân được thực hiện trên cơ sở kết hợp kiểm tra giữa tiêu chuẩnchính trị, phẩm hóa học đạo đức, học lực, mức độ khỏe, năng khiếucủa fan dự tuyểntheo lao lý riêng của bộ Công an với tác dụng thi tuyển,cử tuyển, xét tuyển theo quy định tuyểnsinh của Bộ giáo dục và Đào chế tạo và quy định của cục Côngan.

Điều 3. Tỷ lệ tuyển sinh đối vớinữ

Chỉ tiêu tuyển mớinữ vào các trường Công an quần chúng chiếm xác suất 10% đối vớicác ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy; chiếm tỷ lệ 15%đối với các ngành chính trị, kỹ thuật, hậu cần, nước ngoài ngữtrên tổng chỉtiêu giảng dạy của từng ngành học với từng trường; không hạn chế tỷlệ phái nữ sơ tuyển chọn và đk dự tuyển vào những trường Công annhân dân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Mục 1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠIHỌC

Điều 4. Tuyểnsinh đào tạo tiến sĩ

1. Đối tượng, điềukiện đk dự tuyển

a) Đối tượng: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trongcác trường Công an nhân dân; cán bộ là lãnh đạo cung cấp phòng và tương đương trở lên nằm trong Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh yêu thương cầu công tác làm việc phải có trình độ tiến sĩ.

b) Điều kiện đk dự tuyển: ngoài các quy định về điều kiệnđăng cam kết dự tuyển theo quy chế đào tạo chuyên môn tiến sĩ hiện hành của
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, người dự tuyểnphải có bằng thạc sĩ đúng chuyênngành hoặc siêng ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo và giảng dạy ở trình độ chuyên môn tiến sĩ; ko quá50 tuổi. Đối với các trường hợp có bằng giỏi nghiệp đại họcloại tốt đúng chuyên ngành hoặc chăm ngành cân xứng với chăm ngành đào tạo và giảng dạy ở trình độ chuyên môn tiến sĩ rất có thể đăng kýdự tuyển tiến sỹ tại các trường Công an nhân dân với Thủtrưởng cơ sở đào tạophải thi công nội dung, chương trình đào tạo report Tổng cục thiết yếu trị Công annhân dân phê duyệt trước lúc tổ chức xét tuyển.

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh: thực hiện theo quy định đào tạo chuyên môn tiến sĩ hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào sản xuất và hướng dẫn của cục Công an.

Điều 5. Tuyển sinh giảng dạy thạcsĩ

1. Đối tượng, điều kiện đăng cam kết dự thi

a) Đối tượng: Giảng viên, giáo viên,cán bộ làm chủ giáo dục trong số trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danhchuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu và phân tích khoa học thuộc ban ngành Bộ; chỉ đạo cấp nhóm và tương đương trở lên nằm trong Công an các đơn vị, địa phương.

b) Điều kiện đk dự thi: Thực hiệntheo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ hiệnhành của Bộ giáo dục và Đào chế tác và đảm bảo yêu cầu sau:

- Về văn bằng:Có bằng giỏi nghiệp đh ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chăm ngành đàotạo ở trình độ chuyên môn thạc sĩ; trường phù hợp tốtnghiệp đại học ngành gần, ngành không giống với ngành, chuyên ngành tham gia dự thi đào tạo chuyên môn thạc sĩ thực hiệntheo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào chế tác và khuyên bảo của Bộ
Công an.

- Về thời giancông tác với độ tuổi: người dự tuyển đề xuất có ít nhất 24 (hai bốn) mon công tác thực tiễn trởlên (kể từ thời điểm ngày cấpbằng giỏi nghiệp đến ngày dự thi);không quá 45 tuổi. Riêng đối với giáoviên, cán bộ làm chủ giáo dục các trường Công an nhân dânphải có tối thiểu 12 thángcông tác thực tiễn trở lên (kể từ thời điểm ngày cấp bằng giỏi nghiệp mang đến ngày dựthi).

2. Đối tượng và chế độ ưu tiên, những trường hợp miễn thituyển sinh tiến hành theo quy định đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩhiện hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác và chỉ dẫn của Bộ
Công an.

3. Thời hạn và bề ngoài tuyển sinh:Thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra và hướng dẫn của bộ Công an.

Mục 2. TUYỂNSINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

Điều 6. Tuyển sinh đào tạo và huấn luyện đạihọc, cđ chính quy

1. Đối tượng

a) Cán bộ, chiến sĩ Công an trongbiên chế, có nhu cầu học tập cải thiện trình độ, được Côngan solo vị, địa phương cử đi dự tuyển;

b) Công dân thực hiện nghĩa vụ thamgia Công an quần chúng. # có thời hạn công tác từ đầy đủ 24 thángtrở lên tính mang đến tháng dự tuyển, cónguyện vọng cùng được
Công an những đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

c) học viên có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển,là Đảng viên Đảng cùng sản Việt Namhoặc Đoàn viên Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh;

d) Công dân chấm dứt thực hiện nhiệm vụ tham tối ưu an nhân dân hoặc trả thànhthực hiện nghĩa vụ quân sự vào Quân đội quần chúng trong thời gian không thực sự 12tháng, kể từ ngày có ra quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

2. Điều kiện đk dự tuyển

Các đối tượng người sử dụng quy định tại khoản 1 Điềunày trước lúc làm hồ sơ đk dự tuyển buộc phải qua sơ tuyển bảo đảm các đk sau:

a) Về trình độ văn hóa:

- xuất sắc nghiệp trung học phổthông theo bề ngoài giáo dục thiết yếu quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên. Đối cùng với người xuất sắc nghiệp trung cung cấp nhưng chưa xuất hiện bằng tốt nghiệp trung học tập phổ thông cần học với được công nhận xong xuôi các môn văn hóa truyền thống trong chươngtrình giáo dục trung học tập phổ thôngtheo phép tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Đối với đối tượngquy định trên điểm c khoản 1 Điều nàytrong trong thời điểm học trung học phổ thông tỏ học lực từtrung bình trở lên (theo kết luận học bạ).

b) Về độ tuổi:

- Đối với cán bộ,chiến sĩ Công an trong biên chế, không thật 30 tuổi (tính mang đến năm dự tuyển);

- Đối với học tập sinh, không thực sự 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc bản địa thiểusố không thực sự 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

c) Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất bao gồm trị:

- Về tiêu chuẩn đạo đức: Đối tượng biện pháp tại điểm a khoản 1 Điềunày ko trong thời hạn chấp hành kỷ lao lý từ khiển trách trở lên trên hoặc không trong thời hạn chờ xétkỷ luật; đối tượng người sử dụng quy định tại điểmc khoản 1 Điều này trong số những năm học trung học tập phổthông, trung cấp cho đạt hạnh kiểm từ nhiều loại khá trở lên; không kết hôn, chưa có con (con đẻ).

Đối với công dân đang thực hiện nghĩavụ tham gia công an quần chúng hoặc đang hoànthành tiến hành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự vào quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ, hàngnăm đều dứt nhiệm vụ trở lên, không phạm luật kỷ luậttừ nấc khiển trách trở lên.

- Về phẩm chấtchính trị: bảo đảm an toàn theo quy định của cục Công an về tuyển ngườivào lực lượng Công an nhân dân.

d) Về tiêu chuẩnsức khỏe: không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân nặng đối; không có dị hình, dị dạng; đối vớinam có độ cao từ 1,64 m trở lên và trọng lượng từ 48 kilogam trởlên; so với nữ bao gồm chiềucao trường đoản cú 1,58 m trở lên trên và trọng lượng từ 45 kilogam trở lên; so với học sinh nằm trong vùng KV1 (bao gồm học viên hưởng chính sách ưu tiên vào tuyển sinh theo KV1 hoặc học viên có HKTT 05 nămtại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được lùi về 02 centimet về chiềucao và 02 kg cân nặng nặng. Đối với công dân sẽ hoặc đã xong thực hiện nghĩa vụ tham tối ưu an nhân dân, dứt thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược trong Quân nhóm nhân dân, chiều cao, cân nặng thực hiện theoquy định hiện hành về khám sức khỏe đểtuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ thamgia Công an nhân dân. Trong trường vừa lòng Công an các đơn vị,địa phương bao gồm yêu ước tuyển về chiềucao, khối lượng cao hơn giải pháp chung phải report Bộ trưởng quyết định.

3. Đăng ký kết dự tuyển: trong thời hạn đăngký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đk dự tuyển chọn vào 01 (một) khối, 01 (một)ngành học tập ở 01 (một) học viện hoặc trường đại học và 01 (một) trường cao đẳng Công an nhân dân. Việc tổ chức dự tuyển chọn vào từngngành học ở từng trường được thực hiệntheo luật của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và của bộ Công an.

4. Điểm xét tuyển:

a) tiến hành theo công cụ của Bộ
Giáo dục cùng Đào sản xuất và cỗ Công an. Trường hợp phương ánxét tuyển thừa quá chỉ tiêu hoặc chưahợp lý về tỷ lệ điểm xét tuyển chọn giữacác khối, ngành học tập và vấn đề xét tuyển gửi đào tạo và huấn luyện tại cáctrường bên cạnh ngành (đối với các trường bao gồm chi tiêu) thìphải report Bộ (qua Tổng cục chủ yếu trị Côngan nhân dân) đó quyết định.

b) Trên các đại lý chỉ tiêu bộ Công an giao, các trường cao đẳng căn cứ công dụng điểm của thí sinh đk xét tuyển đại học Công an cùng nguyện vọng của thí sinh đk xét tuyển vào cđ để đề xuất phương án điểm xét tuyển.

5. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển thực hiện theo lý lẽ tuyển sinh hiện tại hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạovà trả lời tuyển sinh của bộ Công an.

Điều 7. Tuyển chọn sinh đào tạo đạihọc, cao đẳng bề ngoài vừa làm vừa học

1. Đối tượng, đk đăng cam kết dự tuyển

a) Đối tượng:

- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biênchế có thời hạn công tác từ đầy đủ 24 mon trở lên, tính đến thời hạn dự thi (không tính thờigian đi học, thời hạn thực hiện nhiệm vụ tham tối ưu annhân dân). Riêng so với công dân kết thúc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an dân chúng được tuyển lại chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp cho (trong hoặc ngoại trừ ngành) ko thuộc đối tượng người sử dụng đăng ký kết dự tuyển chọn đại học, cao đẳng vừa có tác dụng vừa học.

- Đối tượng thuộc diện miễn thi và ưu tiên xét tuyển: tiến hành theo quy chế tuyển sinh đh và cao đẳng hìnhthức vừa làm cho vừa học hiện tại hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo và phía dẫn của bộ Công an.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Về trình độ vănhóa: tốt nghiệp trung học rộng rãi theohình thức giáo dục chính quy hoặcgiáo dục thường xuyên xuyên.Đối cùng với người tốt nghiệp trung cấpnhưng chưa có bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông đề nghị học và được công nhậnhoàn thành những môn văn hóa trong chương trình giáo dụctrung học càng nhiều theo chính sách của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

- Về độ tuổi:Cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế, không thật 45 tuổi tính đến năm dự thi;

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: trong 02 năm công tác liền cùng với năm dự tuyển đều ngừng nhiệm vụ trở lên;không trong thời gian chấp hành kỷ nguyên lý từ hiệ tượng khiển trách trở lên hoặc ko trong thời hạn chờ xét kỷ luật.

2. Thi tuyển chọn sinh: Khối thi, thờigian tổ chức thi thực hiện theo quy chếtuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa có tác dụng vừa học của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra và phía dẫn của bộ Công an.

3. Điểm xét tuyển: việc xét tuyển chọn đượcthực hiện tại theo điểm trúng tuyển chọn trên hình thức lấy điểm thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng người tiêu dùng (nếu có) xét tuyển điểm trường đoản cú cao xuống thấp cho đủ chỉtiêu giảng dạy đã ban hành.

Điều 8. Tuyển sinh huấn luyện và đào tạo liênthông trình độ chuyên môn đại học

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dựtuyển

a) Đối tượng: Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế đã gồm bằng giỏi nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng thuộc ngành, chuyên ngành cân xứng vớingành, chuyên ngành huấn luyện và đào tạo trìnhđộ đại học, có nguyện vọng cùng được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự thi.

b) Điều kiện đk dự tuyển

- Đối cùng với đào tạoliên thông trình độ chuyên môn đại học: cán bộ, chiến sĩ có thời hạn công tác đầy đủ 24tháng tính tự thời gian giỏi nghiệp đến thời hạn dự thi. Riêng các trường hợp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng loại giỏi có đầy đủ 12 tháng công tác làm việc tính tự thời gian giỏi nghiệp đến thời hạn dự thi hoàn toàn có thể đăngký dự tuyển.

- Đối với cán bộ, chiến sĩ có bằng tốtnghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khác ngành, chăm ngànhđào tạo đề xuất học bổ sung cập nhật khối lượng kiếnthức tương xứng với trình độ chuyên môn thuộc ngành, chuyên ngành huấn luyện và giảng dạy liên thông theoquy định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo và khuyên bảo của Bộ
Công an trước lúc dự tuyển. Khối lượngkiến thức đề nghị học bổ sung cập nhật do cơ sở đào tạo xây dựng, báo cáo Bộ (qua Tổng cục bao gồm trị Côngan nhân dân) phê duyệt.

- Về độ tuổi:cán bộ, chiến sỹ Công an không thực sự 45tuổi (tính đến năm dự thi).

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: vào 02 (hai) năm công tác liềnvới năm dự tuyển chọn đều dứt nhiệm vụ trở lên, khôngtrong thời gian chấp hành kỷ vẻ ngoài từ hình thức khiển trách trở lên trên hoặc ko trong thời hạn chờ xétkỷ luật.

2. Thi tuyển

a) tuyển sinh liên thông trình độtrung cấp cho lên đại học và trình độ cao đẳng lên đại học Công an nhân dân, tổ chức triển khai thi tuyển chọn 03 (ba) môn:

- những trường khối nhiệm vụ an ninh,cảnh sát: bao gồm trị, qui định Hình sự, kỹ năng và kiến thức ngành.

- những trường khối phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật, hậu cần: Toán, Lý, loài kiến thứcngành.

b) thời hạn tuyển sinh: căn cứ vào kế hoạch, tiêu chí được giao, các cơ sở giảng dạy xây dựng kế hoạchtuyển sinh cụ thể đối với vẻ ngoài chính quy và hiệ tượng vừa có tác dụng vừa học; thời hạn thi tuyển sinh thực hiện theo quy chếtuyển sinh liên thông đại học, cđ của Bộ giáo dục đào tạo và
Đào tạo ra và phía dẫn của bộ Công an.

3. Điểm xét tuyển: tiến hành theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này,trong đó điểm về tối thiểu từng môn thi phảiđạt từ 05 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điều 9. Tuyển sinh đào tạo cấpbằng đh thứ nhì (Văn bằng hai)

1. Đối tượng vàđộ tuổi: Cán bộ, chiến sỹ Công antrong biên chế đã tốt nghiệp những trườngđại học tập trong hoặc ngoại trừ lực lượng Công an, mong muốn họctập để sở hữu bằng đh thứ nhì đáp ứngtheo tiêu chuẩn chức danh, tương xứng với ngành nghề, lĩnh vực công tác. Đối với các trường hợp giỏi nghiệp đh ngành ngoại trừ tuyển vào làm công tác nghiệp vụ Tình báo, An ninh, Cảnhsát trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có đưa ra quyết định tuyển dụng chính thức, Công an các đơn vị,địa phương cử đi dự tuyển chọn văn bằnghai tại những trường Công an nhân dân.

2. Thi tuyển: Thựchiện theo giải pháp của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất và hướng dẫn của cục Công an.

3. Điểm xét tuyển: thực hiện theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 8 của Thông bốn này.

Điều 10. Tuyển sinh đào tạo đạihọc, cao đẳng cử tuyển

1. Đối tượng vàvùng xét tuyển: học sinh các trường văn hóa Công an nhân dân xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông, khi tuyển vào trường văn hóa Công an quần chúng là người dân tộc bản địa thiểu số gồm hộ khẩu thường xuyên trú thuộc những xã tất cả điều kiệnkinh tế - buôn bản hội đặc trưng khó khăn theo lao lý hiện hành của bao gồm phủ,của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra và lý giải tuyển sinh hằng năm của bộ Côngan.

2. Xét tuyển: học sinh tốt nghiệptrung học càng nhiều lần một hằng năm, trong các số đó các năm học trung học rộng lớn xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực khá, riêng biệt năm lớp 12 điểm vừa phải từngmôn học đạt từ bỏ 6,0 (sáu) trở lên. Trường hợp các họcsinh đủ tiêu chuẩn chỉnh so với chỉ tiêu cử tuyển được Giao vào đại học, cao đẳng, những trường văn hóa Công an nhân dân căn cứ tổng điểm trung bình những môn của 03 (ba) năm trung học ít nhiều và điểm những môn thi xuất sắc nghiệptrung học ít nhiều lấy từ cao xuống thấp cho vừa khéo chỉ tiêu.

Mục 3. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNGCẤP VÀ CÁC CẤP HỌC KHÁC

Điều 11. Tuyển chọn sinh đào tạotrung cấp thiết yếu quy

1. Đối với học viên tuyển chọn mới

a) Đối tượng xét tuyển: bao hàm các đốitượng đang dự tuyển vào đại học chínhquy tại những trường Công an nhân dân và có đăng ký nguyện vọng xét tuyển chọn vào đào tạo và giảng dạy trungcấp hệ chủ yếu quy tại các trường Công an nhân dân.

- Trường hợp thuộc diện tuyển thẳng:

+ học tập sinh xuất sắc nghiệp trung học phổthông đủ tiêu chuẩn tuyển thẳng theo cách thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào đạovà quy định của cục Công an, đạt yêu ước về sơ tuyển với bảođảm các tiêu chuẩn chỉnh về tuyển fan vào lực lượng Công annhân dân theo quy định của cục Công an;

+ học viên tạicác trường văn hóa Công an nhân dân, đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông không đủ tiêu chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vào đào tạo và huấn luyện đại học, cao đẳng cử tuyển chọn (trừ học sinh hệ dân sự tại các trường Vănhóa Công an nhân dân).

- Trườnghợp ưu tiên xét tuyển: con liệt sỹ, thương binh Công an quần chúng (tỷ lệthương tật trường đoản cú 81% trở lên); con nhân vật lực lượng vũ trang,Anh hùng Lao cồn trong Công an nhân dân vẫn dự tuyển chọn đại học
Công an nhân dân, có điểm xét tuyển chọn đạtngưỡng đảm bảochất lượng đầu vào trung cấp cho theo quy định của cục Công anvà không tồn tại điểm liệt.

b) Điểm ưu tiên: cùng với vấn đề thựchiện theo luật của Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Công an quy định đối tượng người dùng đượccộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển chọn như sau:

- cùng 2,0 (hai)điểm cho bé đẻ của cán bộ Công an trongbiên chế (đang công tác, vẫn nghỉ hưu); nhân viên hợp đồng lao đụng không xác minh thời hạn trong Công an nhân dân với cán bộ
Công an đã nghỉ mất sức, đưa ngành, giải ngũ hoặc vẫn từ trần nhưng có thời gian công tác thường xuyên trongngành Công an từ bỏ 15 năm trở lên.

- cộng 1,0 (một) điểm so với con đẻ của trưởng, phó trưởng Công an xã vẫn công tác, của trường, phótrưởng Công an xã vẫn nghỉ hưu, từ trần,chuyển công tác làm việc nhưng có thời hạn công tác thường xuyên tronglực lượng Công an làng mạc từ 15 năm trở lên. Thủ trưởng,giám đốc Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tính đúng chuẩn củađối tượng này.

Trường hợp nhỏ đẻ của cán cỗ Công an đã trở nên xử lý hình sự, buộc thôi việc,tước danh hiệu Công an quần chúng không được vận dụng hưởng điểm ưu tiên cách thức tại Điểm này.

c) Điểm xét tuyển: địa thế căn cứ điểmxét tuyển đại học, cđ chính quy và nguyện vọng đăng ký xét tuyển trung cấp Côngan quần chúng. # của thísinh, những trường xây dựng cách thực hiện điểm trúng tuyển trung cấp cho theo hình thức lấy điểm theo từng khối xét tuyển cộng điểm ưu tiên theo quanh vùng và đốitượng (cả điểm ưu tiên theo phép tắc tại điểm b Khoản nàynếu có) nhằm xét điểmtừ cao xuống cho vừa khéo chỉ tiêu bộ giaocho từng trường. Điểm trúng tuyển khôngthấp hơn ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào trung cấp theoquy định hằng năm của bộ Công an.

Tuyển sinh vào đàotạo trung cấp bao gồm quy xong xuôi trước tháng 11 củanăm tuyển sinh.

Xem thêm: Hình ảnh máy tính casio chính hãng, giá tốt tháng 5/2023, máy tính bỏ túi casio fx

2. Đối cùng với cán bộ, chiến sĩ Công antrong biên chế

a) Đối tượng, điều kiện xét tuyển:Cán bộ, chiến sĩ Công an đã giỏi nghiệptrung học ít nhiều theo vẻ ngoài giáo dục chính quy hoặc giáo dục đào tạo thườngxuyên, trung cấp. Đối vớingười tốt nghiệp trung cấp nhưng không cóbằng tốt nghiệp trung học tập phổ thông bắt buộc họcvà được công nhận kết thúc các môn văn hóa truyền thống trong chương trình giáo dục đào tạo trung học đa dạng theo luật pháp của Bộ giáo dục và Đào tạo; vào 02 (hai) nămcông tác (kể cảthời gian triển khai nghĩa vụ tham gia công an nhân dân) ngay lập tức với năm xét tuyển đều ngừng nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ cách thức từ vẻ ngoài khiển trách trở lên trên hoặc ko trong thời gian chờ xét kỷ luật; không thật 35 tuổi tính mang đến năm xét tuyển.Riêng cán bộ công tác trong nghành nghề dịch vụ khoa học tập kỹ thuật (văn thư, y, dược, láixe...) mong muốn đào tạo ra trung cấpnghiệp vụ Công an buộc phải có tối thiểu 10 năm công tác mới xét cử đi đào tạo.

b) Xét tuyển: Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, Công an những đơn vị, địa phương xét chọn, giữ hộ danhsách cán bộ đến lớp về các trường trung cung cấp thẩm định,chiêu sinh, nhập học tập và report về Tổng cục chính trị Công an quần chúng để theo dõi và quan sát thực hiện.

Điều 12. Tuyển sinh đào tạovăn hóa nhỏ tuổi

1. Học sinh là người dân tộc thiểu số

a) Đối tượng: học sinh là người dân tộcthiểu số gồm hộ khẩu hay trú từ bỏ 05 năm trở lên (tính đến tháng 7 của năm tuyển sinh) tại những xã tất cả điều kiện kinh tế tài chính xã hội đặcbiệt trở ngại theo cơ chế của chính phủ.

b) Điều kiện, số lượng tuyển chọn: đãtốt nghiệp trung học đại lý (hết lớp 9), trong các số đó các năm học tập trung học đại lý đạt học tập lực từ vừa đủ trở lên, hạnh kiểm từ tương đối trởlên; phải biết sử dụng tiếng dân tộc của mình; có đủ tiêu chuẩn chỉnh về bao gồm trị, đạo đức;thể hình cân đối, không mắc dịch kinhniên, mãn tính; có tác dụng phát triển bình thường về thể lực với trí lực; cao 1,50 m trở lên so với nam với 1,48 m trở lên đối với nữ; dưới 17 tuổi.

Số lượng nữ thuộc đối tượng người dùng trên do
Giám đốc Công an thức giấc quyết định, tuy vậy không vượt vượt 15%tổng chỉ tiêu phân chia hàng năm cho
Công an địa phương. Không tuyển 02 (hai) học viên trong 01 (một) gia đình vàtrong thời hạn 03 năm không tuyển thừa 05 (năm) học viên trong 01 (một) xã.

c) Xét tuyển: trên các đại lý chỉ tiêu đã được phân bổ, Công an những địa phương tổ chức tuyển chọn, gửihồ sơ và list về trường. Các trường Vănhóa Công an nhân dân kiểm soát tiêu chuẩntuyển sinh, báo cáo danh sách về Tổng cục
Chính trị Công an quần chúng. # phê duyệt trước khi tổchức chiêu sinh, nhập học.

2. Các đối tượng người dùng khác: nhỏ liệt sỹ,thương binh Công an dân chúng (tỷ lệ yêu mến tật từ 81% trở lên); có đủ tiêu chuẩnvề thiết yếu trị, đạo đức; thể hình cân nặng đối, ko mắc bệnhkinh niên, mãn tính; có khả năng pháttriển thông thường về thể lực với trí lực; cao 1,50m trởlên so với nam cùng 1,48m trở lên so với nữ, dưới 17 tuổi; vẫn tốtnghiệp trung học cơ sở,các năm học tập trung học cơ sở có hạnh kiểm khá trở lên nếu có nguyện vọng, được Công an các đơn vị, địaphương xét duyệt, ý kiến đề xuất được xét tuyển trực tiếp vào các trường
Văn hóa Công annhân dân.

Tuyển sinh vào giảng dạy văn hóatại các trường văn hóa truyền thống Công an nhân dân kết thúc trước ngày 15tháng 8 của năm tuyển sinh.

Mục 4. HỒ SƠ TUYỂN SINH

Điều 13. Hồ sơ đăng ký dự thivà làm hồ sơ tuyển sinh

1. Hồ nước sơ đăng ký dự thi và làm hồ sơ tuyển sinh vào đàotạo đại học, cao đẳng, trung cung cấp hệ chính quy theo mức sử dụng của Bộ giáo dục và
Đào chế tác và chủng loại hồ sơ do cỗ Công an thống nhất thực hiện trong các trường Côngan nhân dân.

2. Hồ nước sơ đk dự tuyển chọn các loại hình đào tạokhác thực hiện theo chế độ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo và chủng loại hồ sơ của Bộ
Công an thực hiện thống nhất trong những trường Công an nhân dân.

Điều 14. Hồ sơ nhập học tập vào cácloại hình đào tạo

1. Đối với học viên tuyển mới, hồ nước sơnhập học tập bao gồm:

a) Đơn xin tự nguyện vào ngành Côngan (theo mẫu mã của Bộ
Công an);

b) phiên bản lý định kỳ tựkhai (theo mẫu của bộ Công an) có xác nhận của Ủyban nhân dân và Công an xã, phường, thị trấn;

c) bản thẩm tra lý định kỳ (theo mẫu của cục Công an);

d) Giấy triệu chứng nhận sức khỏe (theo quy định của cục Công an);

đ) Giấy khai sinh;

e) Hộ khẩu thường trú;

g) học tập bạ cùng bằngtốt nghiệp trung học tập phổ thông, giấy xác thực đã hoànthành các môn văn hóa truyền thống trong chương trình giáo dục đào tạo trung họcphổ thông đốivới người xuất sắc nghiệp trung cung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệptrung học phổ thông, giấy bệnh nhận giỏi nghiệp trung họcphổ thông lâm thời thời so với người trúng tuyển ngay lập tức trong năm giỏi nghiệp (học sinh nhập họccác trường văn hóa Công an quần chúng. # phải có học bạ với bằng giỏi nghiệp trung học cơ sở);

h) Biên phiên bản xét phê chuẩn của Hội đồngtuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương;

i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

k) Giấy giới thiệusinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

l) Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường
Văn hóa);

m) Giấy báo nhập học tập của trường;

n) bản cam kết của thí sinh dự tuyển về tiêu chuẩn chính trị.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công antrong biên chế, học hành trung, hồ sơ nhập học tập bao gồm:

a) ra quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng, chủ tịch Công an những đơn vị, địa phương;

b) hồ nước sơ cội của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy reviews sinh hoạt Đoàn, Đảng(nếu có);

d) Giấy chuyểnlương, quân trang, bảo đảm xã hội (hoặc giấy xác nhậnchưa được cấp bảo đảm xã hội);

đ) Phiếu báo điểm thi (đối với những cấphọc có tổ chức thi tuyển);

e) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h) học bạ vàbằng tốt nghiệp trung học tập phổ thông.

3. Đối cùng với cán bộ, đồng chí Công antrong biên chế, học tập không tập trung, làm hồ sơ nhập học tập bao gồm:

a) đưa ra quyết định cử cán bộ đến lớp của Thủ trưởng, chủ tịch Công an những đơn vị, địaphương;

b) Phiếu báo điểmthi (đối với các cấp học tập có tổ chức thi tuyển);

c) Giấy báo nhập học của trường;

d) Giấy triệu chứng nhậnưu tiên (nếu có);

đ) học tập bạ cùng bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông;

e) Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng(trúng tuyển chọn liên thông); bằng giỏi nghiệp đh (trúngtuyển văn bởi hai).

Các sách vở và giấy tờ quyđịnh tại những điểm đ, e, g với i khoản 1, điểm g với h khoản 2, điểm d cùng e khoản 3 của Điều 14 Thông tư này là bạn dạng sao có chứng thực và đề nghị xuất trình bảnchính để đối chiếu lúc tới trường nhập học.

Mục 5. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆMTRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Điều 15. Nhiệm vụ của Tổngcục bao gồm trị Công an nhân dân

1. Giúp bộ trưởngchỉ đạo, phía dẫn thực hiện công tác tuyển sinh mặt hàng nămtheo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạovà nguyên lý của Thông bốn này; lãnh đạo cáctrưởng Công an nhân dân, Công an những đơn vị, địa phương giảiquyết những khiếu nại cùng những vụ việc phát sinh trong côngtác tuyển sinh.

2. Thanh tra, kiểm tra toàn diện các khâu trong quy trình sơ tuyển, tuyển sinh của những trưởng Công annhân dân cùng Công an những đơn vị, địa phương; được quyềnđình chỉ những việc làmtrái quy định tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo và chính sách của Thông tư này; khuyến cáo lãnh đạo Bộ vẻ ngoài xử lý so với tập thể và cá nhân vi phạm.

3. Hằng năm, tổngkết reviews việc tổ chứcthực hiện công tác tuyển sinh trong lực lượng Công an nhândân; đề xuất report lãnh đạo Bộ kiểm soát và điều chỉnh những sự việc phát sinh xung quanh quy định của Thôngtư này.

Điều 16. Nhiệm vụ của Côngan những đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tuyển sinh

1. Thành lập và hoạt động Hộiđồng tuyển sinh để tổ chức triển khaicông tác tuyển sinh của đơn vị chức năng mình theo chức năng; hội đồng tuyển sinh thuộc
Công an các đơn vị, địa phương gồm:

- giám đốc hoặc Thủ trưởng đơn vị - chủ tịch Hội đồng;

- Phó giám đốc, Phó thủ trưởng phụ trách xây đắp lực lượng hoặc Cụctrưởng, Cục thiết yếu trị các Tổngcục, bộ tư lệnh - Phó quản trị Hội đồng;

- Trưởng phòng Phòng tổ chức triển khai cán cỗ hoặc desgin lực lượng - Ủy viên;

- Phó trưởngphòng Phòng tổ chức cán cỗ hoặc tạo ra lực lượng phụ trách tuyển chọn sinh đào tạo- Ủy viên;

- Đội trưởng Đội
Tổ chức huấn luyện và giảng dạy (nếu có) hoặc cán bộ trựctiếp làm công tác làm việc tuyển sinh đào tạocủa Công an những đơn vị, địa phương - Ủy viên thư ký;

- Đại diện lãnhđạo Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc hoặc tương đương (khixét, đưa ra quyết định những sự việc tuyển sinh, đào tạo của solo vị) - Ủy viên.

2. Thông báocông khai mang đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với thanh niên, học viên về chủtrương và hiện tượng tuyển sinh của
Bộ Công an; tổ chức mừng đón đăng cam kết dự tuyển chọn của thí sinh.

3. Tổchức sơ tuyển, lập danh sách, hoàn hảo hồ sơ dựtuyển, tài liệu tuyển sinh gửi về các trườngvà báo cáo số lượng đk dự tuyển chọn về Tổng cục thiết yếu trị Côngan nhân dân. Đặc biệt cần xác minh kỹ lý lịch cá thể của sỹ tử theo phép tắc của
Bộ Công an về tiêu chuẩn chỉnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ
Công an nhân dân. Hướng dẫn, support và báo tin đầy đủ mang lại thí sinhđăng ký nộp làm hồ sơ dự tuyển chọn vào những trường Công an nhân dân.

4. đưa phiếu báo dự thi, thông báo hiệu quả trúng tuyển, phiếu báo điểm (nếu có) vàgiấy báo nhập học mang lại từng thí sinh.

5. Hoàn hảo hồsơ, giấy tờ thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào cáctrường Công an dân chúng (kể cả đối vớithí sinh do cỗ Công an hoặc Công an các đơn vị, địa phươngkhác tuyển).

6. Báo cáo lãnhđạo cỗ (qua Tổng cục chính trị Công an nhân dân) thực trạng về công dụng tuyển sinh của đơnvị, địa phương.

7. Phụ trách trước pháp luậtvà trước bộ trưởng về đa số nhiệm vụtuyển sinh được giao.

Điều 17. Tráchnhiệm của các trường Công an nhân dân

1. Thông báo tuyển sinh, tổ chức thi tuyển, xét tuyển vào các cấp học theo đúng quy chế của Bộ giáo dục đào tạo và
Đào chế tạo ra và quy định của bộ Công an.

2. Bình chọn hồ sơ, mức độ khỏe, tiêu chuẩn chính trị của học tập viên mang đến nhập học; thực hiện nhiệm vụquyền hạn về tuyển sinh, chiêu sinh, nhập họctheo quy định của bộ trưởng bộ Công an về cắt cử trách nhiệm làm chủ các trường Công an nhân dân; báo cáo lãnh đạo
Bộ (qua Tổng cục thiết yếu trị Công an nhân dân) quyết định những thí sinhkhông bảo vệ tiêu chuẩn tuyển sinh theo luật được tiếptục theo học hay trả về đơn vị cũ hoặc địa phương nơi sơtuyển.

3. Chịu tráchnhiệm trước lao lý và trước bộ trưởng liên nghành về hồ hết nhiệm vụtuyển sinh được giao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày … mon … năm2016 và thay thế sửa chữa Thông bốn số 71/2011/TT-BCA ngày 17 tháng10 năm 2011 của cục trưởng bộ Công an phép tắc về tuyển chọn sinh vào các trường Công an nhân dân.

Điều 19. Tráchnhiệm thi hành

1. Các đồng chí Tổng cục trưởng, tứ lệnh,Thủ trưởng đơn vị trực ở trong Bộ, Giámđốc Công an, công an phòng cháy và chữa trị cháy tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường Công an nhân dân chịu đựng trách nhiệm thực hiện Thông bốn này.

Trong quy trình tổ chức tiến hành Thông tư,nếu có vướng mắc nảy sinh, Công an những đơn vị, địa phương report về Bộ(qua Tổng cục Chínhtrị Công an nhân dân) nhằm kịp thời có hướng dẫn.

Các trường hợp quan trọng ngoài quy định,khi gồm yêu cầu và được lãnh đạo Bộ
Công an phê phê chuẩn thì được tuyểnsinh, huấn luyện tại những trường Công an nhân dân.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục chủ yếu trị Công an quần chúng có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai Thông tứ này.

Nơi nhận: - Các bạn hữu Thứ trưởng (để chỉ đạo); - các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực trực thuộc Bộ; để triển khai - Công an các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương; để triển khai - cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; để tiến hành - các học viện, ngôi trường Công an nhân dân; để triển khai - Cục kiểm tra văn bạn dạng (Bộ bốn pháp): - Công báo; - Lưu: VT, V19, X11 (X14).

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay nuốm Văn bản song ngữ

Thông tứ 15/2016/TT-BCA luật pháp tuyển sinh vào các trường Công an dân chúng do bộ trưởng Bộ Công An ban hành


*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 15/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 16 mon 03 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng 6 năm 2005; nguyên tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ phép tắc Công an quần chúng ngày 27 mon 11 năm 2014;

Căn cứ
Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm năm trước của chủ yếu phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Công an;

Theo kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục chủ yếu trị Công an nhân dân;

Bộ trưởng cỗ Công an phát hành Thông tư mức sử dụng về tuyểnsinh vào những trường Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này lý lẽ về nguyên tắc,đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ với phân công nhiệm vụ trong công tác làm việc tuyển sinh vào những học viện, trường đại học, trườngcao đẳng, trường trung cấp, trườngvăn hóa Công an quần chúng. # (sau đây gọi phổ biến là các trường
Công an nhân dân).

2. Đối tượng ápdụng

a) các trường Công an nhân dân. Tổng cục, bộ Tư lệnh, đơnvị trực ở trong Bộ, Công an, công an phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau phía trên gọichung là Công an những đơn vị, địa phương) được giao nhiệm vụthực hiện công tác làm việc tuyển sinh vào Công an nhân dân; thísinh đăng ký dự tuyển (bao tất cả thi tuyển với xét tuyển) vào các cấp học, trình độ đào tạotại các trường Công an nhân dân.

b) các cơ quan, đơn vị chức năng và cá nhânngoài lực lượng Công an bao gồm chỉ tiêuđược dự tuyển chọn vào huấn luyện và giảng dạy tại những trường Công an nhân dânthực hiện tại theo lý lẽ của Thông tứ này.

c) việc tuyển sinh vào đào tạo và giảng dạy tạicác ngôi trường Công an nhân dân so với người quốc tế có hình thức riêng.

Điều 2. Bề ngoài tuyển sinhvào các trường Công an nhân dân

1. Tuyển chọn sinhvào các trường Công an quần chúng phải căn cứ vào quy định tuyểnsinh hiện nay hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, những quy định, hướng dẫn của bộ Công an;yêu mong công tác, kungfu và xây dừng lực lượng Công an nhân dân; gắn thêm quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạođáp ứng yêu thương cầu chuyên môn theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của từng cán bộ đang hoặc sẽđảm dìm sau khi giỏi nghiệp;bảo đảm hóa học lượng, số lượng; thực hiệndân chủ, công bằng, công khai và minh bạch.

2. Tuyển chọn sinh vào những trường Công annhân dân được tiến hành trên cơ sở phối kết hợp kiểm tra giữa tiêu chuẩnchính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe, năng khiếucủa bạn dự tuyểntheo phương tiện riêng của bộ Công an với tác dụng thi tuyển,cử tuyển, xét tuyển chọn theo quy định tuyểnsinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra và quy định của bộ Côngan.

Điều 3. Phần trăm tuyển sinh đối vớinữ

Chỉ tiêu tuyển mớinữ vào những trường Công an quần chúng. # chiếm tỷ lệ 10% đối vớicác ngành nhiệm vụ an ninh, cảnh sát, chống cháy chữa cháy; chiếm tỷ lệ 15%đối với các ngành chính trị, kỹ thuật, hậu cần, ngoại ngữtrên tổng chỉtiêu đào tạo của từng ngành học cùng từng trường; không giảm bớt tỷlệ thiếu phụ sơ tuyển và đk dự tuyển vào những trường Công annhân dân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Mục 1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠIHỌC

Điều 4. Tuyểnsinh đào tạo và giảng dạy tiến sĩ

1. Đối tượng, điềukiện đk dự tuyển

a) Đối tượng: Giảng viên, giáo viên, cán bộ cai quản giáo dục trongcác trường Công an nhân dân; cán cỗ là lãnh đạo cung cấp phòng và tương tự trở lên trực thuộc Công an những đơn vị, địa phương; những chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ chuyên môn tiến sĩ.

b) Điều kiện đk dự tuyển: ngoài các quy định về điều kiệnđăng cam kết dự tuyển theo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn tiến sĩ hiện nay hành của
Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, tín đồ dự tuyểnphải có bởi thạc sĩ đúng chuyênngành hoặc chăm ngành phù hợp với siêng ngành đào tạo và huấn luyện ở trình độ tiến sĩ; ko quá50 tuổi. Đối với các trường hợp tất cả bằng giỏi nghiệp đại họcloại xuất sắc đúng siêng ngành hoặc chăm ngành cân xứng với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ hoàn toàn có thể đăng kýdự tuyển tiến sĩ tại các trường Công an nhân dân cùng Thủtrưởng cửa hàng đào tạophải xây dựng nội dung, chương trình đào tạo báo cáo Tổng cục chủ yếu trị Công annhân dân phê duyệt trước khi tổ chức xét tuyển.

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh: thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn tiến sĩ hiện nay hành của Bộ
Giáo dục với Đào sản xuất và hướng dẫn của bộ Công an.

Điều 5. Tuyển sinh huấn luyện thạcsĩ

1. Đối tượng, đk đăng cam kết dự thi

a) Đối tượng: Giảng viên, giáo viên,cán bộ cai quản giáo dục trong các trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danhchuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu và phân tích khoa học thuộc ban ngành Bộ; chỉ huy cấp nhóm và tương tự trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

b) Điều kiện đk dự thi: Thực hiệntheo quy định đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ hiệnhành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác và bảo đảm an toàn yêu ước sau:

- Về văn bằng:Có bằng tốt nghiệp đh ngành đúng hoặc cân xứng với ngành, chuyên ngành đàotạo ở trình độ chuyên môn thạc sĩ; trường thích hợp tốtnghiệp đại học ngành gần, ngành không giống với ngành, siêng ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ thực hiệntheo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản và lý giải của Bộ
Công an.

- Về thời giancông tác với độ tuổi: bạn dự tuyển đề xuất có tối thiểu 24 (hai bốn) tháng công tác thực tế trởlên (kể từ ngày cấpbằng giỏi nghiệp mang đến ngày dự thi);không quá 45 tuổi. Riêng so với giáoviên, cán bộ làm chủ giáo dục những trường Công an nhân dânphải có ít nhất 12 thángcông tác thực tiễn trở lên (kể từ ngày cấp bằng giỏi nghiệp cho ngày dựthi).

2. Đối tượng và chính sách ưu tiên, các trường phù hợp miễn thituyển sinh triển khai theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩhiện hành của Bộ giáo dục và Đào chế tạo và trả lời của Bộ
Công an.

3. Thời gian và vẻ ngoài tuyển sinh:Thực hiện tại theo quy chế đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ hiện tại hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành và phía dẫn của cục Công an.

Mục 2. TUYỂNSINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

Điều 6. Tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy đạihọc, cđ chính quy

1. Đối tượng

a) Cán bộ, đồng chí Công an trongbiên chế, mong muốn học tập nâng cấp trình độ, được Côngan 1-1 vị, địa phương cử đi dự tuyển;

b) Công dân triển khai nghĩa vụ thamgia Công an quần chúng có thời hạn công tác từ đầy đủ 24 thángtrở lên tính mang lại tháng dự tuyển, cónguyện vọng cùng được
Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

c) học viên có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển,là Đảng viên Đảng cùng sản Việt Namhoặc Đoàn viên Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ Chí Minh;

d) Công dân xong thực hiện nhiệm vụ tham tối ưu an quần chúng. # hoặc hoàn thànhthực hiện nhiệm vụ quân sự vào Quân đội quần chúng. # trong thời gian không thật 12tháng, tính từ lúc ngày có ra quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

2. Điều kiện đk dự tuyển

Các đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điềunày trước lúc làm hồ sơ đăng ký dự tuyển buộc phải qua sơ tuyển đảm bảo an toàn các đk sau:

a) Về trình độ chuyên môn văn hóa:

- xuất sắc nghiệp trung học tập phổthông theo bề ngoài giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục thường xuyên. Đối với người xuất sắc nghiệp trung cấp nhưng chưa xuất hiện bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông cần học với được công nhận ngừng các môn văn hóa trong chươngtrình giáo dục và đào tạo trung học phổ thôngtheo cơ chế của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Đối cùng với đối tượngquy định tại điểm c khoản 1 Điều nàytrong trong những năm học trung học tập phổ tiếp nối học lực từtrung bình trở lên (theo kết luận học bạ).

b) Về độ tuổi:

- Đối với cán bộ,chiến sĩ Công an vào biên chế, không thực sự 30 tuổi (tính mang đến năm dự tuyển);

- Đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc bản địa thiểusố không thực sự 22 tuổi (tính mang đến năm dự tuyển).

c) Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất bao gồm trị:

- Về tiêu chuẩn chỉnh đạo đức: Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điềunày không trong thời gian chấp hành kỷ biện pháp từ khiển trách trở lên trên hoặc không trong thời hạn chờ xétkỷ luật; đối tượng người sử dụng quy định trên điểmc khoản 1 Điều này giữa những năm học tập trung học phổthông, trung cấp đạt hạnh kiểm từ nhiều loại khá trở lên; chưa kết hôn, chưa xuất hiện con (con đẻ).

Đối với công dân đang triển khai nghĩavụ tham tối ưu an quần chúng hoặc đã hoànthành triển khai nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, xong thực hiện nghĩa vụ quân sự vào quân đội nhân dân, trong thời hạn tại ngũ, hàngnăm đều xong nhiệm vụ trở lên, không phạm luật kỷ luậttừ nấc khiển trách trở lên.

- Về phẩm chấtchính trị: bảo đảm an toàn theo quy định của bộ Công an về tuyển ngườivào lực lượng Công an nhân dân.

d) Về tiêu chuẩnsức khỏe: không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng; đối vớinam có chiều cao từ 1,64 m trở lên trên và trọng lượng từ 48 kilogam trởlên; so với nữ tất cả chiềucao trường đoản cú 1,58 m trở lên và cân nặng từ 45 kg trở lên; đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên vào tuyển sinh theo KV1 hoặc học viên có HKTT 05 nămtại địa phận thuộc KV1), học viên là người dân tộc bản địa thiểu số theo từng giới được lùi về 02 centimet về chiềucao với 02 kg cân nặng nặng. Đối với công dân đã hoặc đã xong xuôi thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân, dứt thực hiệnnghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, chiều cao, cân nặng thực hiện theoquy định hiện tại hành về khám sức khỏe đểtuyển lựa chọn công dân triển khai nghĩa vụ thamgia Công an nhân dân. Vào trường vừa lòng Công an các đơn vị,địa phương bao gồm yêu mong tuyển về chiềucao, trọng lượng cao hơn mức sử dụng chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

3. Đăng ký dự tuyển: trong những năm đăngký dự tuyển, từng thí sinh chỉ được đk dự tuyển chọn vào 01 (một) khối, 01 (một)ngành học tập ở 01 (một) học viện chuyên nghành hoặc trường đại học và 01 (một) trường cđ Công an nhân dân. Việc tổ chức dự tuyển chọn vào từngngành học tập ở từng ngôi trường được thực hiệntheo quy định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra và của cục Công an.

4. Điểm xét tuyển:

a) triển khai theo vẻ ngoài của Bộ
Giáo dục và Đào tạo thành và bộ Công an. Trường phù hợp phương ánxét tuyển quá quá tiêu chuẩn hoặc chưahợp lý về xác suất điểm xét tuyển giữacác khối, ngành học và việc xét tuyển chọn gửi đào tạo và huấn luyện tại cáctrường xung quanh ngành (đối với các trường gồm chi tiêu) thìphải report Bộ (qua Tổng cục thiết yếu trị Côngan nhân dân) kia quyết định.

b) Trên cửa hàng chỉ tiêu cỗ Công an giao, những trường cđ căn cứ hiệu quả điểm của thí sinh đk xét tuyển đại học Công an cùng nguyện vọng của thí sinh đk xét tuyển chọn vào cao đẳng để đề xuất phương án điểm xét tuyển.

5. Thời hạn ngừng việc xét tuyển tiến hành theo nguyên tắc tuyển sinh hiện nay hành của Bộ giáo dục và Đào tạovà giải đáp tuyển sinh của bộ Công an.

Điều 7. Tuyển sinh đào tạo đạihọc, cao đẳng hiệ tượng vừa có tác dụng vừa học

1. Đối tượng, đk đăng ký dự tuyển

a) Đối tượng:

- Cán bộ, chiến sỹ Công an vào biênchế có th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *